Fonder som trendar upp.

Lördag 3 januari 2009.

Eller Logads veckovisa genomgång av fondmarknaden. Högst subjektiv och mest baserad på hur fonder rör sig tekniskt. Viss vikt läggs i vad fonderna innehåller och hur de arbetar.

Obs: Vad jag tycker är bra fonder är min personliga åsikt. Jag kan inte ta ansvar för om det går dåligt för en fond jag tagit med på denna listan. Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för att den går bra i framtiden.

Dax för veckans fondgenomgång igen. Jag följer upp vad jag har på listan och denna gång tittar jag närmare på riskjusterad avkastning. Ibland händer det att jag tar med en söndagsbilaga.

Mellanveckan var som väntat ganska lugn men med positiva tongångar, framförallt i tillväxtregionerna. Det blir lite jobbigt med Morningstar då de inte räknar fram procentuella förändringar på klämdagar men NAV uppdateras så man kan ändå se vart det rör sig. Många fonder har nu ingen trend på kort sikt vilket kan tyda på att en botten håller på att formas. det är dock långt kvar innan detta bekräftas på medellång sikt.

Jag skulle vara försiktig med att gå “all in” nu men jag tycker man mycket väl kan gå in med småbelopp regelbundet då botten inte kan vara långt borta nu såvida vi inte såg den nu i november.

Decembers sharpekvoter visar negativt nästan överallt nu så avkastningen i förhållande till risken har varit dålig räknat över de senaste 36 månaderna. Dock har de förbättrats något sedan november.

Detta med avgifterna har jag funderat på ett tag. Det jag kommer fram till är att om man är väldigt aktiv och bevakar sina innehav regelbundet så spelar förvaltningsavgifterna inte så stor roll. Man väljer den fond som går bäst just nu för det är ju ändå resultatet som räknas. Likaså kan man slarva med riskspridningen om man bevakar resultatet dagligen. De passiva och långsiktiga bör däremot prioritera indexfonder med låg avgift hur tråkiga de än må vara.

Jag listar de fonder jag själv har. (D) = basdepå, (I) = IPS, (P) = PPM, (T) = ITPK.

När jag pratar trender nedan så är det sekundärtrenderna på 2-3 månaders sikt såvida jag inte säger annat. Medellång trend är på 6 månader till ett år. Lång trend är på c:a 3 år. Vad gäller sharpekvoter så ska de bara jämföras inom varje kategori.

Avanza tar ingen köpavgift för JP Morgan, Fidelity eller SGAM. Avanza bjuder dessutom numera på köpavgifterna i många fonder för de som har avtals- eller tjänstepension. Skagen har nu tagit bort sin köpavgift på svenska marknaden. Morgan Stanley kan nu handlas via Avanza. State Street med sina indexfonder är nu tillgängliga via Avanza. ABN Amro går upp i Fortis och kan nu handlas igen men all historia har tagits bort. Ännu finns de gamla namnet kvar på Avanza om man vill titta tillbaka.Asien:

MSCI Asia Pacific ex Japan har uppåtgående tendens efter dubbelbotten i oktober-november. Tendensen är nära etablering av en kortsiktigt uppåtgående trend. Indexet har en liten bit kvar innan det går över toppen mellan bottnarna som då signalerar köp. Det ser positivt ut.

Veckan har varit bra. Om inte annat sägs så är medellånga trenden fallande. Stigande sharpekvoter i de flesta fall.

Carlson Asian Small Cap
Aktiv fond. Förvaltare Anna Ho. Sharpe -0,26. PPM 362327.
Satsar på mindre bolag i Asien, främst Indien och Kina.
Tidigare populär fond som gick bra vid uppgången men har klarat sig dåligt under nedgången.
Bra vecka och visar en svag köpsignal efter en högre topp om än lite tvekande. Stigande trend. Tendens upp. På väg bryta upp ur medellånga trenden.

AGI China East Asia Fund C
Aktiv fond. Förvaltare Gustav Rhenman. Sharpe 0,12. PPM 218297.
Satsar i ett 30-tal bolag utvalda med avseende på tillväxtpotential. Ej indexföljande.
Skaplig vecka
. Köpsignal består. Stigande trend. Tendens upp. Ligger vid medellånga trendkanaltaket.

Swedbank Robur Indexfond Asien
Indexfond. Förvaltarteam. Ny fond. Ej PPM.
Fond som följer S&P Asia 50. Låg avgift.
Neutral vecka. Ligger i höjd med novembertoppen. Stigande trend. Tendens neutral. Nära uppbrott ur medellånga trenden.
(D)

Länsförsäkringar Asienfond
Aktiv fond. Förvaltare William Howard. Sharpe -0,47. PPM 385401.
Satsar på större bolag som bedöms ha vinsttillväxt.
Bra vecka. Svag köpsignal. Nära etablera stigande trend. Tendens neutral. Nära uppbrott ur medellånga trenden.

Fidelity Funds - Indonesia Fund A Inc USD
Aktiv fond. Förvaltare Dhananjay Phadnis. Sharpe 0,15. Ej PPM.
Landfond Indonesien. Kan ha övervikt i vissa sektorer.
Ingen uppdatering på fredagen. Visar en klockren adam&eva-botten med svag köpsignal. Nära etablera stigande trend. Fallande medellång trend.

Öhman Etisk Index Pacific
Indexfond. Förvaltare Henrik Tell. Sharpe -0,53. PPM 642298. Etisk.
Följer MSCI Asia Pacific förutom oetiska bolag.
Bra vecka. Fallande trenden består. Novemberbotten lägre än oktober. Tendens svagt upp.

SEB Choice Asienfond Småbolag ex Japan Lux - Acc
Aktiv fond. Förvaltare Piang Sze Chua. Sharpe -0,54. Ej PPM.
Satsar oviktat i småbolag. Använder Schroder Investment Manager som rådgivare.

Skaplig vecka. Nära etablera stigande trend. Tendens neutral.

Dexia Equities L Australia Classic C Acc
Troligen dold indexfond. Förvaltarteam. Sharpe -0,32. Ej PPM. Valuta AUD.
Landfond Australien. Övervikt mot gruvindustri.
Bra vecka. Fallande trend består men avtagande. Tendens upp.

First State Great China Gr A
Aktiv fond. Förvaltare Martin Lau. Sharpe 0,20. 1% köpavgift. PPM 570780. Valuta GBP.
Egentligen landfond Kina och Taiwan.

Hygglig vecka. Falsk köpsignal men kan komma att ändras. Lätt stigande trend. Tendens något ner.

Fidelity Funds - Thailand Fund A Inc USD
Aktiv fond. Förvaltare Anthony Strom. Sharpe -0,28. Ej PPM.
Landfond Thailand. Stockpicking strategi.
Bra vecka
. Trendlös men ligger nära en svag köpsignal. Tendens upp.

First State Asia Pac Lead A (Ack)
Aktiv fond. Förvaltare
Alistair Thompson, Angus Tulloch. Sharpe 0,14. 1% köpavgift. PPM 934950. Valuta GBP.
Satsar brett i Asien och Stilla Havet men med övervikt i de fyra tigrarna.
Hyfsad vecka. Ännu under novembertoppen men testar den. Lätt stigande trend. Tendens neutral. Nära taket i medellånga trendkanalen.

First State Asia Pacific Sustainability A GBP
Aktiv fond. Förvaltare David Gait, Angus Tulloch. Ganska ny fond. Endast PPM 700492. Valuta GBP.
Stockpicking med övervikt i ren energi och resursutnyttjande.
Ser intressant ut med tanke på inriktningen. Neutral vecka. Ännu under novembertoppen. Trendlös. Tendens neutral.

Tänk på att landfonder i allmänhet har högre risk.Europa:

MSCI Europe har ingen uttalad dubbelbotten men har legat stigande sedan novemberbotten. Tendensen är upp men det är svårt att tala om en trend ännu. Det är ganska långt kvar till köpsignaler.

Bra vecka md positiva siffror överlag. Sharpekvoter något bättre.

Fidelity Funds - European Aggressive Fund A Inc
Aktiv fond. Förvaltare Mario Frontini. Sharpe -0,71. Ej PPM. Hög risk.
Satsar i Europa och Mellanöstern. Se
https://www.chartbook.fid-intl.com/se/current/2763.pdf

Bra vecka. Fallande trend planar ut. En bit kvar innan en dubbelbotten bekräftas. Tendens upp. Har långt kvar till brott av långa trenden.

Danske Invest Europe Small Cap
Dold indexfond. Förvaltare Ivan Larsen. Sharpe -0,11. Ej PPM
Småbolagsfond som plockar ur MSCI Europe Smaller Companies Index.
Bra vecka. Trendlös. Tendens upp.

BlackRock European Fund A2 EUR Acc
Aktiv fond. Förvaltare Nigel Bolton. Sharpe -0,45. PPM 732727.
Satsar i Europa inklusive en del i Öst.
Neutral vecka. Trendlös men inte långt från svag köpsignal. Tendens upp.

Danske Invest Sverige/Europa
Aktiv fond. Förvaltare Ulric Grönvall. Sharpe -0,51. PPM 937433.
Satsar i Europa med övervikt mot Sverige.
Skaplig vecka. Trendlös. Tendens ganska skarpt upp.

Selector European Value A1 Acc
Aktiv fond. Förvaltare Charles Brandes. Sharpe -0,86. PPM 791632.
Fond som satsar på värdemässigt lovande men bortglömda bolag. Liten fond.
Ej uppdaterad. Trendlös. Tendens neutral.

Seligson & Co Europa 50 -indexfond
Indexfond. Förvaltare Jani Holmberg, Samuli Seppävuori. Sharpe -0,71. Endast PPM 515387.
Följer STOXX50.
Hygglig vecka. Trendlös. Tendens upp.

Handelsbanken Europafond Index
Indexfond. Förvaltare Peter Fahlstedt. Sharpe -0,65. PPM 629543. Säljavgift kort innehav.
Följer MSCI Pan European. Något bättre avkastning än STOXX50.
Bra vecka. Trendlös. Tendens neutral.

Danske Invest Germany A Acc
Aktiv fond. Förvaltare Ivan Larsen. Ganska ny fond. PPM 721092.
25-40 bolag oberoende av index. Satsar på inhemskt uppsving.
Mycket bra vecka. Stigande trend. Tendens skarpt upp.

Ganska ovanligt med europeiska landfonder i PPM.Global:

MSCI World har stora likheter med Europe så samma kommentar gäller.

Hyfsad vecka. Sharpekvoter något bättre i de flesta fall.

Jag har bestämt mig för att lyfta ur Carnegies fonder för tillfället i avvaktan på vad som händer framöver.

SAM Smart Energy Fund B Acc
Aktiv fond. Förvaltare Thiemo Lang. Sharpe -0,01. Ej PPM. Hög risk.
Satsar i mindre bolag globalt med inriktning ny energi.

Ingen uppdatering. Bryter fallande trend med sidledes rörelse. Tendens upp. Kan vara på gång igen.

SAM Sustainable Climate B Acc
Aktiv fond. Förvaltare Thiemo Lang. Ingen sharpe än. Ej PPM. Ganska hög risk.
Satsar globalt i bolag med inriktning klimatfrågor.

Ingen uppdatering. Bryter fallande trend med sidledes rörelse. Tendens upp.

SAM Sustainable Water Fund B Acc
Aktiv fond. Förvaltare Rainer Baumann, Dieter Küffer. Sharpe -0,36. Ej PPM.
Satsar globalt i företag inom hydrologi.

Ingen uppdatering. Litet uppbrott ur fallande trend. Tendens något upp.

BlackRock New Energy Fund A2 USD Acc
Aktiv fond. Förvaltare Poppy Allonby, Robin Batchelor. Sharpe -0,04. PPM 553578.
Satsar globalt på mindre bolag inom alternativ energi.
Bra vecka. Trendlös. Tendens upp. Testar novembertoppen underifrån och ger svag köpsignal om den fortsätter upp nästa vecka.

Swedbank Robur Privatiseringsfond
Aktiv fond. Förvaltare Stefan Franzén. Sharpe -0,08. PPM 384693.
Satsar i nyligen privatiserade eller bolag under privatisering.

Bra vecka. Trendlös. Tendens neutral. Har testat novembertoppen utan köpsignal.

Nordea Klimatfond
Troligen aktiv fond. Förvaltare Thomas Sörensen. Ny fond. Ej PPM.
Satsar globalt i tillväxtbolag relaterade till klimat och effektivt resursnyttjande.

Hygglig vecka. Trendlös. Tendens neutral.

Nordea Stabila Aktier
Troligen passiv fond. Förvaltare Claus Worm. Ganska ny fond. Ej PPM.
Satsar globalt i värdebolag med stabil vinst och utveckling.

Hygglig vecka. Trendlös. Tendens en aning upp.

CAAM Funds Aqua Global C Acc
Aktiv fond. Förvaltare Sorange Antoine. Ingen sharpe än. Endast PPM 133231.
Satsar i mindre bolag globalt med inriktning vattenbehandling.

Ingen uppdatering. Trendlös. Tendens upp.

Templeton Global Smaller Co A Acc USD
Aktiv fond. Förvaltare Bradley Radin. Sharpe -0,99. PPM 849893.
Satsar i småbolag globalt. Även företagsobligationer.

Ingen uppdatering. Sakta fallande trend. Tendens neutral.

Danske Invest Global Index
Indexfond. Förvaltare Ulric Grönvall. Sharpe -0,96. PPM 252411.
Följer MSCI World Index Free.

Bra vecka. Trendlös. Tendens en smula ner.
(D)

Seligson & Co Global Top 25 Brands A Acc
Passiv fond. Förvaltare Jari Holmberg. Sharpe -0,03. Endast PPM 479550.
Fungerar som en indexfond med låg avgift. Satsar i bolag med världens starkaste varumärken.
Neutral vecka. Sakta stigande trend. Tendens en smula ner.

Franklin Mutual Global Disc A Acc USD
Aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,35. PPM 717496.
Stockpicking undervärderade bolag utan restriktioner. Även bottenfiske.
Ej uppdaterad. Stigande trend. Tendens något ner.
Har på senare tid brädat MSCI World Index ganska ordentligt efter att tidigare ha följt det.

Fallande trenden verkar vilja avta överlag i denna kategori.Indien:

MSCI India försöker visa en dubbelbotten men har det lite svårt att ta sig upp från den efter terrordådet. Det ser därför något osäkrare ut här.

Bra vecka överlag. Sharpekvoter något sämre.

Simplicity Indien
Aktiv fond. Förvaltare Hans Bergqvist, Ulf Ingemarson. Sharpe -0,16. PPM 722983. 1% köp och säljavgift.
Satsar i högpresterande aktier.

Hygglig vecka. Lätt fallande trend. Tendens neutral. Med sjunkande volatilitet kanske vi ser återhämtning? Jag skulle avvakta tills novembertoppen passerats.

BlackRock India A2 USD Acc
Aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,11. PPM 768499.
Satsar främst på större bolag men även en del mindre. Förvaltningen ligger i Bombay.

Hygglig vecka. Testade novembertoppen underifrån. Trendlös. Tendens något ner.

Danske Invest India A
Aktiv fond. Förvaltare Peter Hames, Hugh Young. Sharpe -0,24. Ej PPM.
Satsar i ett 30-tal bolag oberoende av index.

Bra vecka. Lätt fallande trend. Tendens något ner.

Franklin India A Acc USD
Aktiv fond. Förvaltare Stephen Dover. Sharpe 0,10. PPM 170894.
Satsar brett. Säger sig sträva efter att slå index.

Ej uppdaterad. Trendlös. Tendens något ner.

JPM JF India Fund A (dist) - USD
Troligen aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,06. Ej PPM.
Satsar brett. Utnyttjar skattefördelar genom säte i Mauritius.

Bra vecka. Trendlös. Tendens något ner.
(D)

JF India D (acc) USD
Återinvesterande andelsklass av ovanstående fond. Endast PPM 333633.

Aberdeen Global India Opportunities Fund A Acc
Aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,19. Endast PPM 883892.
Satsar brett. verkar ha något i Mauritius även dessa.

Hygglig vecka. Lätt fallande trend. Tendens en smula ner.

Carlson India
Aktiv fond. Förvaltare Parameswara Krishnan. Ny fond. Ej PPM. Rörlig avgift.
Riktar in sig på inhemska konsumtionen och får placera i derivat. Tung i konsumentvaror.
Bra vecka. Trendlös. Tendens något upp.
(D)

SGAM Fund Equities India A Acc
Aktiv fond. Förvaltare Er Sock-Lang. Ganska ny fond. PPM 452698.
30-60 innehav och växlar mellan värde och tillväxt. Obegränsad. Försöker slå BSE100.
Ej uppdaterad. Trendlös. Tendens neutral.Japan:

MSCI Japan försöker visa dubbelbotten och har stigit sedan andra men ännu inte bekräftat bottnen. Det beror nog mer på förstärkningen av JPY gentemot USD vilket får indexet att likna övriga. Tittar jag på indexet i JPY så stiger det efter novemberbotten men betydligt långsammare.

Hygglig vecka.

Fidelity Funds - Japan Dividend Growth A2 Acc
Aktiv fond. Förvaltare Laurent Del Grande. Ganska ny. Ej PPM. Valuta JPY.
Stockpicking i företag med potential till utdelningstillväxt.
Bra vecka. Stigande trend. Tendens upp. Uppbrott ur medellånga fallande trenden.

Aberdeen Global -Japanese Smaller Companies Fund A2 Acc
Aktiv fond. Förvaltarteam. Ny fond. Endast PPM 192146. Valuta JPY.
Placerar i mindre bolag.
Bra vecka. Stigande trend. Tendens upp. Uppbrott ur medellånga fallande trenden.

SSgA Japan Index Equity Fund
Indexfond. Förvaltare Ludovic Brancourt. Sharpe -1,06. Endast Avanza. Valuta JPY.
Följer MSCI Japan återinvesterat.
Ej uppdaterad. Svagt stigande trend. Fallande lång trend men vid kanaltaket.

Viss varning för rekylerande krona framåt.Kina:

MSCI China visar en kortsiktigt uppåtgående trend sedan V-botten i oktober oberoende av vilken valuta jag tittar på vilket kanske inte är så konstigt med peggade valutor. Indexet ligger inte särskilt långt från en köpsignal i långa perspektivet.

Bra fredag gör en överlag bra vecka. Sharpekvoter något bättre.

JPM JF China A (dist) - USD
Troligen passiv fond. Förvaltare Shumin Huang, Howard Wang. Sharpe 0,50. PPM 233585.
Investerar i kinesiska fastlandsbolag noterade i Hong Kong eller andra platser.

Bra vecka. Stigande trend men med rekyl ner. Tendens ner. Uppbrott ur medellånga fallande trenden.
(D)(I)

Kaupthing Kina
Passiv fond. Förvaltare Anders Alvin. Sharpe 0,32. PPM 688457.
Indexliknande fond. Trots detta relativt dyr.

Bra vecka. Stigande trend men med rekyl ner. Tendens ner. Uppbrott ur medellånga fallande trenden.

AGI China C Acc
Aktiv fond. Förvaltare Gustav Rhenman. Ganska ny fond. Ej PPM.
Satsar i 30-tal bolag med stockpicking av undervärderade aktier.

Skaplig vecka. Stigande trend. Tendens något ner. Ser mycket positiv ut. Uppbrott ur medellånga fallande trenden.
(D)

Fidelity Funds - China Focus Fund A Inc USD
Aktiv fond. Förvaltare Martha Wang. Sharpe 0,54. Ej PPM.
Satsar i mindre kinesiska bolag utan indexstyrning med bottom-up-strategi.
Ej uppdaterad. Stigande trend. Ny topp över andra septembertoppen. Långa trenden sakta stigande. Tendens en aning ner.

Baring Hong Kong China Fund USD Inc
Troligen dold indexfond. Förvaltare Agnes Deng. Sharpe 0,52. PPM 334409. 2% köpavgift.
Osäker på strategin men innehåller de gamla vanliga bolagen i 10 största. Populär.
Bra vecka. Stigande trend. Tendens ner.

Carlson China Micro Cap
Aktiv fond. Förvaltare Anna Ho. Ny fond. Ej PPM. Fast och rörlig avgift.
Satsar i kinesiska småbolag. Tillåter derivat. Mycket hög risk.
Ingen lysande start för fonden men jag tar med den som ett objekt som kan ha potential i framtiden. Skaplig vecka. Stigande trend. Tendens något ner. På väg bryta medellånga fallande trenden.
(D)

HQ Kinafond
Aktiv fond. Förvaltare Gunnar Påhlsson. Sharpe 0,31. PPM 838383. 1% köpavgift.
Aktier och relaterade instrument. Får använda derivat.
Ej uppdaterad. Stigande trend. Har brutit upp ur medellånga fallande trenden. Tendens något ner.
(D)Latinamerika:

MSCI Brazil visar en eventuell dubbelbotten med tendens upp men formationen är inte så tydligt och har långt kvar till köpsignaler. Ser en aning bättre ut i lokal valuta. Indxet är dock nära uppbrott ur medellånga fallande trenden.
MSCI Latin America är väldigt likt vilket visar hur dominant Brasilien är.

Hygglig vecka. Rapporter under fredagen pekar på kraftig uppgång. Inga större förändringar i sharpekvoterna.

Handelsbanken Latinamerikafond
Dold indexfond. Förvaltare Stefan Hagman. Sharpe -0,04. PPM 679837.
Satsar på bolag man hittar i index. Ingen direkt strategi.
Hygglig vecka. Trendlös. Tendens en smula ner.

SEB Choice Latinamerikafond
Aktiv fond. Förvaltare Nicholas Morse. Sharpe -0,07. Ej PPM.
Placerar varierat utifrån ländernas ekonomiska framtidsutsikter.

Hygglig vecka. Trendlös. Tendens något ner.

BlackRock Latin American A2 USD Acc
Aktiv fond. Förvaltare Will Landers. Sharpe -0,06. PPM 661066.
Ingen direkt strategi annat än “special risk considerations”.
Neutral vecka. Trendlös. Tendens något ner.

Templeton Latin America A Acc USD
Troligen aktiv fond. Förvaltare Mark Mobius. Sharpe 0,08. Ej PPM.
Liknar index men lite annorlunda viktad.
Ej uppdaterad. Uppbrott ur fallande trend. Tendens neutral.

CAAM Funds Latin America Equities C Acc
Aktiv fond. Förvaltare Patrice Lemonier. Sharpe 0,06. Endast PPM 204891.
Sektorurval och stockpicking. Säger sig vilja bräda MSCI Emerging Markets Latin America.
Ej uppdaterad. Uppbrott ur fallande trend. Tendens neutral.

JPM Brazil Alpha Plus A (acc) USD
Dold indexfond. Förvaltare Luis Carillo, Sebastian Luparia. Ny fond. Ej PPM. Rörlig avgift.
Ingen uttalad strategi. Följer index.
Ej uppdaterad
. Uppbrott ur fallande trend. Tendens neutral.

UBS Lux Equity Brazil B Acc
Okänd typ. Förvaltarteam. Ny fond. Endast PPM 806091.
Placerar något annorlunda än index.

Ej uppdaterad. Uppbrott ur fallande trend. Tendens neutral.

HSBC GIF Brazil Equity A USD Acc
Troligen aktiv fond. Förvaltare Luiz Maria Riberio. Sharpe -0,19. Ej PPM. Hög risk.
Placerar i företag av alla storlekar. Hög volatilitet.
Förmodligen bättre alternativ till JPM. Ej uppdaterad. Uppbrott ur fallande trend. Tendens neutral.

FIM Brazil
Aktiv fond. Förvaltare Jarno Nieminen, Mikko Ripatti. Sharpe -0,02. PPM 135129. 2% köp- och säljavgift.
Ingen uttalad strategi. Mycket dyr utanför PPM.
Hygglig vecka. Trendlös. Tendens neutral.
(D)Nordamerika:

MSCI North America visar en lite tveksam tendens upp efter en djup V-botten i november. Här kan man fråga sig om denna botten var ursköljningen eller om vi ska ha en till. Frågan är vad som händer om alla dessa inpumpade dollar kommer ut och blir tillgängliga. Det kan bli en ganska häftig inflation och USAs offentliga sektor kan gå i konkurs mer eller mindre. Jag anar paradigmskifte här med ett slut för FED.

Veckan har varit positiv med stöd till dinosa... err menar bilindustrin. Sharpekvoter något ner.

Swedbank Robur Indexfond USA
Indexfond. Förvaltarteam. Ny fond. Ej PPM eller Nordnet. 1% säljavgift under en månad.
Följer S&P 100.
Bra vecka. Fallande trend består men avtar. Tendens ner.

Fortis L Opportunities USA Cls Acc
Aktiv blandfond. Förvaltare François Mouté. Sharpe -0,04. Ej PPM. F.d. ABN Amro.
Aggressiv bred strategi med viss inriktning på råvaror. Även obligationer och skuldebrev.

Under nytt namn och saknar track record för närvarande. Ej uppdaterad. Tendens upp.

SEB Choice Nordamerikafond Småbolag
Aktiv fond. Förvaltare Jan Parsons. Sharpe -0,68. Ej PPM.
Placerar brett i mindre bolag som anses ge större avkastning än större. Något högre risk.

Skaplig vecka. Fallande men avtagande trend. Tendens något ner.

SPP Aktieindexfond USA
Indexfond. Förvaltare Tobias Welin. Sharpe -0,95. Endast PPM 248161.
Följer S&P 500.
Bra vecka. Fallande trend men avtagande. Tendens något ner.

(P)

Öhman Etisk Index USA
Indexfond. Förvaltare Henrik Tell. Sharpe -1,18. PPM 678128. Etisk.
Följer MSCI förutom oetiska bolag.
Bra vecka. Sakta fallande trend. Tendens en smula ner.Norden:

MSCI Nordic visar en uppåtgående tendens efter novemberbotten. Det är dock långt kvar till köpsignaler.

Riktigt bra vecka med Norge som draglok. Sharpekvoter rätt mycket ner.

Simplicity Norden
Aktiv fond. Förvaltare Ulf Imgemarson. Sharpe -0,40. PPM 484980. 1% sälj inom 2 månader.
Strategi är stockpicking av högpresterande aktier.

Skaplig vecka. Fallande trend. Tendens neutral. Konsoliderar.

Holberg Norden Acc
Aktiv fond. Förvaltare Hogne I. Tyssøy. Sharpe -0,45. PPM 354290. Valuta NOK.
Jämför sig med VINX Net. Stockpickingstrategi.

Ej uppdaterad. Fallande men avtagande trend. Tendens en smula ner.

Handelsbanken Norge SEK
Aktiv fond. Förvaltare Dag Marius Nereng. Sharpe -0,33. Ej PPM. 0,5% säljavgift.
Stockpicking av tillväxt och värdeaktier.

Mycket bra vecka. Fallande trend men avtar. Tendens något upp.

Öhman Nordisk Miljöfond
Aktiv fond. Förvaltare Jan Rosenqvist. Sharpe -0,33. PPM 857276.
Plockar aktier i bolag som möter resursnyttjande och miljölagstiftning i framtiden.
Skaplig vecka. Fallande trend men drar mot trendlös. Tendens något upp.

Nordea Småbolagsfond Norden
Aktiv fond. Förvaltare Mats Andersson. Sharpe -0,38. PPM 286294.
Placerar i mindre bolag med viss övervikt Sverige. Även onoterade.

Skaplig vecka. Fallande trend men avtar något. Tendens neutral. Konsoliderar.Sverige:

Här kan man roa sig med att titta på MSCI Sweden räknat i USD som då får ett utseende som liknar MSCI World. Uppåtgående tendens sedan novemberbotten men en bit kvar till köpsignaler. Indexet sett i SEK ser bättre ut.

Bra vecka. Sharpekvoter ner, i synnerhet småbolagsfonderna.

Kaupthing Sverige Index 30
Indexfond. Förvaltare Anders Alvin. Sharpe -0,46. PPM 760116.
Följer OMXS30 mer eller mindre.

Aktiespararna Topp Sverige (index)
Indexfond. Förvaltare Lena Folke. Sharpe -0,52. PPM 290072.
Följer OMXS30.

Kaupthing Småbolag
Aktiv fond. Förvaltare Michael Mattsson. Sharpe -0,73. PPM 903435.
Små till medelstora bolag. Ingen direkt strategi.

Skaplig vecka. Fallande trend men avtar. Tendens en smula upp.

AVANZA ZERO
Indexfond. Förvaltare Glenn Wigren. Ej sharpe ännu. PPM 734491.
Följer OMXS30GI med dator. Ingen förvaltningsavgift.
(P)

Swedbank Robur Exportfond
Troligen passiv fond. Förvaltare Ingemar Syréhn. Sharpe -0,45. PPM 939850. 1% sälj inom 1 månad.
Placerar i svensk exportindustri.

Mycket bra vecka. Fallande trend men drar mot trendlös. Tendens neutral.

Lannebo Småbolag
Aktiv fond. Förvaltare Peter Rönström, Johan Ståhl. Sharpe -0,44. PPM 842690.
Små och medelstora bolag. Även en del i Norden.

Skaplig vecka. Fallande trend men avtar. Tendens en smula upp.

Spiltan Aktiefond Stabil
Halvaktiv fond. Förvaltare Erik Brändström. Sharpe -0,39. PPM 339184.
Investerar främst i värdebolag samt andra fonder och marknadspapper. Bred.
Skaplig vecka. Trendlös. Tendens neutral.

Danske Invest Sverige
Aktiv fond. Förvaltare Ulric Grönvall, Mathias Wallerström. Sharpe -0,55. PPM 973263.
Viktar aktivt något annorlunda än index.
Skaplig vecka. Fallande trend men drar mot trendlös. Tendens en smula upp. Har brädat index på sistone.

Catella Sverige Passiv (index)
Indexfond. Förvaltare Ola Mårtensson. Sharpe -0,51. PPM 838441.
Indexfond med ganska låg avgift. Har tidigare år slagit både OMXS30 och OMXSPI.
Går för närvarande ungefär som index.

Davegårdh & Kjäll Småbolag
Aktiv fond. Förvaltare Björn Davegårdh. Ny fond. Ej PPM. Rörlig avgift.
Små och medelstora bolag. Även räntebärande och derivat. Även blankning.
Ny i listan. Inleder bevakning av denna.

Didner & Gerge Småbolag
Aktiv fond. Förvaltarteam. Ny fond. Ej PPM. 1% säljavgift.
Små och medelstora bolag. Långsiktig strategi.
Ny i listan. Inleder bevakning av denna. Egentligen diskad för att ta säljavgift men studerar den.

Man kan tycka att jag har övervikt på indexfonder men det är svårt att hitta fonder som går bättre. Det finns dessutom en tendens att starta nya fonder med högre avgifter än existerande. Jag vill inte vara konspiratorisk men det är inte långt borta.

De båda nya småbolagsfondern ska få mäta sig mot varann och mot Lannebo.

Ryssland:

MSCI Russia visar något som man med god vilja kan kalla dubbelbotten men rör sig endast horisontellt något över andra botten. Ser osäkert ut. Ingen större skillnad i lokal valuta.

Usel vecka samt även uselt före jul. Ryssland ser inte bra ut. Sharpekvoterna ner.

East Capital Rysslandsfonden
Halvaktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,55. PPM 834788. 2,5% köpavgift.
Bottom up med såväl tillväxt som värde. Låg omsättning.
Ej uppdaterad. Åter nära novemberbotten. Fallande trend men avtar något. Tendens ner. Varning för illikvida innehav.

(D)

Nordea Rysslandsfond
Aktiv fond. Förvaltare Lars Hemmingsen. Sharpe -0,50. PPM 433862.
Storföretag med internationell inriktning. Även derivat. Hög risk.
Dålig vecka. Fallande trend men avtar något. Tendens ner.Tillväxtmarknader:

MSCI Emerging Markets visar en tydlig dubbelbotten där vi är ytterst nära en kortsiktig köpsignal. Även på medellång sikt är det ganska nära. Värt att bevaka.
MSCI EFM Africa ser ganska bra ut. (EFM = Emerging + Frontier).

Ganska bra vecka överlag. I alla fall på det som är uppdaterat. Små rörelser i sharpekvot förutom HQ.

Nordea Nya Tillväxtmarknader
Aktiv fond. Förvaltare Nuri Göncü. Ganska ny fond. PPM 167239.
Ingen direkt strategi. Placerar i lite ovanliga länder som Ukraina och Rumänien.

Hygglig vecka. V-botten består. Fallande trend men avtar. Tendens neutral. Varning för devalveringar.

Simplicity Afrika
Aktiv fond. Förvaltare Hans Bergqvist, Ulf Ingemarson. Ganska ny fond. PPM 534099. 1% köp och säljavgift.
Placerar i högpresterande aktier främst i Sydafrika och Egypten.

Bra vecka. Sakta stigande trend. Tendens något upp. Ser positiv ut med svag köpsignal. Uppbrott ur medellånga fallande trenden.

Fidelity Funds - EMEA A Acc
A
ktiv fond. Förvaltare Nick Price. Ny fond. Ej PPM.
Placerar i syd- öst och centraleuropa, mellanöstern och afrika. Bottom up stockpicking.

Bra vecka. Trendlös. Tendens en smula upp.

JPM Middle East Equity A (dist) - USD
Troligen aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,34. Ej PPM.
Investerar i Mellanöstern och en del i medelhavsregionen.

Mindre bra vecka. Fallande trend men avtar. Tendens neutral.

HSBC GIF BRIC Markets Equity AC USD
Halvaktiv. Förvaltare Patrick Gautier. Ny fond. Ej PPM.
Placerar med olika vikt mot de fyra marknaderna efter förvaltarens marknadstro.

Ej uppdaterad. Drar sakta mot stigande trend. Tendens ner.
(D)

Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond
Aktiv fond. Förvaltare Staffan Lindfeldt. Sharpe -0,45. PPM 987842. 1% sälj i 31 dagar.
Tillväxtmarknader globalt. Kan använda derivat men inte riskhöjande.
Bra vecka. Trendlös. Tendens en smula ner.

HQ Tillväxtmarknadsfond,
Aktiv fond. Förvaltare Fredrik Colliander, Gunnar Påhlsson. Sharpe -0,30. PPM 285825.
Tillväxtmarknader globalt. Även räntebärande papper.

Bra vecka. Trendlös. Tendens något ner.

SKAGEN Kon-Tiki
Aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,14. PPM 501981. Rörlig avgift utöver fast.
Stockpickingstrategi inom tillväxtmarknader globalt. Populär.

Ej uppdaterad. Trendlös men drar mot stigande. Tendens neutral.

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad
Dold indexfond. Förvaltare Dimitri Chatzoudis. Sharpe -0,54. PPM 206250.
Placerar i de största bolagen på tillväxtmarknader globalt.

Bra vecka. Fallande trend men avtar. Tendens neutral.

JPM Em Eur M. East & Africa Eq A,
Troligen aktiv fond. Förvaltare Oleg Biryulyov, Sonal Pandit. Sharpe -0,45. Ej PPM.
Syd- öst och centraleuropa, Mellanöstern, Nordafrika.

Mindre bra vecka. Fallande trend men avtar. Tendens neutral.Östeuropa:

MSCI EM Eastern Europe visar en tveksam dubbelbotten med en mycket svag tendens upp efter andra och har långt kvar till bottnen bekräftas. Fallet från maj till oktober är rätt imponerande och dess branthet gör att regionen närmar sig uppbrott trots att det ser så svagt ut.
MSCI Turkey visar en V-botten i november med stigande tendens sedan dess. Fallande på längre sikt.
MSCI Czech Republic ser bäst ut där novemberbotten var högre än oktober och har stigande trend på kort sikt.
MSCI Hungary visar en stigande tendens efter dubbelbotten.

Mestadels ner i veckan. Sharpekvoter något ner.

Swedbank Robur Östeuropafond
Troligen dold indexfond. Förvaltarteam. sharpe -0,57. PPM 825109.
Större bolag i Polen, Ungern, Ryssland och Tjeckien.

Dålig vecka. Fallande trend men något avtagande. Tendens ner.

East Capital Turkietfonden
Aktiv fond. Förvaltarteam. Ganska ny fond. PPM 333690. 2,5% köpavgift.
Bottom up i Turkiet men kan komma att placera i länder runtom i framtiden.

Hygglig vecka. Trendlös men drar åt stigande. Tendens något upp.

HSBC GIF Turkey Equity A
Troligen aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe 0,16. Ej PPM.
Placerar i turkiska bolag. Hade tidigare inriktning på räntebärande papper.

Negativ vecka på stärkt SEK. Trendlös med dragning mot stigande. Tendens upp.

UBS (Lux) Equity Fund - Central Europe B Acc
Aktiv fond. Förvaltare Urs Antonioli. Sharpe -0,36. Endast PPM 779538.
Placerar främst i Ungern, Polen och Tjeckien men även en del i Ryssland. Stockpicking.
Ej uppdaterad. Nära trendlös. Tendens neutral.

Swedbank Robur Balkanfond
Aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,67. PPM 201293. 1% säljavgift inom 1 månad.
Främst Grekland och Turkiet men även länderna i omedelbar närhet.

Bra vecka. Fallande trend men avtar. Tendens neutral. Konsoliderar.Bioteknologi:

Stigande trend sedan marsbotten. Kategorins defensiva natur visar sig nu men det kan backa även här.

Sharpekvoter en del upp.

Franklin Biotechnology Discovery A Acc USD
Aktiv fond. Förvaltare Evan S. McCulloch, Vincent Xiang. Sharpe -0,27. PPM 419937.
Främst nordamerikanska bioteknikföretag men även nystartade sådana.

Ej uppdaterad. Har brutit upp ur långa fallande trenden nu och nytt ettårshögsta. Sakta stigande trend. Tendens en aning upp.

SEB Bioteknikfond - Lux utd
Troligen aktiv fond. Förvaltare Henrietta Theorell Malmsäter. Sharpe -0,10. Ej PPM.
Bioteknikföretag globalt från forskning till distribution. Jämför sig inte med index.

Bra vecka. Trendlös. Svårt bedöma om långa trenden vänt upp. Tendens neutral.
(I)Energi:

Hyfsad vecka. Väldigt volatilt. OPEC pratar styrning av oljepriset mot $60 men konsumtionen verkar falla fortare än de hinner dra åt kranarna.

Sharpekvoter ner.

BlackRock World Energy A2 USD Acc
Aktiv fond. Förvaltare Robin Batchelor, Poppy Allonby. Sharpe -0,35. PPM 517748.
Olje- och gasindustri inklusive prospektering. Hög risk.

Bra vecka. Sakta stigande trend. Tendens svårbedömd på grund av volatilitet.

Franklin Natural Resources A Acc USD
A
ktiv fond. Förvaltare Fred Fromm, Steve Land. Ny fond. PPM 289892. Låg avgift.
Oljeindustri i främst Nordamerika.

Skaplig vecka. Trendlös. Tendens svårbedömt neutral.

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy B EUR Acc,
Troligen aktiv fond. Förvaltare Philipp Burger. Ganska ny fond. PPM 532267.
Bolag inom ny energi. Går ej att få fram fondfakta då hemsidan är katastrofal.

Bra vecka. Trendlös. Tendens något upp.Fastigheter:

Kanske är det för tidigt att titta på dessa. Med på listan för att hålla koll. Inget att satsa i. Svenska fastighetsbolag fick en bra skjuts upp av räntesänkningen.

Fidelity Funds - Global Property Fund A
Okänd typ. Förvaltare Steven Buller. Sharpe -0,66. Ej PPM.
Fastighetsbransch och relaterat, globalt med övervikt Nordamerika.
Ej uppdaterad. Fallande trend men drar åt trendlös. Tendens något upp.Finans:

Jag vill ha fram alla skelett ur finansinstitutionernas garderober först. Det dröjer nog något halvår innan jag ens tar i kategorin med tång. Så har jag skrivit hela tiden jag haft listan och i oktober besannades mina farhågor och Sverige fick känna av det nu. Skillnaden är att jag inte väntar minst ett halvår längre utan nu får kategorin bevisa sig först. Det kan dröja åratal.Kommunikation:

Jag avvaktar helt.Konsument:

Det finns förvisso en del fonder som visar vilja men jag tycker de är för dyra. State Street har dock en indexfond här. Denna kategori bör vara tidig i konjukturvändningar.

SSgA Consumer Staples Index Equity Fund
Indexfond. Förvaltare Anne Schwartz. Sharpe -0,09. Ej PPM, endast Avanza.
Följer MSCI Consumer Staples.
Ej uppdaterad. Trendlös. Tendens en smula ner.Läkemedel:

Rent allmänt efter att i många år haft en läkemedelsfond i PPM så tycker jag att de inte ger så mycket att det är värt att ha fonder i denna kategori på längre sikt. Allmäna trenden är i stort horisontell. Seligsons fond fick sharpe uppräknad nu för ovanlighetens skull. Dollarförstärkning hjälper till. Även här anar man kategorins defensiva natur men dras ändå ner en del.

Shrpekvoter upp.

BlackRock World Healthscience Fund A2 USD Acc
Aktiv fond. Förvaltare Bob Hodgson, Jordan C. Schreiber. Sharpe -0,35. PPM 374421.
Placerar globalt med stor övervikt i Nordamerika. Bottom up stockpicking.

Neutral vecka. Trendlös. Tendens upp. Långa trenden något fallande.

Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals
Passiv fond. Förvaltare Jani Holmberg, Samuli Seppävuori. Sharpe -0,16. Endast PPM 416982.
Satsar i de 25 största bolagen. Indexliknande med låg avgift.

Neutral vecka. Sakta stigande trend. Tendens en smula upp. Uppbrott ur medellånga fallande trenden. Närmar sig trendbrott upp på lång sikt.Ny Teknologi:

Hygglig vecka men trenden är inte rolig. Blandade rörelser i sharpekvoter.

SEB Internetfond
Aktiv fond. Förvaltare Thor Udenaes. Sharpe -0,90. PPM 265751.
Satsar globalt i internetrelaterade bolag men även inom IT.

Hygglig vecka. Fallande trend. Tendens ner.

Nordea Global Technology
Aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,76. Ej PPM.
Satsar globalt i bolag inom mobil kommunikation och relaterat.

Hygglig vecka. Fallande trend. Tendens ner.

UBS (Lux) Equity Fund - European Smaller Technology B Acc
Aktiv fond. Förvaltare Peter Ott. Sharpe -0,15. Ej PPM.
Satsar på unga företag från de alternativa listorna i Europa.

Ej uppdaterad. Fallande trend men drar mot trendlös. Tendens skarpt upp men kan komma att ändras när uppdateringar kommer.

Fidelity Funds - Technology Fund A Inc
Dold indexfond. Förvaltare Michael Reznikas. Sharpe -0,75. Ej PPM.
Investerar globalt i bolag som står för teknologiskt avancemang.
Bra vecka. Fallande trend. Tendens något ner.

Franklin Technology A Acc USD
Halvaktiv fond. Förvaltare J.P. Scandalios. Sharpe -0,57. PPM 527424.
Investerar globalt i bolag som står för teknologiskt avancemang.
Ej uppdaterad
. Sakta fallande trend. Tendens en aning ner.

Många teknologifonder är tunga i Nordamerika vilket man kanske ska ha i åtanke.Råvaror:

Skaplig vecka. Det svänger kraftigt i takt med konjukturrapporter. Mycket hög risk för tillfället. Notabelt att CSBs fond börjar avvika från BlackRocks. De har tidigare varit rätt lika. Sharpekvoter något ner.

Swedbank Robur Skogsfond
Halvaktiv fond. Förvaltare Carl-Fredrik Lorenius. Sharpe -1,07. PPM 932590.
Globala skogsbolag och relaterat. Vägd lite annorlunda än MSCI World Paper & Forest.

Bra vecka. Fallande trend men avtar. Tendens en smula ner.
(D)

BlackRock World Mining Fund A2 USD Acc
Aktiv fond. Förvaltare Evy Hambro. Sharpe -0,14. PPM 481911.
Gruv- och metallbolag globalt. Bottom up stockpicking.
Mycket bra vecka. Fallande trend men avtar snabbt. Tendens något upp.
(T)

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources B Acc
Troligen aktiv fond. Förvaltare Neil Gregson. Sharpe -0,33. PPM 163691.
Allehanda råvarubolag globalt. Främst gruva och metall.

Hygglig vecka. Fallande trend men avtar. Tendens en smula ner.

JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR
Aktiv fond. Förvaltare Ian Henderson. Sharpe -0,33. Ej PPM men se D-klassen.
Basmetaller, ädelmetaller och olja globalt. Tung i guld.

Mycket bra vecka. Fallande trend men drar åt trendlös. Tendens upp.
(D)(I)

JPM Global Natural Resources (EUR) D Acc
S
eparat andelsklass för PPM. Endast PPM 938498.

Morgan Stanley SICAV Commodities Alpha Plus B
Aktiv fond. Förvaltarteam. Ny fond. Endast PPM 605691.
Satsar i derivat och strävar efter att slå S&P Light Energy Index.

Ej uppdaterad. Fallande trend. Tendens ganska skarpt ner. Ser inte bra ut.

UBS (Lux) SS-RICI (EUR) Acc
Halvpassiv fond. Okänd förvaltare. Ganska ny fond. PPM 734434.
Satsar i derivat. Föjer Rogers International Commodity Index.

Ej uppdaterad. Fallande trend som avtar en smula. Tendens en aning ner.

Swedbank Robur Råvarufond
Halvaktiv fond. Förvaltare Carl-Fredrik Lorenius, Rikard Forssmed. Sharpe -0,29. Ej PPM. 1% säljavgift inom 1 månad.
Olja, gruvor och metall globalt.
Mycket bra vecka. Trendlös. Tendens något upp.Ädelmetaller:

Guld har visat stigande tendens ett tag nu. Mycket bra månad. Bra vecka. Närmar sig den tidigare stigande trenden på lång sikt. Sharpekvoter upp.

BlackRock World Gold A2 USD Acc,
Troligen aktiv fond. Förvaltare Graham Birch, Evy Hambro. Sharpe 0,17. PPM 338590.
Guldgruvor i första hand men även annat.

Skaplig vecka. Stigande trend. Tendens skarpt upp. Uppbrott ur medellånga fallande trenden.
(P)

SGAM Fd Eqs Gold Mines A Acc
Troligen aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe 0,14. PPM 406009.
Guld och ädla mineraler.
Ej uppdaterad. Stigande trend. Tendens skarpt upp. Uppbrott ur medellånga fallande trenden.
(I)Hedge och specialfonder:

Jag tittar endast på dagshandlade fonder. Inga större rörelser. Fonder av det här slaget finns tyvärr inte i PPM.

SEB Asset Selection SEK - Lux ack
Aktiv fond. Förvaltare Hans-Olov Bornemann. Ganska ny fond. Ej PPM. Fast och rörlig avgift.
Satsar globalt i aktier, räntepapper, valutor och råvaror och strävar efter absolut avkastning.

Stigande trend avtar något. Konsoliderar för närvarande.
(D)

Skandia Global Hedge
Aktiv fond. Förvaltare Lars Sundberg. Ganska ny fond. Ej PPM.
Satsar globalt i aktier, räntepapper, valutor och derivat och strävar efter absolut avkastning.
Summerar man 2008 har den inte gett mycket till avkastning. Efter missen i oktober konsoliderar den.

Lannebo Alpha
Aktiv fond. Förvaltare Mats Gustafsson. Ganska ny fond. Ej PPM.
Satsar på nordiska fondpapper, penningmarknad, fondandelar och derivat. Absolut avkastning.

Slutade negativt för 2008. Tendensen är upp. Ganska bra december.

JPM Highbridge Statistical Market Neutral SEK Hedge
Aktiv fond. Förvaltarteam. Ny fond. Ej PPM.
Använder derivat främst mot USA för att nå absolut avkastning.
Neutral vecka. Stigande trend. Tendens upp. Går nu bättre än kort ränta.

(D)Räntefonder, långa SEK:

Fonder som kan vara bra att ha i lägen där räntorna väntas sjunka framöver och aktiefonder känns osäkra. Jag har valt ut några baserat på hur de gått i olika tidsperspektiv upp till 10 år tillbaka. Det är inte så noga vilken man väljer då de liknar varandra i det långa loppet. Själv väljer jag efter förvaltningsavgift och innehåll. I skrivande stund har dessa fonder börjat trenda upp efter att ha legat i stort sett still de senaste tre åren. De papper fonderna har kan vara en ledtråd i valet. 1041 som nämns nedan ger 6,75% ränta till 20140505, en kanonobligation för de som handlade den för ett tag sedan. Senaste auktionen av 1041 slutade runt 2,9%.

Inga större rörelser i veckan och förväntas inte heller.

HQ Obligationsfond
Räntefond. Förvaltare Hans Hedström. PPM 178335.
Ligger nästan uteslutande i svenska statspapper varav drygt 13% i Staten 1041. Lång. Låg avgift.

Alfred Berg Obligationsfond
Räntefond. Förvaltare Björn Jonsson. PPM 325902.
Har en del riktigt bra statspapper som 1041 men även lite bolånobligationer. Lång. Ganska låg avgift.

Alfred Berg Obligationsfond Plus
Räntefond. Förvaltare Björn Jonsson. PPM 554691.
Går något bättre än ovanstående.

Skandia Fonder Kapitalmarknadsfonden
Räntefond. Förvaltare Christer Käck. PPM 726117.
Tung i Stadshypotek 1573 och Staten 1041, c:a 22% totalt. C:a 20% i bolån. Lång. Något dyr.

Danske Fonder Sverige Obligationer
Räntefond. Förvaltare Stefan Rocklind. PPM 726117.
Uteslutande svenska statspapper varav nästan 15% i 1041. Medellång till lång. Rätt dyr.

Man bör vara beredd på att ligga ett tag i dessa fonder. Just nu kan det vara över för dessa fonder efter de mycket snabba räntesänkningarna.

Jag har tagit en titt på realräntefonder men de ligger alla i fallande trend i och med fallande ränteläge. Inget att titta på för stunden. Om inflationen tar fart kan de vara ett alternativ.Räntefonder, korta SEK:

I PPM behövs lite parkeringsplatser ibland. Jag har 2 favoriter för detta. Denna gången slog räntesänkningen igenom. Längre fram kommer nog avkastningen att minska. Företagspapper ger bra ränta för närvarande. Med tanke på hur dessa utvecklar sig ska man nog dela upp placeringarna i alla 3 nedan. Det finns nog en del att hämta ännu så länge spreaden är så stor som den är.

Simplicity Likviditet
Räntefond. Förvaltare Henrik Tingstorp. PPM 418699
"Döda fisken" eller “likkistan” eller vad man nu vill kalla den. Årstakten nu 5,26% och förväntas minska. Inga tecken på dåliga papper. Normal vecka.
(D)(P)

Spiltan Räntefond Sverige
Räntefond. Förvaltare Anders Wengholm. PPM 972497.
Något mindre vass än Simplicitys men har visat framfötte
rna nu i veckan och börjar konkurrera. Något sämre vecka än normalt. Årstakt 5,75% men förväntas minska.

Länsförsäkringar Penningmarknadsfond
Räntefond. Förvaltare Björn Jonsson. PPM 420646.
Inte lika vass men för de som har sparande hos Länsförsäkringar. Fladdrar lite. Årstakt 5,46% och förväntas minska. Bra vecka.
(T)

I och med att Kaupthing förstatligades och deras konto Edge lades ner kan det bli aktuellt med dessa fonder igen. AMF gjorde bort sig med sin likviditetsfond.Räntefond, långa EUR:

Även euroobligationer kan komma att bli intressanta närmaste åren. Glöm inte valutarisken. Skaplig vecka. ECB har sänkningsutrymme kvar men indikerade att de strävar efter 2%. Vi får se. Veckan blev negativ då SEK förstärktes. Det är möjligt att denna typ av fond har gjort sitt på ett tag nu. Troligen säljläge.

Länsförsäkringar Euroobligationsfond
Räntefond. Förvaltare Ronald Van Loon. Ej PPM.
Får inte upp dess faktablad för stunden pga korrupt PDF. Lång. Förhållandevis låg avgift.
(D)(I)(T)

Seligson & Co Euro Obligation
Räntefond. Förvaltare Jani Holmberg, Samuli Seppävuori. Endast PPM 443721.
Uteslutande statspapper inom euroland. Har en tysk obligation på 6,25% till 2024. Mycket lång. Endast PPM. Låg avgift.
(P)

Evli Euro Statsobligation
Räntefond. Förvaltare Juha Raitanen. Endast PPM 426726.
Endast statspapper i euroområdet. Medellång till mycket lång. Hyfsad avgift.Räntefonder, utland:

Samlingskategori för allehanda räntefonder i utländsk valuta. Bra fonder om dollarn fortsätter upp. Nu ser det ut som om dollarn gjort sitt och tendensen pekar klart ner. Säljläge.

Danske Invest US Dollar Bond A SEK (Ack)
Räntefond. Förvaltare Ullrich Frølich. Ej PPM.

BL-Bond Dollar B Acc
Räntefond. Okänd förvaltare. Endast PPM 551804.
Satsar enbart i amerikanska treasury notes. Lång.

Ashburton Dollar Managed Income Fund Inc
Räntefond. Förvaltare Nick Lee, Peter Lucas. Endast PPM 805036.
Lita inte på Morningstars uppgifter.

SEB Penningmarknadsfond USD - Lux ack
Räntefond. Förvaltare Jan Schenling. Ej PPM.Veckans avslutande kommentar:

Helgdagarna stör en del och det dröjer en vecka till innan det blir ordning på torpet med undantag av Ryssland som har lite lustiga dagar.

Veckans affärer blev en del kvittningsvändningar samt ökning i hedge och råvaror. IPS fick årets insättning och ska placeras nästa vecka.

Mina fonddepåer i december:

Stora depån +0,98%.
IPS +4,20% (med 2009 års insättning).
PPM +4,50% (med årsinsättningen).