Fonder som trendar upp.

Lördag 28 mars 2009.

Eller Logads veckovisa genomgång av fondmarknaden. Högst subjektiv och mest baserad på hur fonder rör sig tekniskt. Viss vikt läggs i vad fonderna innehåller och hur de arbetar.

Obs: Vad jag tycker är bra fonder är min personliga åsikt. Jag kan inte ta ansvar för om det går dåligt för en fond jag tagit med på denna listan. Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för att den går bra i framtiden.

Dax för veckans fondgenomgång igen. Jag följer upp vad jag har på listan och kollar efter lite nytt intressant.

En vecka där det mesta var positivt och avslutades med en som jag ser det normal vinsthemtagning inför helgen. Det är fortfarande nervöst så den vinsthemtagningen kan räcka för att vända ner sentimentet igen. Viss varning för nästa vecka utfärdad således. OMXS30 stångas mot den fallande trendlinjen bestämd av topparna i maj och augusti förra året. Det kommer nog ett avgörande nästa vecka. Valutorna rör sig fortfarande mycket och ställer till det för oss.

Jag skulle vara försiktig med att gå “all in” nu men jag tycker man mycket väl kan gå in med småbelopp regelbundet då botten inte kan vara långt borta nu såvida vi inte såg den nu i november förra året.

Detta med avgifterna har jag funderat på ett tag. Det jag kommer fram till är att om man är väldigt aktiv och bevakar sina innehav regelbundet så spelar förvaltningsavgifterna inte så stor roll. Man väljer den fond som går bäst just nu för det är ju ändå resultatet som räknas. Likaså kan man slarva med riskspridningen om man bevakar resultatet dagligen. De passiva och långsiktiga bör däremot prioritera indexfonder med låg avgift hur tråkiga de än må vara. Jag har sett en tendens till att nya fonder startas med höge avgifter eller med rörlig del. Man kan ju fundera på varför. Blir det så att äldre fonder blir mindre aktiva till förmån för de nya dyrare? Jag skulle inte ha så mycket emot rörlig avgift om det inte vore så att den fasta delen är den samma som andra fonder utan rörlig.

Jag listar de fonder jag själv har. (D) = basdepå, (I) = IPS, (P) = PPM, (T) = ITPK, (K) = kapitalförsäkring.

När jag pratar trender nedan så är det sekundärtrenderna på 3-6 månaders sikt såvida jag inte säger annat. Medellång trend är på 6 månader till ett år. Lång trend är på 1-3 år eller längre. Tendenser är senaste månad. Vad gäller sharpekvoter så ska de bara jämföras inom varje kategori.

Många mäklare tar inte köpavgift för fonder som normalt har det. Kolla med din mäklare vad som gäller. I listan har jag angivit köp- och säljavgifter som gäller hos Avanza om jag inte skriver annat. Andra kan ha andra villkor. Avanza bjuder numera på köpavgifterna i många fonder för de som har avtals- eller tjänstepension. Skagen har nu tagit bort sin köpavgift på svenska marknaden. Morgan Stanley kan nu handlas via Avanza. State Street med sina indexfonder är nu tillgängliga via Avanza. ABN Amro går upp i Fortis och kan nu handlas igen men all historia har tagits bort. Ännu finns de gamla namnet kvar på Avanza om man vill titta tillbaka.Asien och Stilla Havet:

MSCI Asia Pacific ex Japan studsade mot stöden från höstbottnarna och klev upp en bra bit. Har nu precis brutit upp ur medellånga fallande trenden. Den fallande trenden sedan årsskiftet är nu bruten och ligger neutral med bra möjlighet till utbrott uppåt. Kommande vecka avgör.

Senaste månaden har varit blandad men med dragning åt det positiva hållet. Veckan har varit mycket bra.

Carlson Asian Small Cap
Aktiv fond. Förvaltare Anna Ho och någon till. Sharpe -0,35. PPM 362327. Förlängd handel.
Satsar på mindre bolag i Asien, främst Indien och Kina.
Stigande trend sedan oktober med ny högre botten. Tendens neutral. Har nu brutit upp ur medellånga fallande trenden som indikerar minskat fall i första hand.
(T)

AGI China East Asia Fund C
Aktiv fond. Förvaltare Gustav Rhenman. Sharpe 0,04. PPM 218297.
Satsar i ett 30-tal bolag utvalda med avseende på tillväxtpotential. Ej indexföljande.
Ganska snabbt stigande trend sedan oktober. Tendens ganska skarpt upp. Ligger vid medellånga trendkanaltaket.
(K)

Swedbank Robur Indexfond Asien
Indexfond. Förvaltarteam. Ny fond. Ej PPM.
Fond som följer S&P Asia 50. Låg avgift.
Lätt stigande trend sedan oktober. Tendens upp. Har brutit medellånga fallande trenden.
(D)

Länsförsäkringar Asienfond
Aktiv fond. Förvaltare William Howard. Sharpe -0,48. PPM 385401.
Satsar på större bolag som bedöms ha vinsttillväxt.
Stigande trend sedan november. Tendens upp.
Har brutit medellånga fallande trenden.
(T)

Fidelity Funds - Indonesia Fund A Inc USD
Aktiv fond. Förvaltare Dhananjay Phadnis. Sharpe -0,03. Ej PPM.
Landfond Indonesien. Kan ha övervikt i vissa sektorer.
Stigande trend sedan november. Tendens något upp efter en skarp V-botten nyss.
Har brutit medellånga fallande trenden.

Öhman Etisk Index Pacific
Indexfond. Förvaltare Henrik Tell. Sharpe -0,60. PPM 642298. Etisk.
Följer MSCI Asia Pacific förutom oetiska bolag.
Sakta stigande trend sedan november. Tendens upp. Fallande medellång trend.

SEB Choice Asienfond Småbolag ex Japan Lux - Acc
Aktiv fond. Förvaltare Piang Sze Chua. Sharpe -0,58. Ej PPM.
Satsar oviktat i småbolag. Använder Schroder Investment Manager som rådgivare.

Sakta stigande trend sedan oktober. Tendens upp.
Medellånga fallande trenden saktar in.

Dexia Equities L Australia Classic C Acc
Troligen dold indexfond. Förvaltarteam. Sharpe -0,45. Ej PPM. Valuta AUD.
Landfond Australien. Övervikt mot gruvindustri.
Trendlös sedan oktober men nära uppbrott. Tendens upp. Fallande medellång trend.

First State Great China Gr A
Aktiv fond. Förvaltare Martin Lau. Sharpe 0,22. PPM 970780. 1% köpavgift. Valuta GBP.
Egentligen landfond Kina och Taiwan.

Stigande trend sedan oktober. Tendens neutral.
Har brutit medellånga fallande trenden.

Fidelity Funds - Thailand Fund A Inc USD
Aktiv fond. Förvaltare Anthony Strom. Sharpe -0,33. Ej PPM.
Landfond Thailand. Stockpicking strategi.
Stigande trend sedan oktober men med brott ner. Tendens ner. Har brutit medellånga fallande trenden men med tvekan.

First State Asia Pac Lead A (Ack)
Aktiv fond. Förvaltare Alistair Thompson, Angus Tulloch. Sharpe 0,08. 1% köpavgift. PPM 934950. Valuta GBP.
Satsar brett i Asien och Stilla Havet men med övervikt i de fyra tigrarna.
Sakta stigande trend sedan oktober. Tendens en smula upp. Nära taket i medellånga fallande trendkanalen. Konsoliderar sedan årsskiftet.

First State Asia Pacific Sustainability A GBP
Aktiv fond. Förvaltare David Gait, Angus Tulloch. Sharpe -0,16. Endast PPM 700492. Valuta GBP.
Stockpicking med övervikt i ren energi och resursutnyttjande.
Sakta stigande trend igen sedan oktober. Tendens neutral. Nära taket i medellånga fallande trendkanalen.

Fidelity Funds - Taiwan Fund A Inc
Aktiv fond. Förvaltare Stephen Ma. Sharpe -0,63. Ej PPM.
Taiwanesiska bolag.
Stigande trend sedan januari. Tendens något upp. Har tagit sig över en dubbelbottenformation och testat denna ovanifrån med stark reaktion upp. Bör avvaktas en stund till.

Tänk på att landfonder i allmänhet har högre risk.Europa:

MSCI Europe satte en ny botten en bra bit under höstens. Långa trenden fallande men nära bryta upp igen. Korta trenden fallande. Ser fortfarande inte särskilt bra ut även om klivet upp är stort.

Senaste månaden har inte varit direkt lysande även om siffrorna bättrats i veckan. Flera fonder är inget att satsa på nu. Meddelång och lång trend överlag fallande.

Fidelity Funds - European Aggressive Fund A Inc
Aktiv fond. Förvaltare Mario Frontini. Sharpe -0,91. Ej PPM. Hög risk.
Satsar i Europa och Mellanöstern. Se
https://www.chartbook.fid-intl.com/se/current/2763.pdf
Fallande trend sedan årsskiftet. Tendens neutral. Har brutit under höstbottnarna men tagit sig ovan igen.

BlackRock European Fund A2 EUR Acc
Aktiv fond. Förvaltare Nigel Bolton. Sharpe -0,79. PPM 732727.
Satsar i Europa inklusive en del i Öst.
Fallande trend sedan årsskiftet. Tendens neutral.

Danske Invest Sverige/Europa
Aktiv fond. Förvaltare Ulric Grönvall. Sharpe -0,78. PPM 937433.
Satsar i Europa med övervikt mot Sverige.
Trendlös sedan oktober. Tendens dock upp.

Handelsbanken Europafond Index
Indexfond. Förvaltare Peter Fahlstedt. Sharpe -0,99. PPM 629543. Säljavgift inom en månad.
Följer MSCI Europe. Något bättre avkastning än STOXX50. Låg avgift.
Fallande trend sedan årsskiftet. Tendens något upp. Satte en botten nu i mars och dessa nivåer hittar man 2003. Befinner sig åter över höstens bottnar.

Danske Invest Germany A Acc
Aktiv fond. Förvaltare Ivan Larsen. Ganska ny fond. PPM 721092. Förlängd handel.
25-40 bolag oberoende av index. Satsar på inhemskt uppsving.
Fallande trend sedan årsskiftet. Tendens ner. Nära novemberbotten nu.

SEB Europafond Småbolag
Aktiv fond. Förvaltare Carsten Dehn. Sharpe -0,48. PPM 556589. Nu även hos Avanza.
Små och medelstora europeiska bolag inom varierande branscher.
Trendlös sedan oktober. Tendens något ner. Ännu över höstens bottnar.
(T)

Franklin European Sm-Md Cap Gr A Acc EUR
Troligen aktiv fond. Förvaltare Edwin Lugo, David Glazer. Sharpe -0,47. PPM 455766.
Små och medelstora företag i Europa. Tung i UK.
Svagt stigande trend sedan november. Tendens ner. Väldigt volatil.

HSBC GIF Euroland Eq Smaller Companies Acc
Troligen aktiv fond. Förvaltare Florence Bannelier. Sharpe -0,56. Ej PPM.
Mindre bolag listade på börser inom euroland.
Stigande trend sedan oktober. Tendens en smula ner. Ganska volatil men lugnar ner sig.

Ganska ovanligt med europeiska landfonder i PPM. Seligsons indexfond har fått lämna då Handelsbankens är billigare och har presterat bättre. Danskes småbolagsfond fick även den stryka på foten till förmån för ett par intressantare.Global:

MSCI World har nu satt en ny botten mycket nära bottnarna från 2002-2003. Bra kliv upp och är åter nära att bryta upp ur långa fallande trenden. Ännu fallande trend sedan årsskiftet. Indexet tog sig upp över novemberbotten vilket är positivt.

Blandad månad efter en hyfsad vecka. Miljöteknik hämtade igen en hel del.

Carnegie WorldWide
Aktiv fond. Förvaltare Mikael Randel. Sharpe -0,72. PPM 384818.
20-30 innehav med bra värdetillväxt. Branschvis stockpicking.
Fallande trend. Tendens ner. Reaktion upp efter bottentest.

Carnegie WorldWide Emerging Growth
Aktiv fond. Förvaltare Henrik Brandt, Tim Kristiansen. Sharpe -0,80. PPM 277327.
Internetrelaterade bolag globalt med värdetillväxt. Dotcoms och infrastruktur för internet.
Fallande trend sedan årsskiftet. Tendens något ner. Ny högre botten men långt ifrån säker.

SAM Sustainable Water Fund B Acc
Aktiv fond. Förvaltare Rainer Baumann, Dieter Küffer. Sharpe -0,58. Ej PPM.
Satsar globalt i företag inom hydrologi.

Fallande trend sedan årsskiftet. Tendens något ner. Ny högre botten men inte säker.

Swedbank Robur Privatiseringsfond
Aktiv fond. Förvaltare Stefan Franzén. Sharpe -0,33. PPM 384693.
Satsar i nyligen privatiserade eller bolag under privatisering.

Lätt fallande trend sedan årsskiftet. Tendens ner. Ännu en bit över höstens bottnar men är trendlös sedan dess.

Nordea Klimatfond
Troligen aktiv fond. Förvaltare Thomas Sörensen. Ny fond. Ej PPM.
Satsar globalt i tillväxtbolag relaterade till klimat och effektivt resursnyttjande.

Nu trendlös sedan oktober men fallande sedan årsskiftet. Tendens ner.

Nordea Stabila Aktier
Troligen passiv fond. Förvaltare Claus Worm. Ganska ny fond. Ej PPM.
Satsar globalt i värdebolag med stabil vinst och utveckling.

Snabbt fallande trend. Tendens något upp efter välmarkerad botten.

CAAM Funds Aqua Global C Acc
Aktiv fond. Förvaltare Sorange Antoine. Ingen sharpe än. Endast PPM 133231.
Satsar i mindre bolag globalt med inriktning vattenbehandling.

Snabbt fallande trend sedan årsskiftet. Tendens neutral. Åter lite över höstens bottnar nu.

Templeton Global Smaller Co A Acc USD
Aktiv fond. Förvaltare Bradley Radin. Sharpe -1,19. PPM 849893.
Satsar i småbolag globalt. Även företagsobligationer.

Lätt fallande trend sedan årsskiftet. Tendens något ner. Brott ner ur konsolideringen sedan oktober men kan vara falskt.

Danske Invest Global Index
Indexfond. Förvaltare Ulric Grönvall. Sharpe -1,11. PPM 252411.
Följer MSCI World Index Free.

Fallande trend sedan årsskiftet. Tendens något upp. Ny botten i mars under novemberbotten och åter över denna.

Seligson & Co Global Top 25 Brands A Acc
Passiv fond. Förvaltare Jari Holmberg. Sharpe -0,30. Endast PPM 479550.
Fungerar som en indexfond med låg avgift. Satsar i bolag med världens starkaste varumärken.
Ganska snabbt fallande trend sedan årsskiftet. Tendens ganska skarpt ner. Befinner sig under oktoberbotten.

Franklin Mutual Global Disc A Acc USD
Aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,24. PPM 717496.
Stockpicking undervärderade bolag utan restriktioner. Även bottenfiske.
Lätt stigande trend sedan oktober men med brott ner. Tendens skarpt ner men med reaktion. Följer USD/SEK ganska väl och fick lida för det.
Har på senare tid brädat MSCI World Index ganska ordentligt efter att tidigare ha följt det.

Swedbank Robur Effektiva Världen
Aktiv fond? Förvaltare Ian Raftell, Göran Villner. Ny fond. Ej PPM.
Bolag globalt som bidrar till effektiv resursanvändning. Liten fond. Senaste rapport.
Stigande trend sedan november med ny högre botten. Tendens neutral. Har med tvekan brutit upp ur medellånga fallande trenden.
(D)Indien:

MSCI India satte en ny botten under höstens men ser inte lika övertygande ut. Har dock hämtat sig så pass att trenden ner sedan årsskiftet saktat in betydligt. Därtill har vi ett litet uppbrott ur medellånga fallande trenden.

Månaden visar återhämtning även om det är en hel del på negativa sidan.

Simplicity Indien
Aktiv fond. Förvaltare Hans Bergqvist, Ulf Ingemarson. Sharpe -0,22. PPM 722983. 1% köp och säljavgift.
Satsar i högpresterande aktier. Mycket hög risk. Standardavvikelse nu över 40%.

Trendlös sedan oktober. Tendens neutral. Ny välmarkerad högre botten.

BlackRock India A2 USD Acc
Aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,24. PPM 768499.
Satsar främst på större bolag men även en del mindre. Förvaltningen ligger i Bombay.

Trendlös sedan oktober. Tendens en smula upp. Mycket nära återta fallande trenden men bottnade i höjd med höstens.

Danske Invest India A Acc SEK
Aktiv fond. Förvaltare Peter Hames, Hugh Young. Sharpe -0,35. Ej PPM.
Satsar i ett 30-tal bolag oberoende av index.

Trendlös sedan oktober. Tendens ner. Mycket nära återta fallande trenden men bottnade i höjd med höstens.

Franklin India A Acc USD
Aktiv fond. Förvaltare Stephen Dover. Sharpe 0,01. PPM 170894.
Satsar brett. Säger sig sträva efter att slå index.

Nu trendlös sedan oktober. Tendens neutral. Ny välmarkerad botten högre än höstend men lägre än januari.
(K)

JPM JF India Fund A (dist) - USD
Troligen aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,24. Ej PPM.
Satsar brett. Utnyttjar skattefördelar genom säte i Mauritius.

Fallande trend sedan årsskiftet. Tendens något upp. Ny välmarkerad botten i höjd med höstens.
(D)

JF India D (acc) USD
Återinvesterande andelsklass av ovanstående fond. Endast PPM 333633.

Aberdeen Global India Equity Fund A Acc
Aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,29. Endast PPM 883892.
Satsar brett. Verkar ha något i Mauritius även dessa.

Fallande trend. Tendens något upp. Ny botten under höstens men rör sig över dessa igen.

Carlson India
Aktiv fond. Förvaltare Parameswara Krishnan. Ny fond. Ej PPM. Rörlig avgift. Förlängd handel.
Riktar in sig på inhemska konsumtionen och får placera i derivat. Tung i konsumentvaror.
Fallande trend sedan årsskiftet. Tendens neutral. Ny botten under höstens men rör sig över dessa igen.
(D)

SGAM Fund Equities India A Acc
Aktiv fond. Förvaltare Er Sock-Lang. Sharpe -0,25. PPM 452698.
30-60 innehav och växlar mellan värde och tillväxt. Obegränsad. Försöker slå BSE100.
Nu trendlös. Tendens en smula upp. Ny botten en bit över höstens.Japan:

Jag har bestämt mig för att släppa kategorin. Jag känner inte att jag kan Japan tillräckligt och listan är lång nog.Kina:

MSCI China visar fortfarande en kortsiktigt stigande trend sedan V-botten i oktober oberoende av vilken valuta jag tittar på vilket kanske inte är så konstigt med peggade valutor. Trenden ner sedan årsskiftet är bruten och ligger neutral nu. Indexet rör sig dock strax ovanför medellånga fallande trenden. Jag ser ingen anledning att sälja utan tycker det ser positivt ut.

Månaden är positiv efter upphämtning senaste veckan.

Många fonder har gått upp över fallande trendkanalen vilket är ett positivt tecken. I första hand indikerar det inbromsning av fallet i medellånga perspektivet. December och januaritopparna utgör motstånd nu.

JPM JF China A (dist) - USD
Troligen passiv fond. Förvaltare Shumin Huang, Howard Wang. Sharpe 0,33. PPM 233585.
Investerar i kinesiska fastlandsbolag noterade i Hong Kong eller andra platser.

Stigande trend sedan oktober. Tendens upp. Närmar sig stigande medellång trend med test av sommarens motstånd.

Kaupthing Kina
Passiv fond. Förvaltare Anders Alvin. Sharpe 0,21. PPM 688457.
Indexliknande fond. Trots detta relativt dyr. Förhållandevis hög risk.

Stigande trend sedan oktober. Tendens upp. Har en bit kvar till stigande medellång trend.

AGI China C Acc
Aktiv fond. Förvaltare Gustav Rhenman. Ganska ny fond. PPM 123497.
Satsar i 30-tal bolag med stockpicking av undervärderade aktier.

Stigande trend sedan oktober. Tendens upp. Har en bit kvar till stigande medellång trend.
(D)

Fidelity Funds - China Focus Fund A Inc USD
Aktiv fond. Förvaltare Martha Wang. Sharpe 0,37. Ej PPM.
Satsar i mindre kinesiska bolag utan indexstyrning med bottom-up-strategi. Länk till senaste faktablad.
Stigande trend sedan oktober. Tendens upp. Närmar sig stigande medellång trend och är över augustibotten. Ligger dessutom över vinterns toppar.
(T)

Baring Hong Kong China Fund USD Inc
Troligen dold indexfond. Förvaltare Agnes Deng. Sharpe 0,39. PPM 334409. 2% köpavgift.
Osäker på strategin men innehåller de gamla vanliga bolagen i 10 största. Populär.
Stigande trend sedan oktober. Tendens upp. Har en bit kvar till stigande medellång trend.

Carlson China Micro Cap
Aktiv fond. Förvaltare Anna Ho. Ny fond. Ej PPM. Rörlig avgift. Förlängd handel.
Satsar i kinesiska småbolag. Tillåter derivat. Mycket hög risk.
Snabbt stigande trend sedan oktober. Tendens neutral. Närmar sig stigande medellång trend.
(D)(K)

HQ Kinafond
Aktiv fond. Förvaltare Gunnar Påhlsson. Sharpe 0,24. PPM 838383. 1% köpavgift.
Aktier och relaterade instrument. Får använda derivat.
Stigande trend sedan oktober. Tendens neutral. Har en bit kvar till stigande medellång trend.
(D)

Carlson är tyvärr lite slappa med uppdaterade faktablad.
AGI har en halvårsrapport H1 2008 här.Latinamerika:

MSCI Brazil bibehåller stigande trend sedan november. Kortsiktigt konsoliderande men är inte långt ifrån att bryta upp över alla toppar sedan botten i november. Ser positivt ut.
MSCI EM Latin America är väldigt likt vilket visar hur dominant Brasilien är. Korta trenden upp är lite svagare.

Positiv månad efter upphämtning. Regionen är nära att bryta medellånga fallande trenden.

Nordea Latinamerikafond
Aktiv fond? Förvaltare Martin Junker Nielsen. Sharpe -0,15. PPM 588699.
Främst i Brasilien, Mexiko och Chile. Presterar något bättre än de andra storbankernas.
Stigande trend sedan oktober. Tendens upp.

BlackRock Latin American A2 USD Acc
Aktiv fond. Förvaltare Will Landers. Sharpe -0,21. PPM 661066.
Ingen direkt strategi annat än “special risk considerations”.
Stigande trend sedan oktober. Tendens upp.

Templeton Latin America A Acc USD
Troligen aktiv fond. Förvaltare Mark Mobius. Sharpe -0,07. Ej PPM.
Liknar index men lite annorlunda viktad.
Stigande trend sedan oktober. Tendens något upp.

CAAM Funds Latin America Equities C Acc
Aktiv fond. Förvaltare Patrice Lemonier. Sharpe -0,12. Endast PPM 204891.
Sektorurval och stockpicking. Säger sig vilja bräda MSCI EM Latin America.
Stigande trend sedan oktober. Tendens upp.

Fidelity Funds - Latin America Fund A Inc
Aktiv fond. Förvaltare Brent Bottamini. Sharpe -0,22. Ej PPM.
Främst Mexico, Argentina, Brasilien och Chile men även andra.
Stigande trend sedan oktober. Tendens upp.
(K)

JPM Brazil Alpha Plus A (acc) USD
Dold indexfond. Förvaltare Luis Carillo, Sebastian Luparia. Ny fond. Ej PPM. Rörlig avgift.
Ingen uttalad strategi. Följer index.
Stigande trend sedan oktober. Tendens något upp.

HSBC GIF Brazil Equity A USD Acc
Troligen aktiv fond. Förvaltare Luiz Maria Riberio. Sharpe -0,30. Ej PPM. Hög risk.
Placerar i företag av alla storlekar. Hög volatilitet. Förmodligen bättre alternativ till JPM.
Stigande trend sedan november. Tendens något upp.
(I)

FIM Brazil
Aktiv fond. Förvaltare Jarno Nieminen, Mikko Ripatti. Sharpe -0,13. PPM 135129. 2% köp- och säljavgift.
Ingen uttalad strategi. Mycket dyr utanför PPM.
Stigande trend sedan oktober. Tendens något upp. Har brutit upp ur medellånga fallande trenden.
(D)

Fortis L Equity Brazil Acc USD
Aktiv fond. Förvaltare Gilberto Nagai. Före detta ABN Amro. Ej PPM.
Blandat bottom-up och top-down inom MSCI Brazil 10/40.
Stigande trend sedan start i november. Tendens något upp. Track record från ABN saknas.Nordamerika:

MSCI North America satte i början av mars en skarp V-botten en bit under novemberbotten. Kraftig reaktion upp men har en del att bevisa. Indexet har dock tagit sig över novemberbotten igen. Ännu fallande trend i alla perspektiv. Jag är neutral här.

Neutral månad. Liten dubbelbotten satt i mars i nivå under höstens.

Swedbank Robur Indexfond USA
Indexfond. Förvaltarteam. Ny fond. Ej PPM eller Nordnet. 1% säljavgift under en månad.
Följer S&P 100.
Fallande trend sedan september. Tendens något upp. Liten dubbelbotten i mars.

Fortis L Opportunities USA Cls Acc
Aktiv blandfond. Förvaltare François Mouté. Sharpe -0,05. Ej PPM. F.d. ABN Amro.
Aggressiv bred strategi med viss inriktning på råvaror. Även obligationer och skuldebrev.

Under nytt namn och saknar track record för närvarande.
Stigande trend sedan start november. Tendens neutral. Track record från ABN saknas.
(K)

SEB Choice Nordamerikafond Småbolag
Aktiv fond. Förvaltare Jan Parsons. Sharpe -0,67. Ej PPM.
Placerar brett i mindre bolag som anses ge större avkastning än större. Något högre risk.

Lätt stigande trend sedan november. Tendens något ner.

SPP Aktieindexfond USA
Indexfond. Förvaltare Tobias Welin. Sharpe -1,04. Endast PPM 248161.
Följer S&P 500.
Fallande trend. Tendens något upp. Liten dubbelbotten i höjd med höstens.

Öhman Etisk Index USA
Indexfond. Förvaltare Henrik Tell. Sharpe -1,30 (!). PPM 678128. Etisk.
Följer MSCI förutom oetiska bolag.
Fallande trend. Tendens upp. Ny botten i höjd med november.

Nordea North American Growth Fund
Aktiv fond. Förvaltare peter J. Eichler Jr. Sharpe -1,03. Ej PPM. 1% sälj inom 30 dagar.
Större tillväxtbolag. Säger sig endast ha index som referens. Får använda derivat.
Fond som kan ha en del potential i sig på medellång sikt.
Stigande trend sedan november. Tendens upp. Ligger vid långa fallande trendkanaltaket.

SGAM Fund Equities US Mid Cap Growth A (Ack)
Aktiv fond. Förvaltare Brendt Stallings. Sharpe -0,87. PPM 513499.
Medelstora tillväxtbolag.
Sakta stigande trend sedan november. Tendens något upp.

SSgA Canada Index Equity Fund
Indexfond. Förvaltare Bertrand Gouez. Sharpe -0,52. Ej PPM. Endast Avanza. 0,1% köp och sälj.
Indexfond Kanada. Ganska låg avgift.
Trendlös sedan oktober. Tendens upp. Nära bryta fallande trend sedan årsskiftet.
Kan vara av intresse med tanke på att Kanada är råvarutungt.

Om och när det vänder är nog Nordamerika först ut på plan. Värt att tänka på. Just nu ser det inte ut som om USA blir de som vänder först dock.Norden:

MSCI Nordic satte ny botten en bit under höstens. Indexet har dock klättrat så pass att det precis bröt medellånga fallande trendlinjen. Fallande trend i alla perspektiv även om medellånga saktar in något. Ser negativt ut men regelbundna små insättningar kan komma att löna sig här.

Blandad månad. Norge går bäst.

Simplicity Norden
Aktiv fond. Förvaltare Ulf Imgemarson. Sharpe -0,64. PPM 484980. 1% sälj inom 2 månader.
Strategi är stockpicking av högpresterande aktier.

Åter i längre fallande trend. Tendens ner. Nu under höstens bottnar.

Holberg Norden Acc
Aktiv fond. Förvaltare Hogne I. Tyssøy. Sharpe -0,60. PPM 354290. Valuta NOK.
Jämför sig med VINX Net. Stockpickingstrategi.

Sakta stigande trend sedan november. Tendens en aning upp.

Handelsbanken Norge SEK
Aktiv fond. Förvaltare Dag Marius Nereng. Sharpe -0,38. Ej PPM. 0,5% säljavgift.
Stockpicking av tillväxt och värdeaktier.
Stigande trend sedan november. Tendens upp.

Öhman Nordisk Miljöfond
Aktiv fond. Förvaltare Jan Rosenqvist. Sharpe -0,52. PPM 857276.
Plockar aktier i bolag som möter resursnyttjande och miljölagstiftning i framtiden.
Åter i längre fallande trend. Tendens neutral. Vände upp från novemberstödet.

Nordea Småbolagsfond Norden
Aktiv fond. Förvaltare Mats Andersson. Sharpe -0,47. PPM 286294.
Placerar i mindre bolag med viss övervikt Sverige. Även onoterade.

Lätt stigande trend sedan december men med trendbrott. Tendens något ner. Ligger ännu över decembergolvet.
(D)(K)Sverige:

MSCI Sweden räknat i USD satte ny botten i höjd med november med en skaplig reaktion upp och bröt medellånga fallande trenden. Fallande trend i alla perspektiv men medellånga saktar in något. Vi har även ett brott ner under den långa stigande trendkanalen sedan 1974 men kan kanske komma att ångra sig.

Hygglig månad och ganska bra vecka trots kronförstärkning. Index upp något.

Det är nu klart att Ålandsbanken tar över Kaupthing Sverige inklusive fonderna verkar det som.

Aktiespararna Topp Sverige (index)
Indexfond. Förvaltare Lena Folke. Sharpe -0,62. PPM 290072.
Följer OMXS30.

Kaupthing Småbolag
Aktiv fond. Förvaltare Michael Mattsson. Sharpe -0,76. PPM 903435.
Små till medelstora bolag. Ingen direkt strategi.

Sakta stigande trend sedan november. Tendens något upp.

AVANZA ZERO
Indexfond. Förvaltare Glenn Wigren. Ej sharpe ännu. PPM 734491.
Följer OMXS30GI med dator. Ingen förvaltningsavgift.
(I)(K)

Swedbank Robur Exportfond
Troligen passiv fond. Förvaltare Ingemar Syréhn. Sharpe -0,57. PPM 939850. 1% sälj inom 1 månad.
Placerar i svensk exportindustri.

Sakta stigande trend sedan november. Tendens något upp. Volatil.

Lannebo Småbolag
Aktiv fond. Förvaltare Peter Rönström, Johan Ståhl. Sharpe -0,48. PPM 842690.
Små och medelstora bolag. Även en del i Norden.

Sakta stigande trend sedan november. Tendens neutral. Volatil.
(K)(T)

Spiltan Aktiefond Stabil
Halvaktiv fond. Förvaltare Erik Brändström. Sharpe -0,40. PPM 339184.
Investerar främst i värdebolag samt andra fonder och marknadspapper. Bred.
Sakta stigande trend sedan november, nära trendlös. Tendens något ner. Ligger trendlös sedan oktober.
(K)

Danske Invest Sverige
Aktiv fond. Förvaltare Ulric Grönvall, Mathias Wallerström. Sharpe -0,77. PPM 973263.
Viktar aktivt något annorlunda än index. Får anses ha hög risk.
Trendlös sedan oktober. Tendens upp. Studsar på bottennivån sedan i höstas.

Catella Sverige Passiv (index)
Indexfond. Förvaltare Ola Mårtensson. Sharpe -0,66. PPM 838441.
Indexfond med ganska låg avgift. Har tidigare år slagit både OMXS30 och OMXSPI.

Davegårdh & Kjäll Småbolag
Aktiv fond. Förvaltare Björn Davegårdh. Ny fond. Ej PPM. Rörlig avgift.
Små och medelstora bolag. Även räntebärande och derivat. Även blankning.
Sakta stigande trend sedan start. Tendens upp.

Didner & Gerge Småbolag
Aktiv fond. Förvaltarteam. Ny fond. PPM 140491.
Små och medelstora bolag. Långsiktig strategi.
Trendlös sedan start. Tendens något upp.

HQ Sverigefond
Aktiv fond. Förvaltare Simon Blecher. Sharpe -0,46 (rätt bra). PPM 393314.
Obegränsad placering i mindre bolag, även räntepapper. Har överavkastat rejält och behållt försprånget.
Sakta stigande trend sedan november. Tendens upp.
(I)(K)

Lannebo Sverige
Aktiv fond. Förvaltare Lars Bergkvist. Sharpe -0,61. PPM 806869.
Väljer med fundamental analys. Oberoende av index.
Lätt stigande trend sedan oktober. Tendens något upp.

Länsförsäkringar Småbolagsfond
Aktiv fond. Förvaltare Gunnar Lindberg. Sharpe -0,74. Ej PPM. Rörlig avgift.
Små och medelstora bolag. Underviktad i råvaror och finans.
Lätt stigande trend sedan december. Tendens upp.

HQ Svea Aktiefond
Aktiv fond. Förvaltare Viktor Henriksson. Sharpe -0,62. Ej PPM. 1% sälj inom ett år.
15-20 innehav. ”Vågar” avvika från jämförelseindex. Femstjärnig.
Stigande trend sedan november. Tendens upp.

Man kan tycka att jag har övervikt på indexfonder men det är svårt att hitta fonder som går bättre. Nu tittade jag på ett par överavkastare som ändå håller sig över index efter fallet sedan 2007.

De båda nya småbolagsfondern ska få mäta sig mot varann och mot Lannebo.Ryssland:

MSCI Russia har nu etablerat en kortsiktigt stigande trend. Ännu i sin linda men ser bra ut. Medellånga fallande trenden saktar snabbt in. Mångåriga trenden är stigande trots det enorma fallet innan. Stark korrelation till oljepriset.

Rena rallymånaden. Vändning på gång?

East Capital Rysslandsfonden
Halvaktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,82. PPM 834788. 2,5% köpavgift.
Bottom up med såväl tillväxt som värde. Låg omsättning.
Fallande trend men med trendbrott. Tendens ganska skarpt upp. Har brutit fallande medellång trend. Fonden släpar efter övriga i kategorin på ett betänkligt sätt.
(D)

Nordea Rysslandsfond
Aktiv fond. Förvaltare Lars Hemmingsen. Sharpe -0,77. PPM 433862.
Storföretag med internationell inriktning. Även derivat. Hög risk.
Nu stigande trend sedan årsskiftet. Tendens skarpt upp. Har brutit fallande medellång trend.
(K)

HQ Rysslandsfond
Aktiv fond. Förvaltare Fredrik Colliander. Sharpe -0,84. PPM 249995. 3% köpavgift.
Olja, gas och telekommunikation. Dyr utanför PPM.
Nu stigande trend sedan årsskiftet. Tendens skarpt upp. Har brutit fallande medellång trend.

Alfred Berg Ryssland
Aktiv fond. Förvaltare Jan-Olov Olsson. Sharpe -0,83. PPM 671982.
Viktar mot RTS CAP index. Ganska dyr. Ganska hög TKA. Hög risk.
Nu stigande trend sedan årsskiftet. Tendens skarpt upp. Har brutit fallande medellång trend.

Swedbank Robur Rysslandsfond
Aktiv fond. Förvaltare Elena Lovén, Johan Elmquist. Sharpe -0,69. PPM 752204. 1% sälj inom en månad.
Byter strategi efter ekonomiska förutsättningarna. Nuvarande innehåll ganska typiskt. Ganska hög risk.
Stigande trend sedan årsskiftet. Tendens skarpt upp. Har brutit fallande medellång trend.Tillväxtmarknader:

MSCI Emerging Markets har satt en ny högre botten och bibehåller en sakta stigande trend sedan oktober. Har brutit upp ur medellånga trendkanalen. Trenden ner sedan årsskiftet är bruten och indexet testar motståndsnivån bildad av topparna efter oktober. Bryts det ser det positivt ut.
MSCI EFM Africa har satt ny botten i höjd med oktoberbotten och kan vara på väg att bilda en dubbelbottenformation. Fallande trenden sedan årsskiftet saktar snabbt in. Trendlös sedan oktober. (EFM = Emerging + Frontier).

Positiv månad men med ett och annat bottennapp.

Nordea Nya Tillväxtmarknader
Aktiv fond. Förvaltare Nuri Göncü. Ganska ny fond. PPM 167239.
Ingen direkt strategi. Placerar i lite ovanliga länder som Ukraina och Rumänien.

Stigande trend sedan november men med litet brott. Tendens något ner. Varning för devalveringar.

Simplicity Afrika
Aktiv fond. Förvaltare Hans Bergqvist, Ulf Ingemarson. Ganska ny fond. PPM 534099. 1% köp och säljavgift.
Placerar i högpresterande aktier främst i Sydafrika och Egypten.

Stigande trend sedan oktober men med litet brott. Tendens neutral efter dipp.

Fidelity Funds - EMEA A Acc
A
ktiv fond. Förvaltare Nick Price. Ny fond. Ej PPM.
Placerar i syd- öst och centraleuropa, mellanöstern och afrika. Bottom up stockpicking.

Stigande trend sedan oktober. Tendens upp. Rör sig upp mot medellånga trendkanaltaket.

JPM Middle East Equity A (dist) - USD
Troligen aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,45. Ej PPM.
Investerar i Mellanöstern och en del i medelhavsregionen.

Lätt stigande trend sedan november men med brott. Tendens ner.

HSBC GIF BRIC Markets Equity AC USD
Halvaktiv. Förvaltare Patrick Gautier. Ny fond. Ej PPM.
Placerar med olika vikt mot de fyra marknaderna efter förvaltarens marknadstro.

Stigande trend sedan oktober. Tendens upp.
(D)

Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond
Aktiv fond. Förvaltare Staffan Lindfeldt. Sharpe -0,56. PPM 987842. 1% sälj i 31 dagar.
Tillväxtmarknader globalt. Kan använda derivat men inte riskhöjande.
Stigande trend sedan oktober. Tendens upp.

HQ Tillväxtmarknadsfond,
Aktiv fond. Förvaltare Fredrik Colliander, Gunnar Påhlsson. Sharpe -0,38. PPM 285825.
Tillväxtmarknader globalt. Även räntebärande papper.

Trendlös sedan oktober. Tendens något upp.

SKAGEN Kon-Tiki
Aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,28. PPM 501981. Rörlig avgift utöver fast.
Stockpickingstrategi inom tillväxtmarknader globalt. Populär. Stor fond.

Lätt stigande trend sedan oktober. Tendens upp.
(T)

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad
Dold indexfond. Förvaltare Dimitri Chatzoudis. Sharpe -0,67. PPM 206250.
Placerar i de största bolagen på tillväxtmarknader globalt.

Trendlös sedan oktober
. Tendens upp.

JPM Em Eur M. East & Africa Eq A,
Troligen aktiv fond. Förvaltare Oleg Biryulyov, Sonal Pandit. Sharpe -0,74. Ej PPM.
Syd- öst och centraleuropa, Mellanöstern, Nordafrika.

Trendlös sedan oktober. Tendens upp.Östeuropa:

MSCI EM Eastern Europe vände upp från stöd strax under höstens bottnar. Kortsiktigt fallande trend men på god väg att bryta den. Medellånga trenden saktar in. Jag är neutral men fortsätter det upp en bit till ser det positivt ut.
MSCI Turkey visar en V-botten i november och satte en ny tveksam botten alldeles över denna. Såväl kort som lång trend fallande.
MSCI Czech Republic tog ett rejält kliv upp från 2005-stödet och är nära bryta långa fallande trenden igen. Kortsiktigt fallande trend men befinner sig åter över höstens bottnar.
MSCI Hungary satte en mycket tveksam botten en bra bit under höstens. Kortsiktigt snabbt fallande trend. Har klättrat lite sedan bottnen och testar höstbottnarnas motstånd.

Rallymånad utom i Turkiet.

Swedbank Robur Östeuropafond
Troligen dold indexfond. Förvaltarteam. sharpe -0,89. PPM 825109.
Större bolag i Polen, Ungern, Ryssland och Tjeckien.

Fallande trend men med brott upp. Tendens ganska skarpt upp. Har vänt från något under höstens bottnar.

East Capital Turkietfonden
Aktiv fond. Förvaltarteam. Ganska ny fond. PPM 333690. 2,5% köpavgift.
Bottom up i Turkiet men kan komma att placera i länder runtom i framtiden.

Lätt fallande trend sedan årsskiftet. Tendens något ner. I stort trendlös sedan oktober.

HSBC GIF Turkey Equity A
Troligen aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe 0,16. Ej PPM.
Placerar i turkiska bolag. Hade tidigare inriktning på räntebärande papper.

Fallande trend sedan årsskiftet
. Tendens något ner. I stort trendlös sedan oktober.

Swedbank Robur Balkanfond
Aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,93. PPM 201293. 1% säljavgift inom 1 månad.
Främst Grekland och Turkiet men även länderna i omedelbar närhet. Ganska dyr.
Fallande trend. Tendens neutral.Bioteknologi:

Stigande trend på medellång sikt. Kategorins defensiva natur visar sig nu men det kan backa även här.

Ren katastrofmånad. Stort dollarberoende.

Franklin Biotechnology Discovery A Acc USD
Aktiv fond. Förvaltare Evan S. McCulloch, Vincent Xiang. Sharpe -0,31. PPM 419937.
Främst nordamerikanska bioteknikföretag men även nystartade sådana.

Stigande trend sedan oktober men med kraftigt brott. Tendens ganska skarpt ner.

SEB Bioteknikfond - Lux utd
Troligen aktiv fond. Förvaltare Henrietta Theorell Malmsäter. Sharpe -0,12. Ej PPM.
Bioteknikföretag globalt från forskning till distribution. Jämför sig inte med index.

Stigande trend sedan oktober men med kraftigt brott. Tendens skarpt ner.
(I)Energi:

Blandad månad. Valutaeffekterna stör.

BlackRock World Energy A2 USD Acc
Aktiv fond. Förvaltare Robin Batchelor, Poppy Allonby. Sharpe -0,37. PPM 517748.
Olje- och gasindustri inklusive prospektering. Hög risk.

Sakta stigande trend sedan oktober. Tendens neutral.

Dexia Equities L Europe Energy Sector Classic C Acc
Okänd typ, troligen mest passiv. Förvaltarteam. Sharpe -0,49. Ej PPM.
Europeisk olja, el och gas samt produktion och distribution. Tung i UK. Medelrisk.
Fallande trend sedan årsskiftet. Tendens neutral. Trendlös sedan oktober.

SGAM Fd Eqs Global Energy A Acc
Aktiv fond. Förvaltare Emmanuel Painchault. Sharpe -0,32. Ej PPM.
Olja, gas, kol, uran, förnyelsebart m.m. Vill klå MSCI World Energy. Hög risk.
Trendlös sedan oktober. Tendens neutral. Drar sig mot fallande trend sedan årsskiftet.

Fortis L Equity World Energy C Acc
Aktiv fond. Förvaltare Gabriel Wallach. Sharpe -0,12. Ej PPM.
Bottom up i olja och gas men även andra råvaror. Får använda derivat.
Sakta stigande trend sedan november. Tendens en aning upp.

Parvest Global Resources Classic Acc
Troligen aktiv fond. Förvaltare Hubert Goyé. Sharpe -0,35. Ej PPM. Endast Nordnet.
Egentligen råvarufond men tung i energi. Femstjärnig fond värd att nämnas.
Sakta stigande trend sedan oktober. Tendens något upp.

Fastigheter:

Kanske är det för tidigt att titta på dessa. Med på listan för att hålla koll. Inget att satsa i. Svenska fastighetsbolag fick en bra skjuts upp av räntesänkningen. Globalt är det nog definitivt för tidigt att kliva in medan svenska bolag ser bättre ut.

Fidelity Funds - Global Property Fund A
Okänd typ. Förvaltare Steven Buller. Sharpe -1,31. Ej PPM.
Fastighetsbransch och relaterat, globalt med övervikt Nordamerika.
Snabbt fallande trend. Tendens något upp. Har brutit ner under novemberbotten men bildat ny.

Länsförsäkringar Fastighetsfond
Troligen passiv fond. Förvaltare Gunnar Lindberg. Sharpe -0,41. PPM 313742.
Svenska fastighetsbolag.
Stigande trend sedan november. Tendens neutral.
(T)Finans:

Finans har varit peststämplat ända sedan nedgången började i juli 2007. Trenden har varit jämnt sluttande ner under hela tiden. Det börjar synas tecken på åtminstone en inbromsning nu.

Hygglig månad.

Fidelity Funds - Financial Services Fund A EUR Inc
Aktiv fond. Förvaltare Tal Eloya. Sharpe -1,58. Ej PPM.
Satsar på finansiell service globalt. Länk till senaste faktablad.
Snabbt fallande trend. Tendens något upp. Ligger under alla senare bottnar men bildade ny. Undvik eller chansa på bottenfiske?Kommunikation:

Har gått bättre än jag trott och står emot nedgången en del.

Plockar in en femstjärnig.

Fidelity Funds - Telecommunications Fund A Inc
Aktiv fond. Förvaltare Aditya Shivram. Sharpe -0,16. Ej PPM.
Kraftig övervikt i teleoperatörer globalt men även utrustning. Länk till senaste faktablad.
Fallande trend sedan årsskiftet. Tendens ner. Trendlös sedan september men närmar sig fallande. Förvaltaren är ny på posten.Konsument:

Det finns förvisso en del fonder som visar vilja men jag tycker de är för dyra. State Street har dock en indexfond här. Denna kategori bör vara tidig i konjukturvändningar.

Valutaeffekter slår igenom.

SSgA Consumer Staples Index Equity Fund
Indexfond. Förvaltare Anne Schwartz. Sharpe -0,22. Ej PPM, endast Avanza.
Följer MSCI Consumer Staples.
Fallande trend sedan årsskiftet. Tendens ganska skarpt ner. Ännu över oktoberbottenspiken.

Fidelity Funds - Consumer Industries Fund A EUR Inc
Aktiv fond. Förvaltare Nicola Stafford. Sharpe -0,46. Ej PPM.
60-90 företag globalt med konsumtionsprodukter. Senaste faktablad.
Fallande trend sedan årsskiftet. Tendens ner. Ännu över oktoberbottenspiken.


Läkemedel:

Rent allmänt efter att i många år haft en läkemedelsfond i PPM så tycker jag att de inte ger så mycket att det är värt att ha fonder i denna kategori på längre sikt. Allmäna trenden är i stort horisontell.

Skadeskjuten månad. Valutaeffekter stör.

BlackRock World Healthscience Fund A2 USD Acc
Aktiv fond. Förvaltare Bob Hodgson, Jordan C. Schreiber. Sharpe -0,30. PPM 374421.
Placerar globalt med stor övervikt i Nordamerika. Bottom up stockpicking.

Stigande trend sedan oktober men med allvarligt brott. Tendens ganska skarpt ner.

Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals
Passiv fond. Förvaltare Jani Holmberg, Samuli Seppävuori. Sharpe -0,20. Endast PPM 416982.
Satsar i de 25 största bolagen. Indexliknande med låg avgift.

Stigande trend sedan oktober men med allvarligt brott. Tendens ganska skarpt ner.Ny Teknologi:

Bra månad. Kan vara bra köplägen just nu.

SEB Internetfond
Aktiv fond. Förvaltare Thor Udenaes. Sharpe -0,63. PPM 265751.
Satsar globalt i internetrelaterade bolag men även inom IT.

Stigande trend sedan november. Tendens neutral.
(K)

SEB Teknologifond
Aktiv fond. Förvaltare Thor Udenaes. Sharpe -0,67. PPM 194092.
Placerar globalt i högteknologiska bolag.
Stigande trend sedan november. Tendens något upp.

Nordea Global Technology
Aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,71. Ej PPM.
Satsar globalt i bolag inom mobil kommunikation och relaterat.

Stigande trend sedan november. Tendens något upp.

UBS (Lux) Equity Fund - European Smaller Technology B Acc
Aktiv fond. Förvaltare Peter Ott. Sharpe -0,52. Ej PPM.
Satsar på unga företag från de alternativa listorna i Europa.

Nu fallande trend sedan årsskiftet. Tendens ner. Underpresterar i kategorin.

Fidelity Funds - Technology Fund A Inc
Dold indexfond. Förvaltare Michael Reznikas. Sharpe -0,73. Ej PPM.
Investerar globalt i bolag som står för teknologiskt avancemang.
Stigande trend sedan november. Tendens något upp.

Franklin Technology A Acc USD
Halvaktiv fond. Förvaltare J.P. Scandalios. Sharpe -0,60. PPM 527424.
Investerar globalt i bolag som står för teknologiskt avancemang.
Stigande trend sedan november. Tendens neutral.

Länsförsäkringar Teknologi
Troligen aktiv fond. Förvaltare Ichiro Ishiguro. Sharpe -0,72. PPM 126094.
Infrastruktur, Tjänster, E-handel och Portaler. Tung i Microsoft och Google.
Stigande trend sedan november. Tendens neutral.
(T)

SGAM Fund Equities Global Technology A Acc
Aktiv fond. Förvaltare Alan Torry. Sharpe -1,03. PPM 564559.
Globalt i bolag med utvecklingspotential. Bottom up.
Stigande trend sedan november. Tendens ganska skarpt upp.
Risig sharpe men visar god utveckling på sistone.

Många teknologifonder är tunga i Nordamerika vilket man kanske ska ha i åtanke.Råvaror:

Kategorin är ganska giftig för närvarande. Det kan svänga ganska tvärt på någon dag. Rädsla för inflation i USA driver upp en del råvarupriser.

Positiv månad.

Swedbank Robur Skogsfond
Halvaktiv fond. Förvaltare Carl-Fredrik Lorenius. Sharpe -1,42. PPM 932590.
Globala skogsbolag och relaterat. Vägd lite annorlunda än MSCI World Paper & Forest.

Fallande trend. Tendens något upp. Ny botten satt. Rekommenderas inte.

BlackRock World Mining Fund A2 USD Acc
Aktiv fond. Förvaltare Evy Hambro. Sharpe -0,16. PPM 481911.
Gruv- och metallbolag globalt. Bottom up stockpicking.
Stigande trend sedan november. Tendens upp.
(T)

JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR
Aktiv fond. Förvaltare Ian Henderson. Sharpe -0,32. Ej PPM men se D-klassen.
Basmetaller, ädelmetaller och olja globalt. Tung i guld.

Snabbt stigande trend sedan november. Tendens något upp.
(I)(K)

JPM Global Natural Resources (EUR) D Acc
Separat andelsklass för PPM. Endast PPM 938498.
(P)

Morgan Stanley SICAV Commodities Alpha Plus B
Aktiv fond. Förvaltarteam. Ny fond. Endast PPM 605691.
Satsar i derivat och strävar efter att slå S&P Light Energy Index.

Trendlös sedan december. Tendens ner. Riskerar gå under höstens bottnar.

UBS (Lux) SS-RICI (EUR) Acc
Halvpassiv fond. Okänd förvaltare. Sharpe -0,37. PPM 734434.
Satsar i derivat. Föjer Rogers International Commodity Index.

Trendlös sedan december. Tendens upp.
(I)

Swedbank Robur Råvarufond
Halvaktiv fond. Förvaltare Carl-Fredrik Lorenius, Rikard Forssmed. Sharpe -0,32. Ej PPM. 1% säljavgift inom 1 månad.
Olja, gruvor och metall globalt.
Stigande trend sedan november. Tendens något upp.

Franklin Natural Resources A Acc USD
A
ktiv fond. Förvaltare Fred Fromm, Steve Land. Ny fond. PPM 289892. Låg avgift.
Oljeindustri i främst Nordamerika men räknas som råvarufond.

Stigande trend sedan november. Tendens något upp.
(I)(P)(K)

First State Global Resources Fund A Acc
Aktiv fond. Förvaltare Joanne Warner. Sharpe -0,10. Ej PPM. 1% köpavgift. Valuta EUR.
Energi och naturtillgångar globalt. Tung i gruvor inklusive guld samt gödsel.
Ganska snabbt stigande trend sedan november. Tendens upp.

First State Global Resources A GBP Acc
Samma som ovan men andelsklass i GBP och finns i PPM. Endast PPM 899120.

SGAM Fund Equities Global Resources A Acc
Aktiv fond. Förvaltare Emmanuel Painchault. Ganska ny fond. Endast PPM 772095.
Diverse råvaror med övervikt i guldgruvor. Bra alternativ till guldfonden.
Ganska snabbt stigande trend sedan november. Tendens något upp.Ädelmetaller:

Guld ligger och svänger i $930-trakten. Närmar sig den tidigare stigande trenden på lång sikt. Tål man svängningarna ser det ännu bra ut.

BlackRock World Gold A2 USD Acc,
Troligen aktiv fond. Förvaltare Graham Birch, Evy Hambro. Sharpe 0,22. PPM 338590.
Guldgruvor i första hand men även annat.

Snabbt stigande trend sedan oktober. Tendens något ner. Risk för topp.

SGAM Fd Eqs Gold Mines A Acc
Troligen aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe 0,14. PPM 406009.
Guld och ädla mineraler.
Snabbt stigande trend sedan oktober. Tendens något ner. Risk för topp.
(I)Övriga branscher:

Här är övriga fonder samlade som inte passar i någon av ovanstående kategorier. Här hittar man fonder inom ny och förnyelsebar energi med mera.

Blandad månad.

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy B EUR Acc,
Troligen aktiv fond. Förvaltare Philipp Burger. Sharpe -0,46. PPM 532267.
Bolag inom ny energi. Går ej att få fram fondfakta då hemsidan är katastrofal.

Sakta fallande trend sedan årsskiftet. Tendens neutral.

SAM Smart Energy Fund B Acc
Aktiv fond. Förvaltare Thiemo Lang. Sharpe -0,30. Ej PPM. Hög risk.
Satsar i mindre bolag globalt med inriktning ny energi.

Fallande trend sedan årsskiftet. Tendens något upp.
(I)

SAM Sustainable Climate B Acc
Aktiv fond. Förvaltare Thiemo Lang. Ingen sharpe än. Ej PPM. Ganska hög risk.
Satsar globalt i bolag med inriktning klimatfrågor.

Fallande trend sedan årsskiftet. Tendens neutral.

BlackRock New Energy Fund A2 USD Acc
Aktiv fond. Förvaltare Poppy Allonby, Robin Batchelor. Sharpe -0,41. PPM 553578.
Satsar globalt på mindre bolag inom alternativ energi.
Fallande trend sedan årsskiftet. Tendens något ner.

DnB NOR Renewable Energy SEK
Aktiv fond. Förvaltare
Per Henrik Græsberg. Ny fond. Ej PPM. Rörlig avgift. Förlängd handel.
Förnyelsebar energi globalt. Får använda derivat.
Fallande trend sedan årsskiftet. Tendens upp.
(T)Hedge och specialfonder:

Jag tittar endast på dagshandlade fonder. Inga större rörelser. Fonder av det här slaget finns tyvärr inte i PPM förrän nyligen.

SEB Asset Selection SEK - Lux ack
Aktiv fond. Förvaltare Hans-Olov Bornemann. Ganska ny fond. Ej PPM. Rörlig avgift.
Satsar globalt i aktier, räntepapper, valutor och råvaror och strävar efter absolut avkastning.

Har brutit stigande trend och börjar falla. Tendens skarpt ner.

Skandia Global Hedge
Aktiv fond. Förvaltare Lars Sundberg. Ganska ny fond. Ej PPM. Rörlig avgift.
Satsar globalt i aktier, räntepapper, valutor och derivat och strävar efter absolut avkastning.
Mycket svagt stigande trend sedan oktober men börjar dra på nu. Tendens upp.

Lannebo Alpha
Aktiv fond. Förvaltare Mats Gustafsson. Ganska ny fond. Ej PPM. Rörlig avgift.
Satsar på nordiska fondpapper, penningmarknad, fondandelar och derivat. Absolut avkastning.

Fallande trend sedan årsskiftet. Tendens ganska skarpt ner.

JPM Highbridge Statistical Market Neutral SEK Hedge
Aktiv fond. Förvaltarteam. Ny fond. Ej PPM. Rörlig avgift.
Använder derivat främst mot USA för att nå absolut avkastning.
Stigande trend sedan september men med allvarligt brott. Tendens skarpt ner (för att vara denna fonden). Har dock stannat upp och ser ut att ligga likvid.

Salus Alpha Equity Hedged (VT)
Aktiv fond. Förvaltarteam. Ganska ny fond. PPM 857094. Förlängd handel.
Något så ovanligt som en hedgefond tillgänglig i PPM. Strävar mot marknadsneutralitet.
Stigande trend sedan augusti. Tendens ner. Ganska volatil.Räntefonder, långa SEK:

Fonder som kan vara bra att ha i lägen där räntorna väntas sjunka framöver och aktiefonder känns osäkra. Jag har valt ut några baserat på hur de gått i olika tidsperspektiv upp till 10 år tillbaka. Det är inte så noga vilken man väljer då de liknar varandra i det långa loppet. Själv väljer jag efter förvaltningsavgift och innehåll. Fonderna har bromsat in då längre marknadsräntorna inte faller så mycket för stunden.

I stort trendlösa nu. Osäkert om dessa ger så bra avkastning kortsiktigt framöver. Företagsobligationer kan komma att ge bra just nu men med ganska hög risk.

Det kanske finns lite att hämta i realobligationer nu ifall inflationsförväntningarna drar på.

HQ Obligationsfond
Räntefond. Förvaltare Hans Hedström. PPM 178335.
Ligger nästan uteslutande i svenska statspapper varav drygt 13% i Staten 1041. Lång. Låg avgift.

Alfred Berg Obligationsfond
Räntefond. Förvaltare Björn Jonsson. PPM 325902.
Har en del riktigt bra statspapper som 1041 men även lite bolånobligationer. Lång. Ganska låg avgift.

Alfred Berg Obligationsfond Plus
Räntefond. Förvaltare Björn Jonsson. PPM 554691.
Som ovan men något högre avkastning.

Skandia Fonder Kapitalmarknadsfonden
Räntefond. Förvaltare Christer Käck. PPM 726117.
Tung i Stadshypotek 1573 och Staten 1041, c:a 22% totalt. C:a 20% i bolån. Lång. Något dyr.

Danske Fonder Sverige Obligationer
Räntefond. Förvaltare Stefan Rocklind. PPM 726117.
Uteslutande svenska statspapper varav nästan 15% i 1041. Medellång till lång. Rätt dyr.

Öhman Företagsobligationsfond
Räntefond. Förvaltare Magnus Nilsson. PPM 104786.
Företagsobligationer med hög rating och en del junk. Medellång till lång.
Fallande trend. Tendens ner. Går inte som jag hoppats.
Dessa obligationer handlas under nominellt belopp och kan komma att rekylera.
(D)

Öhman Realobligationsfond (index)
Räntefond. Förvaltare Magnus Nilsson. PPM 787382.
Svenska realobligationer. Låg avgift.
Ligger trots allt i stigande trend sedan november.
(I)

Man bör vara beredd på att ligga ett tag i dessa fonder. Just nu kan det vara över för dessa fonder efter de mycket snabba räntesänkningarna.Räntefonder, korta SEK:

I PPM behövs lite parkeringsplatser ibland. Jag har 2 favoriter för detta. Denna gången slog räntesänkningen igenom. Längre fram kommer nog avkastningen att minska. Företagspapper ger bra ränta för närvarande. Med tanke på hur dessa utvecklar sig ska man nog dela upp placeringarna i alla 3 nedan. Det finns nog en del att hämta ännu så länge spreaden är så stor som den är.

De låga ränteläget börjar slå igenom nu. Idag får man räkna dessa som pengar i madrasser. Kortsiktigt ger de väldigt lite nu.

Simplicity Likviditet
Räntefond. Förvaltare Henrik Tingstorp. PPM 418699
"Döda fisken" eller “likkistan” eller vad man nu vill kalla den. Årstakten nu 5,16% och förväntas minska. Inga tecken på dåliga papper.
(D)(P)

Spiltan Räntefond Sverige
Räntefond. Förvaltare Erik Brändström (ny). PPM 972497.
Något mindre vass än Simplicitys men har visat framfötterna nu och börjar konkurrera. Årstakt 5,78% och förväntas minska men ger sig inte i första taget.

Länsförsäkringar Penningmarknadsfond
Räntefond. Förvaltare Björn Jonsson. PPM 420646.
Inte lika vass men för de som har sparande hos Länsförsäkringar. Fladdrar lite. Årstakt 2,08% efter utdelningen och förväntas minska.
(T)Räntefond, långa EUR:

Även euroobligationer kan komma att bli intressanta närmaste åren. Glöm inte valutarisken. ECB har sänkningsutrymme kvar men indikerade att de strävar efter 2%. Vi får se. Det är möjligt att denna typ av fond har gjort sitt på ett tag nu. Troligen säljläge. Däremot kanske man kan hitta lite bland junk bonds.

Risk för att de har toppat ut nu. Junk bonds börjar dra nu.

Länsförsäkringar Euroobligationsfond
Räntefond. Förvaltare Ronald Van Loon. Ej PPM.
Lång. Förhållandevis låg avgift.

Seligson & Co Euro Obligation
Räntefond. Förvaltare Jani Holmberg, Samuli Seppävuori. Endast PPM 443721.
Uteslutande statspapper inom euroland. Har en tysk obligation på 6,25% till 2024. Mycket lång. Endast PPM. Låg avgift.

Evli Euro Statsobligation
Räntefond. Förvaltare Juha Raitanen. Endast PPM 426726.
Endast statspapper i euroområdet. Medellång till mycket lång. Hyfsad avgift.

Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR
Räntefond. Förvaltare Ian Spreadbury. Ganska ny fond. Ej PPM.
Junk bonds och andra med låg rating. Hög risk.
Stigande trend sedan december. Tendens ner. Farlig fond för de modiga. Kan gå bra på det faktum att dessa papper handlas till kraftigt underpris för närvarande.
(D)

BlackRock Global High Yield Bond Fund Hedged A2 EUR Acc
Räntefond. Förvaltare Scott Amero, Jeffrey Gary. Sharpe -0,59. Ej PPM. Hög risk.
Blandade obligationer inklusive junk.
Stigande trend sedan december. Tendens ner. Samma kommentar som för Fidelitys.Räntefonder, utland:

Samlingskategori för allehanda räntefonder i utländsk valuta eller utländskt innehav.

Dollarfonderna har rasat rätt ordentligt. Tidigare stigande trend nära brytas.

Danske Invest US Dollar Bond A SEK (Ack)
Räntefond. Förvaltare Ullrich Frølich. Ej PPM.
Lång.

BL-Bond Dollar B Acc
Räntefond. Okänd förvaltare. Endast PPM 551804.
Satsar enbart i amerikanska treasury notes. Lång.

Ashburton Dollar Managed Income Fund Inc
Räntefond. Förvaltare Nick Lee, Peter Lucas. Endast PPM 805036.
Både stats- och företagsobligationer med hög rating. Ganska lång.

SEB Penningmarknadsfond USD - Lux ack
Räntefond. Förvaltare Jan Schenling. Ej PPM.
Kort.

SEB Corporate Bond SEK - Lux ack
Räntefond. Förvaltare Thomas Kristiansson. Ej PPM. Ganska hög risk.
Företagsobligationer Europa och USA med klassning investment grade.
Bröt snabbt tillbaka fallande trend. Tendens skarpt ner.

Templeton Global Bond A Acc EUR
Räntefond. Förvaltare Michael Hasentab. PPM 814061.
Blandat kort och lång internationellt i USD.
Kraftigt stigande trend sedan september men med litet brott. Tendens ner.

F&C Emerging Markets Bond A Inc
Aktiv räntefond. Förvaltare Helene Williamson. Endast PPM 909333.
Obligationer av alla slag i tillväxtmarknader. Tyngst i Brasilien.
Dessa obligationer har ofta bra kupongränta. Enligt faktablad ligger fonden på 5,89% per år i genomsnitt. Morningstar ger fem stjärnor. Länk till senaste faktablad.
Stigande trend sedan oktober men med brott. Tendens ganska skarpt ner. Stigande även på lång och medellång sikt. Riskabel.Veckans avslutande kommentar:

Det kom lite fler positiva tecken från USA i veckan som att husförsäljningen verkar ta fart. Samtidigt läckte det lite grann från deras bankchefer att mars inte var en bra månad. Osäkert läge med andra ord. Risk för att fredagens vinsthemtagning startar en rekyl ner.

Affärerna blev att öka i svenska fonder de dagar börsen sjönk. Även råvaror fick lite mer. Ökar även i Ryssland. Fortsätter flytta från depå till KF.

Mina fonddepåer sedan årsskiftet:
(Jag håller en något låg riskprofil för närvarande men ökat risken lite)

Stora depån +1,9%. (mycket låg risk)
IPS +6,0%. (hög risk)
PPM +4,7%. (ganska hög risk)
KF +1,4% (hög risk)