Fonder som trendar upp.

Lördag 7 mars 2009.

Eller Logads veckovisa genomgång av fondmarknaden. Högst subjektiv och mest baserad på hur fonder rör sig tekniskt. Viss vikt läggs i vad fonderna innehåller och hur de arbetar.

Obs: Vad jag tycker är bra fonder är min personliga åsikt. Jag kan inte ta ansvar för om det går dåligt för en fond jag tagit med på denna listan. Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för att den går bra i framtiden.

Dax för veckans fondgenomgång igen. Jag följer upp vad jag har på listan och kollar efter lite nytt intressant och rensar bland lite mindre bra fonder.

På grund av dålig uppdatering av fondkurser ger jag ingen bedömning av senaste veckan denna gång utan jag tittar på en månads sikt och tar tendenserna ur det perspektivet. Lokalt teknikstrul har dessutom sinkat mig lite. Jag förändrar synsättet lite och ser på något längre sikt. Veckorörelser tenderar att bli lite väl slumpmässiga.

Jag skulle vara försiktig med att gå “all in” nu men jag tycker man mycket väl kan gå in med småbelopp regelbundet då botten inte kan vara långt borta nu såvida vi inte såg den nu i november förra året.

Februaris sharpekvoter kommer nästa vecka.

Detta med avgifterna har jag funderat på ett tag. Det jag kommer fram till är att om man är väldigt aktiv och bevakar sina innehav regelbundet så spelar förvaltningsavgifterna inte så stor roll. Man väljer den fond som går bäst just nu för det är ju ändå resultatet som räknas. Likaså kan man slarva med riskspridningen om man bevakar resultatet dagligen. De passiva och långsiktiga bör däremot prioritera indexfonder med låg avgift hur tråkiga de än må vara. Jag har sett en tendens till att nya fonder startas med höge avgifter eller med rörlig del. Man kan ju fundera på varför. Blir det så att äldre fonder blir mindre aktiva till förmån för de nya dyrare?

Jag listar de fonder jag själv har. (D) = basdepå, (I) = IPS, (P) = PPM, (T) = ITPK, (K) = kapitalförsäkring.

När jag pratar trender nedan så är det sekundärtrenderna på 3-6 månaders sikt såvida jag inte säger annat. Medellång trend är på 6 månader till ett år. Lång trend är på 1-3 år eller längre. Tendenser är senaste månad. Vad gäller sharpekvoter så ska de bara jämföras inom varje kategori.

Många mäklare tar inte köpavgift för fonder som normalt har det. Kolla med din mäklare vad som gäller. I listan har jag angivit köp- och säljavgifter som gäller hos Avanza om jag inte skriver annat. Andra kan ha andra villkor. Avanza bjuder numera på köpavgifterna i många fonder för de som har avtals- eller tjänstepension. Skagen har nu tagit bort sin köpavgift på svenska marknaden. Morgan Stanley kan nu handlas via Avanza. State Street med sina indexfonder är nu tillgängliga via Avanza. ABN Amro går upp i Fortis och kan nu handlas igen men all historia har tagits bort. Ännu finns de gamla namnet kvar på Avanza om man vill titta tillbaka.Asien och Stilla Havet:

MSCI Asia Pacific ex Japan bröt ner under den stigande trendlinjen och testar nu novemberbotten och glider utmed fallande trendlinjen sedan maj. Ser lite otäckt ut. Jag misstänker en nedgång under novemberbotten snart såvida inget händer som vänder på steken.

Senaste månaden har varit positiv överlag.

Carlson Asian Small Cap
Aktiv fond. Förvaltare Anna Ho och någon till. Sharpe -0,31. PPM 362327. Förlängd handel.
Satsar på mindre bolag i Asien, främst Indien och Kina.
Stigande trend sedan oktober. Tendens neutral. Har nu brutit upp ur medellånga fallande trenden som indikerar minskat fall i första hand. Ser ännu bra ut.
(T)

AGI China East Asia Fund C
Aktiv fond. Förvaltare Gustav Rhenman. Sharpe 0,00. PPM 218297.
Satsar i ett 30-tal bolag utvalda med avseende på tillväxtpotential. Ej indexföljande.
Stigande trend sedan oktober. Tendens upp. Ligger vid medellånga trendkanaltaket. Ser bra ut.
(K)

Swedbank Robur Indexfond Asien
Indexfond. Förvaltarteam. Ny fond. Ej PPM.
Fond som följer S&P Asia 50. Låg avgift.
Lätt stigande trend sedan oktober. Tendens en aning upp. Har nu brutit upp ur medellånga fallande trenden.
(D)

Länsförsäkringar Asienfond
Aktiv fond. Förvaltare William Howard. Sharpe -0,49. PPM 385401.
Satsar på större bolag som bedöms ha vinsttillväxt.
Lätt stigande trend sedan november. Tendens neutral.
Har nu brutit upp ur medellånga fallande trenden.
(T)

Fidelity Funds - Indonesia Fund A Inc USD
Aktiv fond. Förvaltare Dhananjay Phadnis. Sharpe 0,01. Ej PPM.
Landfond Indonesien. Kan ha övervikt i vissa sektorer.
Stigande trend. Tendens något upp. Har nu brutit upp ur fallande medellång trend.

Öhman Etisk Index Pacific
Indexfond. Förvaltare Henrik Tell. Sharpe -0,57. PPM 642298. Etisk.
Följer MSCI Asia Pacific förutom oetiska bolag.
Nu trendlös men nära fallande. Tendens neutral. Fallande medellång trend.

SEB Choice Asienfond Småbolag ex Japan Lux - Acc
Aktiv fond. Förvaltare Piang Sze Chua. Sharpe -0,50. Ej PPM.
Satsar oviktat i småbolag. Använder Schroder Investment Manager som rådgivare.

Sakta stigande trend. Tendens en smula upp.
Har nu brutit upp ur medellånga fallande trenden.

Dexia Equities L Australia Classic C Acc
Troligen dold indexfond. Förvaltarteam. Sharpe -0,50. Ej PPM. Valuta AUD.
Landfond Australien. Övervikt mot gruvindustri.
Trendlös. Tendens något upp.

First State Great China Gr A
Aktiv fond. Förvaltare Martin Lau. Sharpe 0,19. PPM 970780. 1% köpavgift. Valuta GBP.
Egentligen landfond Kina och Taiwan.

Stigande trend. Tendens ganska skarpt upp. Ser rätt bra ut med brott upp ur medellånga fallande trenden.

Fidelity Funds - Thailand Fund A Inc USD
Aktiv fond. Förvaltare Anthony Strom. Sharpe -0,41. Ej PPM.
Landfond Thailand. Stockpicking strategi.
Nu ganska snabbt stigande trend. Tendens upp.

First State Asia Pac Lead A (Ack)
Aktiv fond. Förvaltare Alistair Thompson, Angus Tulloch. Sharpe 0,10. 1% köpavgift. PPM 934950. Valuta GBP.
Satsar brett i Asien och Stilla Havet men med övervikt i de fyra tigrarna.
Sakta stigande trend. Tendens något upp. Nära taket i medellånga fallande trendkanalen.

First State Asia Pacific Sustainability A GBP
Aktiv fond. Förvaltare David Gait, Angus Tulloch. Sharpe -0,18. Endast PPM 700492. Valuta GBP.
Stockpicking med övervikt i ren energi och resursutnyttjande.
Lätt stigande trend. Tendens något upp. Nära taket i medellånga fallande trendkanalen.

Tänk på att landfonder i allmänhet har högre risk.Europa:

MSCI Europe bröt ner ner under novemberbotten förra veckan och har fortsatt falla vilket är illavarslande. Den sakta stigande trenden sedan november är därmed bruten och trenden är nu fallande igen. Varning!

Senaste månaden har inte varit något att skriva hem om. Småbolag verkar streta emot.

Fidelity Funds - European Aggressive Fund A Inc
Aktiv fond. Förvaltare Mario Frontini. Sharpe -0,83. Ej PPM. Hög risk.
Satsar i Europa och Mellanöstern. Se
https://www.chartbook.fid-intl.com/se/current/2763.pdf
Nu fallande trend. Tendens ner. Nära bryta under höstbottnarna.

BlackRock European Fund A2 EUR Acc
Aktiv fond. Förvaltare Nigel Bolton. Sharpe -0,60. PPM 732727.
Satsar i Europa inklusive en del i Öst.
Nu fallande trend. Tendens ner.

Danske Invest Sverige/Europa
Aktiv fond. Förvaltare Ulric Grönvall. Sharpe -0,63. PPM 937433.
Satsar i Europa med övervikt mot Sverige.
Trendlös sedan oktober. Tendens ner.

Handelsbanken Europafond Index
Indexfond. Förvaltare Peter Fahlstedt. Sharpe -0,78. PPM 629543. Säljavgift inom en månad.
Följer MSCI Europe. Något bättre avkastning än STOXX50. Låg avgift.
Fallande trend. Tendens ner. Nu under höstens bottnar.

Danske Invest Germany A Acc
Aktiv fond. Förvaltare Ivan Larsen. Ganska ny fond. PPM 721092. Förlängd handel.
25-40 bolag oberoende av index. Satsar på inhemskt uppsving.
Nu svagt fallande trend men är en bra bit över höstens bottnar. Tendens ner.

SEB Europafond Småbolag
Aktiv fond. Förvaltare Carsten Dehn. Sharpe -0,41. Endast PPM 556589.
Små och medelstora europeiska bolag inom varierande branscher.
Nu trendlös. Tendens neutral. Ännu över höstens bottnar.
(T)

Franklin European Sm. M. Cap G
Troligen aktiv fond. Förvaltare Edwin Lugo, David Glazer. Sharpe -0,40. PPM 455766.
Små och medelstora företag i Europa. Tung i UK.
Nu svagt stigande trend. Tendens upp. Svänger men har gått bra sedan november. Återhämtade januaridippen.

HSBC GIF Euroland Eq Smaller Companies Acc
Troligen aktiv fond. Förvaltare Florence Bannelier. Sharpe -0,48. Ej PPM.
Mindre bolag listade på börser inom euroland.
Svagt stigande trend. Tendens neutral. Har segat sig upp sedan oktober.

Ganska ovanligt med europeiska landfonder i PPM. Seligsons indexfond har fått lämna då Handelsbankens är billigare och har presterat bättre. Danskes småbolagsfond fick även den stryka på foten till förmån för ett par intressantare.Global:

MSCI World har nu även brutit under det sista stödet sedan november och närmar sig bottnarna från 2002-2003. Ser inte så bra ut. Trenden är åter fallande och bara några tiotal punkter från 2003-botten.

Ingen lysande månad men det finns undantag.

Carnegie WorldWide
Aktiv fond. Förvaltare Mikael Randel. Sharpe -0,59. PPM 384818.
20-30 innehav med bra värdetillväxt. Branschvis stockpicking.
Lätt fallande trend. Tendens ner. Har gnetat sig upp sakta efter oktober så fonden närmar sig stigande medellång men det ser inte så bra ut nu.

Carnegie WorldWide Emerging Growth
Aktiv fond. Förvaltare Henrik Brandt, Tim Kristiansen. Sharpe -0,71. PPM 277327.
Internetrelaterade bolag globalt med värdetillväxt. Dotcoms och infrastruktur för internet.
Snabbt trendbyte till lätt fallande. Tendens ner. Ännu en bra bit över höstens bottnar.

SAM Sustainable Water Fund B Acc
Aktiv fond. Förvaltare Rainer Baumann, Dieter Küffer. Sharpe -0,46. Ej PPM.
Satsar globalt i företag inom hydrologi.

Nu trendlös. Tendens ner. Ser inte så pjåkig ut. Har testat taket på höstens dubbelbotten två gånger nu och misslyckats.

Swedbank Robur Privatiseringsfond
Aktiv fond. Förvaltare Stefan Franzén. Sharpe -0,23. PPM 384693.
Satsar i nyligen privatiserade eller bolag under privatisering.

Nu lätt fallande trend. Tendens ner. Ännu en bit över höstens bottnar men är trendlös sedan dess.
(P)

Nordea Klimatfond
Troligen aktiv fond. Förvaltare Thomas Sörensen. Ny fond. Ej PPM.
Satsar globalt i tillväxtbolag relaterade till klimat och effektivt resursnyttjande.

Nu trendlös sedan oktober. Tendens ner.

Nordea Stabila Aktier
Troligen passiv fond. Förvaltare Claus Worm. Ganska ny fond. Ej PPM.
Satsar globalt i värdebolag med stabil vinst och utveckling.

Nu snabbt fallande trend. Tendens skarpt ner. Ser illa ut nu. Har dykt långt under höstbottnarna. Kanske läge för bottenfiske?

CAAM Funds Aqua Global C Acc
Aktiv fond. Förvaltare Sorange Antoine. Ingen sharpe än. Endast PPM 133231.
Satsar i mindre bolag globalt med inriktning vattenbehandling.

Ganska snabbt fallande trend. Tendens ganska skarpt ner. Nära höstens bottnar nu.

Templeton Global Smaller Co A Acc USD
Aktiv fond. Förvaltare Bradley Radin. Sharpe -1,05. PPM 849893.
Satsar i småbolag globalt. Även företagsobligationer.

Nu sakta fallande trend. Tendens något ner. Trendlös sedan oktober.

Danske Invest Global Index
Indexfond. Förvaltare Ulric Grönvall. Sharpe -0,93. PPM 252411.
Följer MSCI World Index Free.

Nu fallande trend. Tendens skarpt ner. Sniffar på novemberbotten.
(D)

Seligson & Co Global Top 25 Brands A Acc
Passiv fond. Förvaltare Jari Holmberg. Sharpe -0,05. Endast PPM 479550.
Fungerar som en indexfond med låg avgift. Satsar i bolag med världens starkaste varumärken.
Sakta fallande trend. Tendens något ner. Ännu lite över oktoberbotten.

Franklin Mutual Global Disc A Acc USD
Aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,24. PPM 717496.
Stockpicking undervärderade bolag utan restriktioner. Även bottenfiske.
Lätt stigande kort och medellång trend. Tendens ganska skarpt upp. Rena valutaeffekter ligger bakom uppgången.
Har på senare tid brädat MSCI World Index ganska ordentligt efter att tidigare ha följt det.
(D)

Swedbank Robur Effektiva Världen
Aktiv fond? Förvaltare Ian Raftell, Göran Villner. Ny fond. Ej PPM.
Bolag globalt som bidrar till effektiv resursanvändning. Liten fond. Senaste rapport.
Stigande trend. Tendens något ner. Har brutit upp ur medellånga fallande trenden. Ser hygglig ut och har stigit sedan november.
(D)Indien:

MSCI India har nu brutit ner under novemberbotten och återtar därmed den fallande trenden. Ser inte alls bra ut.

Ingen vidare månad.

Simplicity Indien
Aktiv fond. Förvaltare Hans Bergqvist, Ulf Ingemarson. Sharpe -0,19. PPM 722983. 1% köp och säljavgift.
Satsar i högpresterande aktier. Mycket hög risk. Standardavvikelse nu över 40%.

Sakta stigande trend men drar åt trendlös. Tendens ner. Sakta stigande sedan november dock.

BlackRock India A2 USD Acc
Aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,15. PPM 768499.
Satsar främst på större bolag men även en del mindre. Förvaltningen ligger i Bombay.

Nu trendlös. Tendens neutral. Trendlös sedan oktober.

Danske Invest India A
Aktiv fond. Förvaltare Peter Hames, Hugh Young. Sharpe -0,26. Ej PPM.
Satsar i ett 30-tal bolag oberoende av index.

Trendlös men drar åt fallande. Tendens något ner. Trendlös sedan oktober.

Franklin India A Acc USD
Aktiv fond. Förvaltare Stephen Dover. Sharpe 0,09. PPM 170894.
Satsar brett. Säger sig sträva efter att slå index.

Nu trendlös. Tendens något ner. Något stigande sedan november.

JPM JF India Fund A (dist) - USD
Troligen aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,13. Ej PPM.
Satsar brett. Utnyttjar skattefördelar genom säte i Mauritius.

Nu lätt fallande trend. Tendens ner. Trendlös sedan oktober.
(D)

JF India D (acc) USD
Återinvesterande andelsklass av ovanstående fond. Endast PPM 333633.

Aberdeen Global India Opportunities Fund A Acc
Aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,19. Endast PPM 883892.
Satsar brett. Verkar ha något i Mauritius även dessa.

Nu sakta fallande trend. Tendens något ner. Trendlös sedan oktober.

Carlson India
Aktiv fond. Förvaltare Parameswara Krishnan. Ny fond. Ej PPM. Rörlig avgift. Förlängd handel.
Riktar in sig på inhemska konsumtionen och får placera i derivat. Tung i konsumentvaror.
Nu sakta fallande trend. Tendens något ner. Nära bryta ner genom höstens bottnar.
(D)

SGAM Fund Equities India A Acc
Aktiv fond. Förvaltare Er Sock-Lang. Ganska ny fond. PPM 452698.
30-60 innehav och växlar mellan värde och tillväxt. Obegränsad. Försöker slå BSE100.
Lätt stigande trend. Tendens en smula ner. Sakta stigande sedan oktober.Japan:

MSCI Japan har nu brutit ner under novemberbotten med en ganska skarp tendens ner. Ser inte bra ut.

Ingen vidare månad.

Fidelity Funds - Japan Dividend Growth A2 Acc
Aktiv fond. Förvaltare Laurent Del Grande. Sharpe -0,82. Ej PPM. Valuta JPY.
Stockpicking i företag med potential till utdelningstillväxt.
Sakta fallande trend. Tendens ner. Ännu stigande medellång trend. Oktoberspiken ska man nog bortse från.

Aberdeen Global -Japanese Smaller Companies Fund A2 Acc
Aktiv fond. Förvaltarteam. Ny fond. Endast PPM 192146. Valuta JPY.
Placerar i mindre bolag.
Nu trendlös. Tendens en smula ner. Sakta stigande medellång trend.

SSgA Japan Index Equity Fund
Indexfond. Förvaltare Ludovic Brancourt. Sharpe -1,13. Endast Avanza. Valuta JPY.
Följer MSCI Japan återinvesterat.
Sakta fallande trend. Tendens ner. Fallande lång och medellång trend.

SGAM Fd Eqs Japan Target A Acc
Aktiv fond. Förvaltare Hiromitsu Kamata. Sharpe -0,86. Ej PPM. Valuta EUR.
Satsar på undervärderade mindre bolag utan referensindex.
Lätt stigande trend. Tendens neutral. Snabbt stigande medellång trend. Har brutit upp ur långa fallande trenden.
Haft ett öga på denna i MS femstjärniga fond och tycker den är värd en plats i listan nu. Något hög avgift dock.

Varning för rekylerande krona framåt. SEK är volatil gentemot större valutor nu.Kina:

MSCI China visar fortfarande en kortsiktigt stigande trend sedan V-botten i oktober oberoende av vilken valuta jag tittar på vilket kanske inte är så konstigt med peggade valutor. Trenden upp har avtagit något. Ser inte så illa ut.

Rätt skaplig månad.

Många fonder har gått upp över fallande trendkanalen vilket är ett positivt tecken. I första hand indikerar det inbromsning av fallet i medellånga perspektivet.

JPM JF China A (dist) - USD
Troligen passiv fond. Förvaltare Shumin Huang, Howard Wang. Sharpe 0,36. PPM 233585.
Investerar i kinesiska fastlandsbolag noterade i Hong Kong eller andra platser.

Nu trendlös. Tendens upp. Närmar sig stigande medellång trend..

Kaupthing Kina
Passiv fond. Förvaltare Anders Alvin. Sharpe 0,23. PPM 688457.
Indexliknande fond. Trots detta relativt dyr.

Nu trendlös. Tendens en smula upp. Närmar sig stigande medellång trend.

AGI China C Acc
Aktiv fond. Förvaltare Gustav Rhenman. Ganska ny fond. PPM 123497.
Satsar i 30-tal bolag med stockpicking av undervärderade aktier.

Stigande trend. Tendens upp. Närmar sig stigande medellång trend
.
(D)

Fidelity Funds - China Focus Fund A Inc USD
Aktiv fond. Förvaltare Martha Wang. Sharpe 0,38. Ej PPM.
Satsar i mindre kinesiska bolag utan indexstyrning med bottom-up-strategi. Länk till senaste faktablad.
Stigande trend. Tendens upp. Närmar sig stigande medellång trend.

Baring Hong Kong China Fund USD Inc
Troligen dold indexfond. Förvaltare Agnes Deng. Sharpe 0,42. PPM 334409. 2% köpavgift.
Osäker på strategin men innehåller de gamla vanliga bolagen i 10 största. Populär.
Nu trendlös. Tendens upp.

Carlson China Micro Cap
Aktiv fond. Förvaltare Anna Ho. Ny fond. Ej PPM. Rörlig avgift. Förlängd handel.
Satsar i kinesiska småbolag. Tillåter derivat. Mycket hög risk.
Snabbt stigande trend. Tendens något upp. Har brutit upp ur fallande medellånga trenden.
(D)

HQ Kinafond
Aktiv fond. Förvaltare Gunnar Påhlsson. Sharpe 0,23. PPM 838383. 1% köpavgift.
Aktier och relaterade instrument. Får använda derivat.
Stigande trend. Tendens något upp. Närmar sig stigande medellång trend.
(D)

Fortis L Equity China C Acc
Aktiv fond. Förvaltare Patrick Ho. Sharpe -0.08. Ej PPM.
Kina, Hong Kong och Taiwan. Kan placera direkt i Kina. Även derivat.
Nu sakta fallande trend. Tendens en aning upp. Har brutit upp ur medellånga fallande trenden. Jag är inte nöjd med denna.
(T)

Carlson är tyvärr lite slappa med uppdaterade faktablad.
AGI har en halvårsrapport H1 2008 här.Latinamerika:

MSCI Brazil har letat sig ner en bit men bibehåller den stigande trenden ännu så länge.
MSCI EM Latin America är väldigt likt vilket visar hur dominant Brasilien är.

Svårt säga hur månaden varit på grund av varierande uppdateringar.

Handelsbanken Latinamerikafond
Dold indexfond. Förvaltare Stefan Hagman. Sharpe -0,11. PPM 679837.
Satsar på bolag man hittar i index. Ingen direkt strategi.
Lätt stigande trend. Tendens neutral. Har stigit sedan november.

SEB Choice Latinamerikafond
Aktiv fond. Förvaltare Nicholas Morse. Sharpe -0,14. Ej PPM.
Placerar varierat utifrån ländernas ekonomiska framtidsutsikter.

Lätt stigande trend. Tendens neutral. Har stigit sedan november.

BlackRock Latin American A2 USD Acc
Aktiv fond. Förvaltare Will Landers. Sharpe -0,13. PPM 661066.
Ingen direkt strategi annat än “special risk considerations”.
Stigande trend. Tendens något ner. Har stigit sedan november.

Templeton Latin America A Acc USD
Troligen aktiv fond. Förvaltare Mark Mobius. Sharpe -0,06. Ej PPM.
Liknar index men lite annorlunda viktad.
Stigande trend. Tendens neutral. Har stigit sedan november.

CAAM Funds Latin America Equities C Acc
Aktiv fond. Förvaltare Patrice Lemonier. Sharpe -0,08. Endast PPM 204891.
Sektorurval och stockpicking. Säger sig vilja bräda MSCI EM Latin America.
Stigande trend. Tendens något ner. Har stigit sedan november.

JPM Brazil Alpha Plus A (acc) USD
Dold indexfond. Förvaltare Luis Carillo, Sebastian Luparia. Ny fond. Ej PPM. Rörlig avgift.
Ingen uttalad strategi. Följer index.
Stigande trend. Tendens neutral. Har stigit sedan oktober.

UBS Lux Equity Brazil B Acc
Okänd typ. Förvaltarteam. Ny fond. Endast PPM 806091.
Placerar något annorlunda än index.

Lätt stigande trend. Tendens något ner. Har stigit sakta sedan oktober.

HSBC GIF Brazil Equity A USD Acc
Troligen aktiv fond. Förvaltare Luiz Maria Riberio. Sharpe -0,28. Ej PPM. Hög risk.
Placerar i företag av alla storlekar. Hög volatilitet. Förmodligen bättre alternativ till JPM.
Stigande trend. Tendens neutral. Volatil. Har stigit sakta sedan november.
(I)

FIM Brazil
Aktiv fond. Förvaltare Jarno Nieminen, Mikko Ripatti. Sharpe -0,09. PPM 135129. 2% köp- och säljavgift.
Ingen uttalad strategi. Mycket dyr utanför PPM.
Stigande trend. Tendens neutral. Har stigit sedan november.
(D)

Fortis L Equity Brazil Acc USD
Aktiv fond. Förvaltare Gilberto Nagai. Före detta ABN Amro. Ej PPM.
Blandat bottom-up och top-down inom MSCI Brazil 10/40.
Stigande trend. Tendens neutral. Track record från ABN saknas men har stigit sedan november.Nordamerika:

MSCI North America har fallit snabbt och är under novemberbotten utan tecken på inbromsning. Påminner lite om fallet i september.

Rätt usel månad.

Swedbank Robur Indexfond USA
Indexfond. Förvaltarteam. Ny fond. Ej PPM eller Nordnet. 1% säljavgift under en månad.
Följer S&P 100.
Fallande trend. Tendens skarpt ner.

Fortis L Opportunities USA Cls Acc
Aktiv blandfond. Förvaltare François Mouté. Sharpe -0,04. Ej PPM. F.d. ABN Amro.
Aggressiv bred strategi med viss inriktning på råvaror. Även obligationer och skuldebrev.

Under nytt namn och saknar track record för närvarande.
Stigande trend. Tendens ner. Har stigit sedan slutet november. Track record från ABN saknas.
(K)

SEB Choice Nordamerikafond Småbolag
Aktiv fond. Förvaltare Jan Parsons. Sharpe -0,59. Ej PPM.
Placerar brett i mindre bolag som anses ge större avkastning än större. Något högre risk.

Lätt stigande trend. Tendens ganska skarpt ner. Ännu en bra bit över novemberbotten.

SPP Aktieindexfond USA
Indexfond. Förvaltare Tobias Welin. Sharpe -0,84. Endast PPM 248161.
Följer S&P 500.
Nu fallande trend. Tendens ganska skarpt ner. Höstens bottnar under hot.

Öhman Etisk Index USA
Indexfond. Förvaltare Henrik Tell. Sharpe -1,10. PPM 678128. Etisk.
Följer MSCI förutom oetiska bolag.
Nu fallande trend. Tendens ganska skarpt ner. Höstens bottnar under hot.

Nordea North American Growth Fund
Aktiv fond. Förvaltare peter J. Eichler Jr. Sharpe -0,90. Ej PPM. 1% sälj inom 30 dagar.
Större tillväxtbolag. Säger sig endast ha index som referens. Får använda derivat.
Fond som kan ha en del potential i sig på medellång sikt.
Lätt stigande trend. Tendens ner. Ligger vid långa fallande trendkanaltaket. Har stigit sedan november.

Om och när det vänder är nog Nordamerika först ut på plan. Värt att tänka på. Just nu ser det inte ut som om USA blir de som vänder först dock.Norden:

MSCI Nordic är nu under novemberbotten utan tecken på inbromsning. Trenden är fallande.

Usel månad.

Simplicity Norden
Aktiv fond. Förvaltare Ulf Imgemarson. Sharpe -0,52. PPM 484980. 1% sälj inom 2 månader.
Strategi är stockpicking av högpresterande aktier.

Nu fallande trend. Tendens ner. Höstens bottnar under hot.

Holberg Norden Acc
Aktiv fond. Förvaltare Hogne I. Tyssøy. Sharpe -0,54. PPM 354290. Valuta NOK.
Jämför sig med VINX Net. Stockpickingstrategi.

Sakta stigande trend. Tendens ner. Har stigit sedan november.

Handelsbanken Norge SEK
Aktiv fond. Förvaltare Dag Marius Nereng. Sharpe -0,32. Ej PPM. 0,5% säljavgift.
Stockpicking av tillväxt och värdeaktier.
Stigande trend. Tendens ner. Har stigit sedan november.

Öhman Nordisk Miljöfond
Aktiv fond. Förvaltare Jan Rosenqvist. Sharpe -0,40. PPM 857276.
Plockar aktier i bolag som möter resursnyttjande och miljölagstiftning i framtiden.
Nu fallande trend. Tendens ganska skarpt ner. Höstens bottnar under hot.

Nordea Småbolagsfond Norden
Aktiv fond. Förvaltare Mats Andersson. Sharpe -0,33. PPM 286294.
Placerar i mindre bolag med viss övervikt Sverige. Även onoterade.

Lätt stigande trend. Tendens ner. Ligger ännu över decembergolvet.
(D)(K)Sverige:

MSCI Sweden räknat i USD har nu sökt sig under höstens bottnar. Vi har även ett brott ner under den långa stigande trendkanalen sedan 1974. Det är definitivt oroväckande.

Riktigt dålig månad. Här finns i alla fall uppdateringar. Index ner drygt 5% i veckan men har stigit lite sedan november.

Kaupthing Sverige Index 30
Indexfond. Förvaltare Anders Alvin. Sharpe -0,59. PPM 760116.
Följer OMXS30 mer eller mindre.

Aktiespararna Topp Sverige (index)
Indexfond. Förvaltare Lena Folke. Sharpe -0,63. PPM 290072.
Följer OMXS30.

Kaupthing Småbolag
Aktiv fond. Förvaltare Michael Mattsson. Sharpe -0,73. PPM 903435.
Små till medelstora bolag. Ingen direkt strategi.

Stigande trend. Tendens ner. Har stigit sedan november.

AVANZA ZERO
Indexfond. Förvaltare Glenn Wigren. Ej sharpe ännu. PPM 734491.
Följer OMXS30GI med dator. Ingen förvaltningsavgift.
Hade utdelning c:a 5% i veckan.
(I)(K)

Swedbank Robur Exportfond
Troligen passiv fond. Förvaltare Ingemar Syréhn. Sharpe -0,53. PPM 939850. 1% sälj inom 1 månad.
Placerar i svensk exportindustri.

Nu trendlös. Tendens något ner. Volatil.

Lannebo Småbolag
Aktiv fond. Förvaltare Peter Rönström, Johan Ståhl. Sharpe -0,42. PPM 842690.
Små och medelstora bolag. Även en del i Norden.

Sakta stigande trend. Tendens ner. Stigande sedan november.
(K)(T)

Spiltan Aktiefond Stabil
Halvaktiv fond. Förvaltare Erik Brändström. Sharpe -0,34. PPM 339184.
Investerar främst i värdebolag samt andra fonder och marknadspapper. Bred.
Trendlös. Tendens en aning ner. Ligger trendlös sedan oktober.
(K)

Danske Invest Sverige
Aktiv fond. Förvaltare Ulric Grönvall, Mathias Wallerström. Sharpe -0,66. PPM 973263.
Viktar aktivt något annorlunda än index. Får anses ha hög risk.
Nu lätt fallande trend. Tendens något ner. Studsar på bottennivån sedan i höstas.

Catella Sverige Passiv (index)
Indexfond. Förvaltare Ola Mårtensson. Sharpe -0,51. PPM 838441.
Indexfond med ganska låg avgift. Har tidigare år slagit både OMXS30 och OMXSPI.

Davegårdh & Kjäll Småbolag
Aktiv fond. Förvaltare Björn Davegårdh. Ny fond. Ej PPM. Rörlig avgift.
Små och medelstora bolag. Även räntebärande och derivat. Även blankning.
Tendens ner. Ligger plus efter start.

Didner & Gerge Småbolag
Aktiv fond. Förvaltarteam. Ny fond. PPM 140491.
Små och medelstora bolag. Långsiktig strategi.
Tendens ner. Ligger lite minus efter start.

Aktie-Ansvar Sverige
Aktiv fond. Förvaltare Stefan Carlenius. Sharpe -0,60. PPM 344739.
Stockpicking med fundamental analys. Har överpresterat relativt OMXS30 tidigare.
Trendlös. Tendens något ner. Trendlös sedan oktober.
Det är lite skriverier om Moderna Fonder vars dotterbolag förvaltar denna.

HQ Sverigefond
Aktiv fond. Förvaltare Simon Blecher. Sharpe -0,40 (rätt bra). PPM 393314.
Obegränsad placering i mindre bolag, även räntepapper. Har överavkastat rejält och behållt försprånget.
Åter trendlös. Tendens något ner. Har stigit lite lätt sedan november.

Lannebo Sverige
Aktiv fond. Förvaltare Lars Bergkvist. Sharpe -0,57. PPM 806869.
Väljer med fundamental analys. Oberoende av index.
Lätt stigande trend. Tendens något ner. Har stigit sedan november.

Man kan tycka att jag har övervikt på indexfonder men det är svårt att hitta fonder som går bättre. Nu tittade jag på ett par överavkastare som ändå håller sig över index efter fallet sedan 2007.

De båda nya småbolagsfondern ska få mäta sig mot varann och mot Lannebo.Ryssland:

MSCI Russia återvände ner till stödet sedan oktober och ligger fortfarande där och studsar med en mycket sakta fallande trend. Medellånga fallande trenden börjar sakta in.

Rena rallymånaden. Vändning på gång?

East Capital Rysslandsfonden
Halvaktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,75. PPM 834788. 2,5% köpavgift.
Bottom up med såväl tillväxt som värde. Låg omsättning.
Fallande trend. Tendens upp. Fortfarande fallande medellång trend.
(D)

Nordea Rysslandsfond
Aktiv fond. Förvaltare Lars Hemmingsen. Sharpe -0,50. PPM 433862.
Storföretag med internationell inriktning. Även derivat. Hög risk.
Trendlös. Tendens upp. Fortfarande fallande medellång trend.

HQ Rysslandsfond
Aktiv fond. Förvaltare Fredrik Colliander. Sharpe -0,60. PPM 249995. 3% köpavgift.
Olja, gas och telekommunikation. Dyr utanför PPM.
Trendlös. Tendens upp. Drog en utsträckt botten i januari. Fortfarande fallande medellång trend.Tillväxtmarknader:

MSCI Emerging Markets har letat sig ner men bibehåller en mycket sakta stigande trend. Följer ännu den långsiktigt fallande trendkanalens tak.
MSCI EFM Africa har även den letat sig ner och är mycket nära höstens bottnar nu. Trendlös för stunden. (EFM = Emerging + Frontier).

Blandad månad med ett och annat bottennapp.

Nordea Nya Tillväxtmarknader
Aktiv fond. Förvaltare Nuri Göncü. Ganska ny fond. PPM 167239.
Ingen direkt strategi. Placerar i lite ovanliga länder som Ukraina och Rumänien.

Stigande trend. Tendens upp. Varning för devalveringar. Har stigit sedan november.

Simplicity Afrika
Aktiv fond. Förvaltare Hans Bergqvist, Ulf Ingemarson. Ganska ny fond. PPM 534099. 1% köp och säljavgift.
Placerar i högpresterande aktier främst i Sydafrika och Egypten.

Bröt snabbt till sakta fallande trend. Tendens ner. Ännu en bra bit över oktoberbotten.

Fidelity Funds - EMEA A Acc
A
ktiv fond. Förvaltare Nick Price. Ny fond. Ej PPM.
Placerar i syd- öst och centraleuropa, mellanöstern och afrika. Bottom up stockpicking.

Nu sakta stigande trend. Tendens en smula upp. Har stigit sedan november.

JPM Middle East Equity A (dist) - USD
Troligen aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,48. Ej PPM.
Investerar i Mellanöstern och en del i medelhavsregionen.

Nu trendlös. Tendens ganska skarpt upp. Har stigit sedan november.

HSBC GIF BRIC Markets Equity AC USD
Halvaktiv. Förvaltare Patrick Gautier. Ny fond. Ej PPM.
Placerar med olika vikt mot de fyra marknaderna efter förvaltarens marknadstro.

Sakta stigande trend. Tendens något upp. Har stigit sedan november.
(D)

Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond
Aktiv fond. Förvaltare Staffan Lindfeldt. Sharpe -0,53. PPM 987842. 1% sälj i 31 dagar.
Tillväxtmarknader globalt. Kan använda derivat men inte riskhöjande.
Sakta stigande trend. Tendens en aning upp. Har stigit sedan oktober.

HQ Tillväxtmarknadsfond,
Aktiv fond. Förvaltare Fredrik Colliander, Gunnar Påhlsson. Sharpe -0,40. PPM 285825.
Tillväxtmarknader globalt. Även räntebärande papper.

Trendlös. Tendens neutral. Trendlös sedan oktober.

SKAGEN Kon-Tiki
Aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,26. PPM 501981. Rörlig avgift utöver fast.
Stockpickingstrategi inom tillväxtmarknader globalt. Populär. Stor fond.

Sakta stigande trend. Tendens en smula ner.
Har stigit sedan oktober.
(T)

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad
Dold indexfond. Förvaltare Dimitri Chatzoudis. Sharpe -0,64. PPM 206250.
Placerar i de största bolagen på tillväxtmarknader globalt.

Nu trendlös
. Tendens något ner. Trendlös sedan oktober.

JPM Em Eur M. East & Africa Eq A,
Troligen aktiv fond. Förvaltare Oleg Biryulyov, Sonal Pandit. Sharpe -0,66. Ej PPM.
Syd- öst och centraleuropa, Mellanöstern, Nordafrika.

Trendlös. Tendens neutral. Trendlös sedan oktober.Östeuropa:

MSCI EM Eastern Europe ligger och studsar på ett stöd strax under höstens bottnar. Trenden är fallande.
MSCI Turkey visar en V-botten i november och söker sig nu tillbaka ner till den nivån. Illa.
MSCI Czech Republic ser mycket oroande ut och har letat sig ner under oktoberbotten och tog nu stöd på botten 2005 och ligger nu strax ovanför.
MSCI Hungary fortsätter raskt ner och visar inga tecken på inbromsning. Snabbt fallande trend.

Skapligt blandad månad.

Swedbank Robur Östeuropafond
Troligen dold indexfond. Förvaltarteam. sharpe -0,77. PPM 825109.
Större bolag i Polen, Ungern, Ryssland och Tjeckien.

Fallande trend. Tendens något upp. Har vänt från något under höstens bottnar.

East Capital Turkietfonden
Aktiv fond. Förvaltarteam. Ganska ny fond. PPM 333690. 2,5% köpavgift.
Bottom up i Turkiet men kan komma att placera i länder runtom i framtiden.

Nu lätt fallande trend. Tendens något ner. I stort trendlös sedan oktober.

HSBC GIF Turkey Equity A
Troligen aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe 0,16. Ej PPM.
Placerar i turkiska bolag. Hade tidigare inriktning på räntebärande papper.

Nu fallande trend
. Tendens något ner. I stort trendlös sedan oktober.

UBS (Lux) Equity Fund - Central Europe B Acc
Aktiv fond. Förvaltare Urs Antonioli. Sharpe -0,61. Endast PPM 779538.
Placerar främst i Ungern, Polen och Tjeckien men även en del i Ryssland. Stockpicking.
Fallande trend som ökar snabbt. Tendens något ner. Mäktigt fall i januari och början februari. Jag borde ta bort fonden ur listan men får stå med som representant för centrala östeuropa och hur illa det är.

Swedbank Robur Balkanfond
Aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,81. PPM 201293. 1% säljavgift inom 1 månad.
Främst Grekland och Turkiet men även länderna i omedelbar närhet. Ganska dyr.
Fallande trend. Tendens ner. Närmar sig novemberbotten.Bioteknologi:

Stigande trend på medellång sikt. Kategorins defensiva natur visar sig nu men det kan backa även här.

Rätt dålig månad.

Franklin Biotechnology Discovery A Acc USD
Aktiv fond. Förvaltare Evan S. McCulloch, Vincent Xiang. Sharpe -0,16. PPM 419937.
Främst nordamerikanska bioteknikföretag men även nystartade sådana.

Stigande kort och medellång trend. Tendens något ner. Får nu sägas ha stigande lång trend.

SEB Bioteknikfond - Lux utd
Troligen aktiv fond. Förvaltare Henrietta Theorell Malmsäter. Sharpe 0,06. Ej PPM.
Bioteknikföretag globalt från forskning till distribution. Jämför sig inte med index.

Lätt stigande kort och medellång trend. Tendens ner. Stigande lång trend.
(I)Energi:

Usel månad.

BlackRock World Energy A2 USD Acc
Aktiv fond. Förvaltare Robin Batchelor, Poppy Allonby. Sharpe -0,44. PPM 517748.
Olje- och gasindustri inklusive prospektering. Hög risk.

Sakta stigande trend. Tendens ner. Har stigit sedan oktober.

Dexia Equities L Europe Energy Sector Classic C Acc
Okänd typ, troligen mest passiv. Förvaltarteam. Sharpe -0,44. Ej PPM.
Europeisk olja, el och gas samt produktion och distribution. Tung i UK. Medelrisk.
Nu trendlös sedan oktober. Tendens ner.

SGAM Fd Eqs Global Energy A Acc
Aktiv fond. Förvaltare Emmanuel Painchault. Sharpe -0,38. Ej PPM.
Olja, gas, kol, uran, förnyelsebart m.m. Vill klå MSCI World Energy. Hög risk.
Nu trendlös. Tendens ner. Ligger en bra bit över oktoberbotten.

Fortis L Equity World Energy C Acc
Aktiv fond. Förvaltare Gabriel Wallach. Sharpe -0,16. Ej PPM.
Bottom up i olja och gas men även andra råvaror. Får använda derivat.
Nu trendlös. Tendens ner. Ligger en bra bit över oktoberbotten.

Parvest Global Resources Classic Acc
Troligen aktiv fond. Förvaltare Hubert Goyé. Sharpe -0,42. Ej PPM. Endast Nordnet.
Egentligen råvarufond men tung i energi. Femstjärnig fond värd att nämnas.
Nu trendlös. Tendens ner. Ligger en bra bit över oktoberbotten.

Fastigheter:

Kanske är det för tidigt att titta på dessa. Med på listan för att hålla koll. Inget att satsa i. Svenska fastighetsbolag fick en bra skjuts upp av räntesänkningen. Globalt är det nog definitivt för tidigt att kliva in medan svenska bolag ser bättre ut.

Fidelity Funds - Global Property Fund A
Okänd typ. Förvaltare Steven Buller. Sharpe -1,04. Ej PPM.
Fastighetsbransch och relaterat, globalt med övervikt Nordamerika.
Snabbt fallande trend. Tendens skarpt ner. Har brutit ner under novemberbotten.

Länsförsäkringar Fastighetsfond
Troligen passiv fond. Förvaltare Gunnar Lindberg. Sharpe -0,31. PPM 313742.
Svenska fastighetsbolag.
Sakta stigande trend. Tendens ner. Har stigit sedan november.
(T)Finans:

Finans har varit peststämplat ända sedan nedgången började i juli 2007. Trenden har varit jämnt sluttande ner under hela tiden. Det börjar synas tecken på åtminstone en inbromsning nu.

Går riktigt dåligt nu.

Fidelity Funds - Financial Services Fund A EUR Inc
Aktiv fond. Förvaltare Tal Eloya. Sharpe -1,32. Ej PPM.
Satsar på finansiell service globalt. Länk till senaste faktablad.
Snabbt fallande trend. Tendens skarpt ner. Ligger under alla senare bottnar. Undvik eller chansa på bottenfiske?Kommunikation:

Har gått bättre än jag trott och står emot nedgången en del.

Plockar in en femstjärnig.

Fidelity Funds - Telecommunications Fund A Inc
Aktiv fond. Förvaltare Aditya Shivram. Sharpe -0,13. Ej PPM.
Kraftig övervikt i teleoperatörer globalt men även utrustning. Länk till senaste faktablad.
Sakta stigande trend. Tendens neutral. Trendlös sedan september. Förvaltaren är ny på posten.Konsument:

Det finns förvisso en del fonder som visar vilja men jag tycker de är för dyra. State Street har dock en indexfond här. Denna kategori bör vara tidig i konjukturvändningar.

SSgA Consumer Staples Index Equity Fund
Indexfond. Förvaltare Anne Schwartz. Sharpe -0,08. Ej PPM, endast Avanza.
Följer MSCI Consumer Staples.
Sakta fallande trend. Tendens neutral.

Fidelity Funds - Consumer Industries Fund A EUR Inc
Aktiv fond. Förvaltare Nicola Stafford. Sharpe -0,46. Ej PPM.
60-90 företag globalt med konsumtionsprodukter. Senaste faktablad.
Trendlös. Tendens neutral.


Läkemedel:

Rent allmänt efter att i många år haft en läkemedelsfond i PPM så tycker jag att de inte ger så mycket att det är värt att ha fonder i denna kategori på längre sikt. Allmäna trenden är i stort horisontell.

Vände snabbt ner denna månad.

BlackRock World Healthscience Fund A2 USD Acc
Aktiv fond. Förvaltare Bob Hodgson, Jordan C. Schreiber. Sharpe -0,19. PPM 374421.
Placerar globalt med stor övervikt i Nordamerika. Bottom up stockpicking.

Stigande trend men hotad. Tendens ganska skarpt ner.
(P)

Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals
Passiv fond. Förvaltare Jani Holmberg, Samuli Seppävuori. Sharpe -0,07. Endast PPM 416982.
Satsar i de 25 största bolagen. Indexliknande med låg avgift.

Stigande trendmen hotad. Tendens ganska skarpt ner.Ny Teknologi:

Rätt dålig månad.

SEB Internetfond
Aktiv fond. Förvaltare Thor Udenaes. Sharpe -0,73. PPM 265751.
Satsar globalt i internetrelaterade bolag men även inom IT.

Stigande trend sedan november. Tendens upp.
(K)

SEB Teknologifond
Aktiv fond. Förvaltare Thor Udenaes. Sharpe -0,70. PPM 194092.
Placerar globalt i högteknologiska bolag.
Stigande trend sedan november. Tendens neutral.

Nordea Global Technology
Aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,62. Ej PPM.
Satsar globalt i bolag inom mobil kommunikation och relaterat.

Lätt stigande trend sedan november. Tendens neutral.

UBS (Lux) Equity Fund - European Smaller Technology B Acc
Aktiv fond. Förvaltare Peter Ott. Sharpe -0,37. Ej PPM.
Satsar på unga företag från de alternativa listorna i Europa.

Trendlös sedan oktober. Tendens något ner.

Fidelity Funds - Technology Fund A Inc
Dold indexfond. Förvaltare Michael Reznikas. Sharpe -0,76. Ej PPM.
Investerar globalt i bolag som står för teknologiskt avancemang.
Sakta stigande trend sedan november. Tendens neutral.

Franklin Technology A Acc USD
Halvaktiv fond. Förvaltare J.P. Scandalios. Sharpe -0,60. PPM 527424.
Investerar globalt i bolag som står för teknologiskt avancemang.
Sakta stigande trend sedan november. Tendens en smula ner.

Länsförsäkringar Teknologi
Troligen aktiv fond. Förvaltare Ichiro Ishiguro. Sharpe -0,72. PPM 126094.
Infrastruktur, Tjänster, E-handel och Portaler. Tung i Microsoft och Google.
Stigande trend sedan november. Tendens en smula upp.
(T)

Många teknologifonder är tunga i Nordamerika vilket man kanske ska ha i åtanke.Råvaror:

Kategorin är ganska giftig för närvarande. Det kan svänga ganska tvärt på någon dag.

Blandat månad.

Swedbank Robur Skogsfond
Halvaktiv fond. Förvaltare Carl-Fredrik Lorenius. Sharpe -1,10. PPM 932590.
Globala skogsbolag och relaterat. Vägd lite annorlunda än MSCI World Paper & Forest.

Fallande trend. Tendens skarpt ner. Letar nya bottnar.
(D)

BlackRock World Mining Fund A2 USD Acc
Aktiv fond. Förvaltare Evy Hambro. Sharpe -0,24. PPM 481911.
Gruv- och metallbolag globalt. Bottom up stockpicking.
Stigande trend sedan november. Tendens något upp.
(T)

JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR
Aktiv fond. Förvaltare Ian Henderson. Sharpe -0,38. Ej PPM men se D-klassen.
Basmetaller, ädelmetaller och olja globalt. Tung i guld.

Snabbt stigande trend sedan november. Tendens upp.
(D)(I)(K)

JPM Global Natural Resources (EUR) D Acc
Separat andelsklass för PPM. Endast PPM 938498.
(P)

Morgan Stanley SICAV Commodities Alpha Plus B
Aktiv fond. Förvaltarteam. Ny fond. Endast PPM 605691.
Satsar i derivat och strävar efter att slå S&P Light Energy Index.

Fallande trend men verkar vända. Tendens upp.

UBS (Lux) SS-RICI (EUR) Acc
Halvpassiv fond. Okänd förvaltare. Ganska ny fond. PPM 734434.
Satsar i derivat. Föjer Rogers International Commodity Index.

Fallande trend men planar ut. Tendens upp. Gjorde ett besök under decemberbotten.
(I)

Swedbank Robur Råvarufond
Halvaktiv fond. Förvaltare Carl-Fredrik Lorenius, Rikard Forssmed. Sharpe -0,39. Ej PPM. 1% säljavgift inom 1 månad.
Olja, gruvor och metall globalt.
Stigande trend sedan november. Tendens något ner.

Franklin Natural Resources A Acc USD
A
ktiv fond. Förvaltare Fred Fromm, Steve Land. Ny fond. PPM 289892. Låg avgift.
Oljeindustri i främst Nordamerika men räknas som råvarufond.

Stigande trend sedan november. Tendens något ner.
(D)(I)(P)(K)

First State Global Resources Fund A Acc
Aktiv fond. Förvaltare Joanne Warner. Sharpe -0,20. Ej PPM. 1% köpavgift. Valuta EUR.
Energi och naturtillgångar globalt. Tung i gruvor inklusive guld samt gödsel.
Ganska snabbt stigande trend sedan november. Tendens något upp.

First State Global Resources A GBP Acc
Samma som ovan men andelsklass i GBP och finns i PPM. Endast PPM 899120.

SGAM Fund Equities Global Resources A Acc
Aktiv fond. Förvaltare Emmanuel Painchault. Ganska ny fond. Endast PPM 772095.
Diverse råvaror med övervikt i guldgruvor. Bra alternativ till guldfonden.
Ganska snabbt stigande trend sedan november. Tendens neutral.Ädelmetaller:

Guld rekylerade nu efter sniff vid $1000. Mycket bra kvartal. Närmar sig den tidigare stigande trenden på lång sikt. Tål man svängningarna ser det ännu bra ut.

BlackRock World Gold A2 USD Acc,
Troligen aktiv fond. Förvaltare Graham Birch, Evy Hambro. Sharpe 0,08. PPM 338590.
Guldgruvor i första hand men även annat.

Snabbt stigande trend sedan oktober. Tendens något upp. Risk för topp.

SGAM Fd Eqs Gold Mines A Acc
Troligen aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe 0,06. PPM 406009.
Guld och ädla mineraler.
Snabbt stigande trend sedan oktober. Tendens upp. Liten risk för topp.
(I)Övriga branscher:

Här är övriga fonder samlade som inte passar i någon av ovanstående kategorier. Här hittar man fonder inom ny och förnyelsebar energi med mera.

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy B EUR Acc,
Troligen aktiv fond. Förvaltare Philipp Burger. Ganska ny fond. PPM 532267.
Bolag inom ny energi. Går ej att få fram fondfakta då hemsidan är katastrofal.

Sakta stigande trend men drar åt trendlös. Tendens något ner.

SAM Smart Energy Fund B Acc
Aktiv fond. Förvaltare Thiemo Lang. Sharpe -0,20. Ej PPM. Hög risk.
Satsar i mindre bolag globalt med inriktning ny energi.

Nu trendlös eller sakta fallande. Tendens ner.
(I)

SAM Sustainable Climate B Acc
Aktiv fond. Förvaltare Thiemo Lang. Ingen sharpe än. Ej PPM. Ganska hög risk.
Satsar globalt i bolag med inriktning klimatfrågor.

Nu trendlös. Tendens ner.

BlackRock New Energy Fund A2 USD Acc
Aktiv fond. Förvaltare Poppy Allonby, Robin Batchelor. Sharpe -0,27. PPM 553578.
Satsar globalt på mindre bolag inom alternativ energi.
Lätt stigande trend. Tendens en smula ner. Har stigit sedan november.

DnB NOR Renewable Energy SEK
Aktiv fond. Förvaltare
Per Henrik Græsberg. Ny fond. Ej PPM. Rörlig avgift. Förlängd handel.
Förnyelsebar energi globalt. Får använda derivat.
Nu trendlös. Tendens något ner.
(T)Hedge och specialfonder:

Jag tittar endast på dagshandlade fonder. Inga större rörelser. Fonder av det här slaget finns tyvärr inte i PPM förrän nyligen.

SEB Asset Selection SEK - Lux ack
Aktiv fond. Förvaltare Hans-Olov Bornemann. Ganska ny fond. Ej PPM. Rörlig avgift.
Satsar globalt i aktier, räntepapper, valutor och råvaror och strävar efter absolut avkastning.

Trendlös. Tendens en aning upp. Neutral sedan årsskiftet.

Skandia Global Hedge
Aktiv fond. Förvaltare Lars Sundberg. Ganska ny fond. Ej PPM. Rörlig avgift.
Satsar globalt i aktier, räntepapper, valutor och derivat och strävar efter absolut avkastning.
Mycket svagt stigande trend. Tendens neutral.

Lannebo Alpha
Aktiv fond. Förvaltare Mats Gustafsson. Ganska ny fond. Ej PPM. Rörlig avgift.
Satsar på nordiska fondpapper, penningmarknad, fondandelar och derivat. Absolut avkastning.

Sakta stigande trend som saktar in. Tendens ner.

JPM Highbridge Statistical Market Neutral SEK Hedge
Aktiv fond. Förvaltarteam. Ny fond. Ej PPM. Rörlig avgift.
Använder derivat främst mot USA för att nå absolut avkastning.
Bröt snabbt till trendlös. Tendens skarpt ner (för att vara denna fonden).

Salus Alpha Equity Hedged (VT)
Aktiv fond. Förvaltarteam. Ganska ny fond. PPM 857094. Förlängd handel.
Något så ovanligt som en hedgefond tillgänglig i PPM. Strävar mot marknadsneutralitet.
Stigande trend. Tendens skarpt upp. Stigande medellång trend. Har gjort bra ifrån sig sedan i somras.Räntefonder, långa SEK:

Fonder som kan vara bra att ha i lägen där räntorna väntas sjunka framöver och aktiefonder känns osäkra. Jag har valt ut några baserat på hur de gått i olika tidsperspektiv upp till 10 år tillbaka. Det är inte så noga vilken man väljer då de liknar varandra i det långa loppet. Själv väljer jag efter förvaltningsavgift och innehåll. Fonderna har bromsat in då längre marknadsräntorna inte faller så mycket för stunden.

I stort trendlösa nu. Osäkert om dessa ger så bra avkastning kortsiktigt framöver. Företagsobligationer kan komma att ge bra just nu men med ganska hög risk.

HQ Obligationsfond
Räntefond. Förvaltare Hans Hedström. PPM 178335.
Ligger nästan uteslutande i svenska statspapper varav drygt 13% i Staten 1041. Lång. Låg avgift.

Alfred Berg Obligationsfond
Räntefond. Förvaltare Björn Jonsson. PPM 325902.
Har en del riktigt bra statspapper som 1041 men även lite bolånobligationer. Lång. Ganska låg avgift.

Alfred Berg Obligationsfond Plus
Räntefond. Förvaltare Björn Jonsson. PPM 554691.
Går något bättre än ovanstående.

Skandia Fonder Kapitalmarknadsfonden
Räntefond. Förvaltare Christer Käck. PPM 726117.
Tung i Stadshypotek 1573 och Staten 1041, c:a 22% totalt. C:a 20% i bolån. Lång. Något dyr.

Danske Fonder Sverige Obligationer
Räntefond. Förvaltare Stefan Rocklind. PPM 726117.
Uteslutande svenska statspapper varav nästan 15% i 1041. Medellång till lång. Rätt dyr.

Öhman Företagsobligationsfond
Räntefond. Förvaltare Magnus Nilsson. PPM 104786.
Företagsobligationer med hög rating och en del junk. Medellång till lång.
Fallande trend. Tendens ner. Går inte som jag hoppats.
Dessa obligationer handlas under nominellt belopp och kan komma att rekylera.
(D)

Man bör vara beredd på att ligga ett tag i dessa fonder. Just nu kan det vara över för dessa fonder efter de mycket snabba räntesänkningarna.

Jag har tagit en titt på realräntefonder men de ligger alla i fallande trend i och med fallande ränteläge. Inget att titta på för stunden. Om inflationen tar fart kan de vara ett alternativ.Räntefonder, korta SEK:

I PPM behövs lite parkeringsplatser ibland. Jag har 2 favoriter för detta. Denna gången slog räntesänkningen igenom. Längre fram kommer nog avkastningen att minska. Företagspapper ger bra ränta för närvarande. Med tanke på hur dessa utvecklar sig ska man nog dela upp placeringarna i alla 3 nedan. Det finns nog en del att hämta ännu så länge spreaden är så stor som den är.

De låga ränteläget börjar slå igenom nu. Idag får man räkna dessa som pengar i madrasser.

Simplicity Likviditet
Räntefond. Förvaltare Henrik Tingstorp. PPM 418699
"Döda fisken" eller “likkistan” eller vad man nu vill kalla den. Årstakten nu 5,36% och förväntas minska. Inga tecken på dåliga papper.
(D)

Spiltan Räntefond Sverige
Räntefond. Förvaltare Erik Brändström (ny). PPM 972497.
Något mindre vass än Simplicitys men har visat framfötterna nu och börjar konkurrera. Årstakt 5,84% och förväntas minska.

Länsförsäkringar Penningmarknadsfond
Räntefond. Förvaltare Björn Jonsson. PPM 420646.
Inte lika vass men för de som har sparande hos Länsförsäkringar. Fladdrar lite. Årstakt 5,70% och förväntas minska.
(T)Räntefond, långa EUR:

Även euroobligationer kan komma att bli intressanta närmaste åren. Glöm inte valutarisken. ECB har sänkningsutrymme kvar men indikerade att de strävar efter 2%. Vi får se. Det är möjligt att denna typ av fond har gjort sitt på ett tag nu. Troligen säljläge. Däremot kanske man kan hitta lite bland junk bonds.

SEK föll vidare vilket fick obligationerna att hoppa upp igen. Junk bonds börjar dra nu.

Länsförsäkringar Euroobligationsfond
Räntefond. Förvaltare Ronald Van Loon. Ej PPM.
Får inte upp dess faktablad för stunden pga korrupt PDF. Lång. Förhållandevis låg avgift.

Seligson & Co Euro Obligation
Räntefond. Förvaltare Jani Holmberg, Samuli Seppävuori. Endast PPM 443721.
Uteslutande statspapper inom euroland. Har en tysk obligation på 6,25% till 2024. Mycket lång. Endast PPM. Låg avgift.

Evli Euro Statsobligation
Räntefond. Förvaltare Juha Raitanen. Endast PPM 426726.
Endast statspapper i euroområdet. Medellång till mycket lång. Hyfsad avgift.

Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR
Räntefond. Förvaltare Ian Spreadbury. Ganska ny fond. Ej PPM.
Junk bonds och andra med låg rating. Hög risk.
Stigande trend. Tendens ganska skarpt upp. Farlig fond för de modiga. Kan gå bra på det faktum att dessa papper handlas till kraftigt underpris för närvarande.
(D)

BlackRock Global High Yield Bond Fund Hedged A2 EUR Acc
Räntefond. Förvaltare Scott Amero, Jeffrey Gary. Sharpe -0,59. Ej PPM. Hög risk.
Blandade obligationer inklusive junk.
Stigande trend. Tendens upp. Samma kommentar som för Fidelitys.

Kronförsvagningen i februari överraskade mig totalt.Räntefonder, utland:

Samlingskategori för allehanda räntefonder i utländsk valuta eller utländskt innehav. Dollarn är osäker för stunden men så är även vår egen krona.

Danske Invest US Dollar Bond A SEK (Ack)
Räntefond. Förvaltare Ullrich Frølich. Ej PPM.
Lång.

BL-Bond Dollar B Acc
Räntefond. Okänd förvaltare. Endast PPM 551804.
Satsar enbart i amerikanska treasury notes. Lång.

Ashburton Dollar Managed Income Fund Inc
Räntefond. Förvaltare Nick Lee, Peter Lucas. Endast PPM 805036.
Både stats- och företagsobligationer med hög rating. Ganska lång.

SEB Penningmarknadsfond USD - Lux ack
Räntefond. Förvaltare Jan Schenling. Ej PPM.
Kort.

SEB Corporate Bond SEK - Lux ack
Räntefond. Förvaltare Thomas Kristiansson. Ej PPM. Ganska hög risk.
Företagsobligationer Europa och USA med klassning investment grade.
Bröt snabbt till fallande trend. Tendens skarpt ner.

Templeton Global Bond A Acc EUR
Räntefond. Förvaltare Michael Hasentab. PPM 814061.
Blandat kort och lång internationellt i USD.
Stigande trend. Kraftigt stigande medellång trend efter trendlöshet på lång sikt. Tendens upp.

F&C Emerging Markets Bond A Inc
Aktiv räntefond. Förvaltare Helene Williamson. Endast PPM 909333.
Obligationer av alla slag i tillväxtmarknader. Tyngst i Brasilien.
Dessa obligationer har ofta bra kupongränta. Enligt faktablad ligger fonden på 5,89% per år i genomsnitt. Morningstar ger fem stjärnor. Länk till senaste faktablad.
Stigande trend. Tendens skarpt upp. Stigande även på lång och medellång sikt. Riskabel.Veckans avslutande kommentar:

Veckan präglades av fortsatt oro inom den lättskrämda finanssektorn. Östeuropa är det som skrämmer men även de stora amerikanska dinosaurierna... menar biltillverkarna skrämmer. Rykten om kinesiskt stödpaket fick börserna att svänga våldsamt.

På Avanzas 20 i topplista över senaste 3 månaderna finns 12 av dem här i min lista.

Affärerna blev att sälja hedgefonderna i IPS samt en del fonder som sålts för återköp in i kapitalförsäkringen. Gör en swingtrade i Avanza Zero i KF och IPS.

Mina fonddepåer senaste månaden:
(Jag håller en något låg riskprofil för närvarande men ökat risken lite)

Stora depån +0,1%. (mycket låg risk)
IPS +0,3%. (hög risk)
PPM -1,6%. (ganska hög risk)
KF ej gammal nog.