Fonder som trendar upp.

Söndag 7 november 2010.

Eller Logads halvt regelbundna genomgång av fondmarknaden. Högst subjektiv och mest baserad på hur fonder rör sig tekniskt. Viss vikt läggs i vad fonderna innehåller och hur de arbetar.

Obs: Vad jag tycker är bra fonder är min personliga åsikt och utgör inte råd. Jag kan inte ta ansvar för om det går dåligt för en fond jag tagit med på denna listan. Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för att den går bra i framtiden.

Dax för en fondgenomgång igen.

Vi ser en kraftigt stärkt SEK som mer eller mindre dödar tillväxten i utländska fonder noterade i USD. Det är kortvarigt men det ger tillfällen till att köpa sådana fonder då vår starka krona ordnar billiga andelar åt oss. Valutarörelserna brukar räta till sig med tiden. MSCI-indexen jag studerar är i USD så de kommer att se betydligt bättre ut än kommentarerna i fonderna som är i SEK.

Jag byter valuta i MSCI-indexen till EUR då det är mer relevant för oss i och med att FED börjar trycka nya dollar igen. Kommentarerna under kategorierna kan därför vara rätt kraftigt förändrade. MSCI och USD-noterade fonder kan ha motstridiga kommentarer. Det är underliga tider med dessa kraftiga valutasvängningar.

Liten kommentar om HQ Fonder. HQ Bank har sålts till Carnegie. I köpet ingick även HQ Fonder. Huruvida detta blev bra eller ej får framtiden utvisa. Jag ser en risk i att en del förvaltare väljer att lämna HQ Fonder. Det verkar nu vara klart att HQ Fonder dessutom byter namn.

När jag pratar trender nedan så är kortsiktig trend på 3 månaders sikt såvida jag inte säger annat. Medellång trend är på 6 månader till ett år. Lång trend är på minst ett år.

Tendenser är en subjektiv bedömning av hur en fond rör sig senaste veckorna.Afrika och Mellanöstern:

MSCI EFM Africa har tagit sig över vårens och sommarens toppar vilket är positivt. Medellånga trenden är stigande och verkar öka farten igen. Kortsiktigt är trenden stigande. (EFM = Emerging + Frontier).

MSCI Africa ex ZA satte en topp i maj men kunde inte bevara den. Medellånga trenden är svagt stigande. Kortsiktigt är trenden fallande.

HQ Afrika
Aktiv fond. Förvaltare Fredrik Colliander, Karin Fries. PPM 184291.
Råvarutillgångar i Afrika samt tillväxtsektorer som bank, bygg, el och telekom. Medelhög risk.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens något upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.
Har c:a 62% i Sydafrika.

JPM Africa Equity A (acc) USD
Aktiv fond. Förvaltare Sonal Pandit, Oleg Biryulyov. Ej PPM. Rörlig avgift.
Afrikafond som inte följer index. Ungefär lika tung i Nigeria som Sydafrika.
Stigande trend sedan januari 2009. Tendens upp. Kortsiktigt stigande trend.
Sydafrika har c:a 86% av MSCI EFM Africa. Denna fonden har c:a 39% där. Hög vikt mot Nigeria och Egypten.

Inte så hög avkastning här än men tror man på regionen kanske det bär frukt senare. Exkluderar man Sydafrika går det ovanligt bra här. Många tror att Afrika är nästa leverantör av billig arbetskraft.Asien:

MSCI EFM Asia har tagit sig över junitoppen vilket är positivt. Medellånga trenden är stigande och börjar dra upp farten igen. Korta trenden är stigande.

Templeton Asian Growth A Acc USD
Aktiv fond. Förvaltare J. Mark Mobius. Ej PPM.
Mycket stor fond som satsar brett i hela Asien utom de mogna marknaderna. Hög risk.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens upp. Kortsiktigt ganska snabbt stigande trend.
Har presterat riktigt bra senaste året och kanske fortsätter så. Lite förvånande med tanke på fondens storlek.

Carlson Asian Small Cap
Aktiv fond. Förvaltare Parameswara Krishnan. PPM 362327. Förlängd handel.
Satsar på mindre bolag i Asien, främst Indien och Kina. Mycket hög risk.
Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens upp. Kortsiktigt stigande trend.
Fonden har varit lite av en besvikelse i år men verkar vakna till liv nu.

AGI China East Asia Fund C
Aktiv fond. Förvaltare Gustav Rhenman. PPM 218297. Förlängd handel.
Satsar i ett 30-tal bolag utvalda med avseende på tillväxtpotential. Ej indexföljande. Hög risk.
Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens något upp. Kortsiktigt trendlös.

Fidelity Funds-Emerging Asia Fund A ACC USD
Aktiv fond. Förvaltare Teera Chanpongsang. Ej PPM.
80-120 asiatiska bottom-up stockpicks i marknader med hög tillväxt samt nya tillväxtmarknader.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens upp. Kortsiktigt ganska snabbt stigande trend.
Samma förvaltare som Indienfonden.

Fidelity Funds - Indonesian Fund A Inc USD
Aktiv fond. Förvaltare Dhananjay Phadnis. Ej PPM.
Landfond Indonesien. Kan ha övervikt i vissa sektorer. Extremt hög risk.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens något upp. Kortsiktigt stigande trend
.
Går förvånande bra. Ganska ryckig på sistone. Man kan ana en utplanande rörelse på lång sikt.

Fidelity Funds - Thailand Fund A Inc USD
Aktiv fond. Förvaltare Anthony Strom. Ej PPM.
Landfond Thailand. Stockpicking strategi. Mycket hög risk (har ökat).
Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens upp. Kortsiktigt snabbt stigande trend.
Fonden går riktigt bra för stunden trots interna problem i landet.

Fidelity Funds - Malaysia Fund A Inc
Aktiv fond. Förvaltare Gillian Kwek. Ej PPM.
Stockpicking baserad på fundamental analys med bottom-up. Endast en mindre del blue chips. Låg risk.
Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens något upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.
En lite bortglömd marknad. Hängde inte riktigt med ner i djupet 2008.

Fidelity Funds - ASEAN Fund A Acc USD
Aktiv fond. Förvaltare Gillian Kwek. Ej PPM.
Medelstora till stora bolag i Singapore, Malaysia, Indonesien, Thailand och Filippinerna. Ganska låg risk.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens upp. Kortsiktigt ganska snabbt stigande trend.
Fond som kombinerar de sydostasiatiska länderna. Förvaltaren har även Malaysiafonden.

Amundi Funds ASEAN New Markets C C
Aktiv fond. Förvaltare Tan Reginald. PPM 169060. Handel okänd.
Satsar i Singapore, Malaysia, Indonesien, Thailand och Filippinerna. Ganska hög risk.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens något upp. Kortsiktigt stigande trend.
En ASEAN-fond som finns i PPM.

Tänk på att landfonder i allmänhet har högre risk.Stilla Havet:

MSCI Australia var i en krasch i maj men rör sig nu stapplande upp och är nära apriltoppen. Detta är något positivt och blir mycket positivt om den överskrids. Kortsiktigt ser vi en högre botten och rörelse över senaste topp vilket är positivt. Medellånga trenden är stigande efter ett brott ner. Kortsiktigt är trenden stigande. Såg riktigt illa ut men vi kanske ser början till återhämtning.

Fidelity Funds - Australia Fund A Inc
Aktiv fond. Förvaltare Paul Taylor. Ej PPM. Valuta AUD.
Landfond Australien och NZ. Fundamental analys sektorvis. Även gruvor.
Ny i listan. Stigande trend sedan januari 2009. Tendens upp. Kortsiktigt stigande trend.

Öhman Etisk Index Pacific
Indexfond. Förvaltare Henrik Tell. PPM 642298. Etisk.
Följer MSCI Asia Pacific förutom oetiska bolag. Låg avgift. Ganska låg risk.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens något upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.Europa:

MSCI Europe har klättrat upp mot apriltoppen och är nära genombrott. Kortsiktigt är trenden stigande. Vi ser dessutom ett litet uppbrott ur den långsiktigt fallande trenden. Det kan vara en vändning upp på längre sikt.

Fidelity Funds - European Aggressive Fund A Inc
Aktiv fond. Förvaltare Firmino Morgado (ny). Ej PPM.
Satsar i Europa och Mellanöstern. Hög risk.

Fallande trend sedan oktober 2009. Tendens upp.
Kortsiktigt svagt stigande trend.

Fidelity Funds-European Small Companies Fund A Inc
Aktiv fond. Förvaltare Colin Stone. Ej PPM.
Mindre bolag i Europa med stor övervikt i UK. Ganska hög risk.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens upp. Kortsiktigt ganska snabbt stigande trend.
Har tagit fart på sistone.

BlackRock Global Funds - European A2 EUR
Aktiv fond. Förvaltare Nigel Bolton. PPM 732727. Förlängd handel.
Satsar i Europa inklusive en del i Öst. Ganska låg risk.
Fallande trend sedan oktober 2009. Tendens upp.
Kortsiktigt svagt stigande trend.

HSBC GIF Euroland Eq Smaller Companies Acc
Troligen aktiv fond. Förvaltare Florence Bannelier. Ej PPM. Förlängd handel.
Mindre bolag listade på börser inom euroland. Ganska hög risk.
Fallande trend sedan oktober 2009. Tendens upp. Kortsiktigt stigande trend.

Handelsbanken Europafond Index
Indexfond. Förvaltare Johan Slagerström (ny). PPM 629543.
Följer MSCI Europe. Något bättre avkastning än STOXX50. Låg avgift. Ganska låg risk.
Fallande trend sedan oktober 2009. Tendens upp. Kortsiktigt svagt stigande trend.

Svängigt värre just nu men börjar se bra ut. Kanske den långa trenden vänder upp igen?Global:

MSCI AC World har en bit kvar att klättra till apriltoppen. Det syns ett uppbrott ur den längre fallande trenden. Medellånga trenden är ännu sakta fallande. Kortsiktigt är trenden stigande.

Templeton Global Smaller Co A Acc USD
Aktiv fond. Förvaltare Bradley Radin. PPM 849893.
Satsar i småbolag globalt. Även företagsobligationer. Ganska låg risk.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.
Har ganska bra spridning och inte alltför tung i Nordamerika. Har inte brutit sin medellånga trend.

Seligson & Co Global Top 25 Brands A Acc
Passiv fond. Förvaltare Jari Holmberg, Jaana Timonen (ny). Endast PPM 479550.
Fungerar som en indexfond med låg avgift. Satsar i bolag med världens starkaste varumärken. Låg risk.
Stigande trend sedan mars 2009 med mindre brott. Tendens något upp. Kortsiktigt trendlös.
Fonden rör sig inte särskilt fort.

Nordea Emerging Consumer Fund SEK
Aktiv fond. Förvaltare Pedersen Leon Svejgaard. Ej PPM.
Tillväxtföretag inom konsumtion i tillväxtländerna.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens något upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.
Kan bli intressant med tanke på tillväxtländernas förändring i konsumtionsbeteende.

SKAGEN Global SEK
Aktiv fond. Förvaltare Kristian Falnes (ny), Torkell Eide. Ej PPM. Valuta SEK. Rörlig avgift.
Globalfond med tyngd mot tillväxtmarknader. Värdebolag. Mycket stor fond. Ganska låg risk.
Stigande trend sedan november 2008 med brott. Tendens upp. Kortsiktigt svagt stigande trend.

SKAGEN Global NOK
Andelsklass som finns i PPM. PPM 984187. Valuta NOK.

SKAGEN Vekst SEK
Aktiv fond. Förvaltare Beate Bredesen, Ross Porter (ny). Ej PPM. Valuta SEK. Rörlig avgift.
Globalfond men med stor tyngd i Norge. Värdebolag. Ganska stor fond. Ganska hög risk.
Stigande trend sedan mars 2009 med större brott. Tendens upp. Kortsiktigt svagt stigande trend.

SKAGEN Vekst NOK
Andelsklass som finns i PPM. PPM 120014. Valuta NOK.

AP7 Aktiefond
Halvpassiv fond. Förvaltare Richard Gröttheim. Endast PPM 581371.
Indexliknande fond med belåning som ger hävstång. Delvis aktiv förvaltning.
Tendens upp. Kortsiktigt stigande trend.

Fidelity Funds-Global Real Asset Sec A Acc USD
Aktiv fond. Förvaltare Amit Lodha. Ej PPM.
Komplicerad fond, se beskrivningen hos Avanza. Ny fond.
Ny i listan. Stigande trend sedan start september 2009. Tendens upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.
Kul fond som handlar i alla möjliga finansiella instrument.

Danske Invest Global Index
Indexfond. Förvaltare Ulric Grönvall. PPM 252411. Förlängd handel.
Följer MSCI World Index Free. Låg risk.
Stigande trend sedan mars 2009 med mindre brott. Tendens upp. Kortsiktigt trendlös.

Globalfonderna har med något undantag inte gjort någon människa glad senaste tiden.Indien:

MSCI India har snabbt klättrat över apriltoppen och rör sig en bra bit ovan. Det är mycket positivt. Medellånga trenden är stigande och börjar dra på igen. Kortsiktigt är trenden ganska snabbt stigande. Ser mycket bra ut.

BlackRock Global Funds - India A2 USD Acc
Aktiv fond. Förvaltarteam. PPM 768499. Förlängd handel.
Satsar främst på större bolag men även en del mindre. Förvaltningen ligger i Bombay. Mycket hög risk.

Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens något upp. Kortsiktigt stigande trend.

Franklin India A Acc USD
Aktiv fond. Förvaltare Stephen Dover. PPM 170894.
Satsar brett. Säger sig sträva efter att slå index. Mycket hög risk.

Stigande trend sedan november 2008. Tendens något upp. Kortsiktigt stigande trend.

Carlson India
Aktiv fond. Förvaltare Parameswara Krishnan. Ej PPM. Rörlig avgift. Förlängd handel.
Riktar in sig på inhemska konsumtionen och får placera i derivat. Tung i konsumentvaror.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens något upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.
Fonden tillhör inte direkt vinnarna men med sin viktning tror jag på den allt eftersom konjukturen stiger.

Fidelity Funds - India Focus Fund A USD Inc
Aktiv fond. Förvaltare Teera Chanpongsang. Ej PPM.
Obegränsad men med övervikt mot små och medelstora bolag. Något kortsiktig. Mycket hög risk.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens något upp. Kortsiktigt ganska snabbt stigande trend.
Fonden har ingen vidare historia på lång sikt men senaste året har den gjort bra ifrån sig.

HSBC GIF Indian Equity A Acc
Aktiv fond. Förvaltare Sanjiv Duggal (ny). Ej PPM. Förlängd handel.
Väljer med makroanalys. En hel del mindre bolag. Extremt hög risk. Standardavvikelse nu över 40%.
Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens något ner. Kortsiktigt sakta stigande trend.
Går sämre med nya förvaltaren.

JF India A (dist) - USD
Aktiv fond. Förvaltare Rajendra Nair, Ted Pulling, Rukhshad Scroff. Ej PPM.
Relativt bred placering. Opererar via dotterbolag på Mauritius av skatteskäl.
Ny i listan. Stigande trend sedan mars 2009. Tendens neutral. Kortsiktigt stigande trend.

Indien tuffar på. HSBC bör sparka den nya förvaltaren.Kina:

MSCI China har nu tagit sig över apriltoppen. Medellånga trenden är sakta stigande. Kortsiktigt sakta stigande trend. Ser något positiv ut men inte med någon större fart.

JF China A (dist) - USD
Troligen passiv fond. Förvaltare Shumin Huang, Howard Wang. PPM 233585.
Investerar i kinesiska fastlandsbolag noterade i Hong Kong eller andra platser. Mycket hög risk.

Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens ganska skarpt upp. Kortsiktigt trendlös men drar tydligt åt stigande.

AGI China C Acc
Aktiv fond. Förvaltare Gustav Rhenman. PPM 123497. Förlängd handel.
Satsar i 30-tal bolag med stockpicking av undervärderade aktier. Mycket hög risk.

Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens något upp. Kortsiktigt trendlös men drar åt stigande.
Har haft det lite motigt på sistone.

Fidelity Funds - China Focus Fund A Inc USD
Aktiv fond. Förvaltare Martha Wang. Ej PPM.
Satsar i mindre kinesiska bolag utan indexstyrning med bottom-up-strategi. Hög risk.
Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.
Fonden är inte särskilt gammal men har visat framfötterna och är en allvarlig konkurrent till Baring. Synd den inte finns i PPM. Fonden har vuxit kraftigt i förmögenhet.

First State Great China Gr A
Aktiv fond. Förvaltare Martin Lau. PPM 970780. 1% köpavgift.
Stockpicking i Kina och Taiwan. Ganska låg risk.
Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens något upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.

Carlson China Century (f.d. Micro Cap)
Aktiv fond. Förvaltare Raymond Ho (ny). Ej PPM. Rörlig avgift. Förlängd handel.
Satsar i kinesiska småbolag. Tillåter derivat. Bör ha mycket hög risk.
Snabbt stigande trend sedan oktober 2008 med större brott. Tendens upp. Kortsiktigt stigande trend.
Imponerande fond som kommit mycket starkt sedan den mindre lyckade starten. Kan röra sig ganska häftigt. Faller dock nu på medellång sikt.

SSgA Hong Kong Index Equity Fund
Indexfond. Förvaltare Ludovic Brancourt, Selim Dekali. Ej PPM. Endast Avanza. 0,2% köpavgift. Valuta HKD.
Indexfond på Hang Seng. Köpavgiften går in i fonden. Låg avgift. Ganska låg risk.
Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens något upp. Kortsiktigt ganska snabbt stigande trend.

Kina verkar göra ett ryck upp nu. Lite kvar till tidigare nivåer men ser kul ut.Brasilien:

MSCI Brazil har segat sig upp och kämpar mot apriltoppen men är inte över än. Medellånga trenden är stigande. Kortsiktigt är trenden upp med ganska stora rörelser.

HSBC GIF Brazil Equity A USD Acc
Troligen aktiv fond. Förvaltare José Cuervo (ny). Ej PPM. Hög risk. Förlängd handel.
Placerar i företag av alla storlekar. Förmodligen bättre alternativ till JPM. Extremt hög risk.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens något upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.
Nya förvaltaren verkar ha lugnat ner fonden något. Nu åter sakta stigande på medellång sikt.

FIM Brazil
Aktiv fond. Förvaltare Hertta Alava (ny), Mikko Ripatti. PPM 135129. 1% köpavgift.
Ingen uttalad strategi. Dyr fond men säljavgiften är nu borta. Mycket hög risk.
Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens något upp. Kortsiktigt stigande trend.
Nu åter sakta stigande trend på medellång sikt.

Brasilien har inte haft ett bra år i år utan ligger något back efter ett fantastiskt 2009. Nu börjar det se intressant ut igen. Nya presidentinnan kanske kan sätta fart på ekonomin.Latinamerika:

MSCI EM Latin America har klättrat förbi apriltoppen och närmar sig toppen 2007. Medellånga trenden är stigande. Kortsiktigt är trenden stigande. Går mycket bättre än Brasilien ensamt nu.

Handelsbanken Latinamerikafond
Aktiv fond. Förvaltare Christofer Halldin (ny). PPM 679837.
Främst i Brasilien, Argentina, Chile och Mexico. Hög risk.
Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens upp. Kortsiktigt stigande trend.

BlackRock Global Funds - Latin American A2 USD
Aktiv fond. Förvaltare Will Landers. Sharpe 0,21. PPM 661066. Förlängd handel.
Ingen direkt strategi annat än “special risk considerations”. Mycket hög risk.
Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens upp. Kortsiktigt stigande trend.

Templeton Latin America A Acc USD
Troligen aktiv fond. Förvaltare Mark Mobius. Ej PPM.
Liknar index men lite annorlunda viktad. Hög risk.
Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens något upp. Kortsiktigt svagt trend.

Amundi Funds Latin America Equities C Acc
Aktiv fond. Förvaltare Patrice Lemonier. Endast PPM 204891.
Sektorurval och stockpicking. Säger sig vilja bräda MSCI EM Latin America och det ser bra ut. Hög risk.
Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens något upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.

Fidelity Funds - Latin America Fund A Inc
Aktiv fond. Förvaltare Alex Duffy, Angel Ortiz (nya). Ej PPM.
Främst Mexico, Argentina, Brasilien och Chile men även andra. Hög risk.
Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens upp. Kortsiktigt stigande trend.

HSBC GIF Latin America Equity M1C Acc
Aktiv fond. Förvaltare Jose Cuervo (ny). Ej PPM. Förlängd handel. Nu rörlig avgift men sänkt fast.
Rätt mycket vikt mot finans och industrivaror. Energi endast fjärde största. Mycket hög risk.
Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.
Jag tycker denna har gjort riktigt bra ifrån sig. Nu har nya Brasilienförvaltaren tagit över även denna.

De bredare fonderna går lite bättre än Brasilien. Överlag trendlöst på medellång sikt men verkar dra åt stigande. Ser inte så illa ut nu. Vissa länder har dock höga P/E-tal nu som Chile.Nordamerika:

MSCI North America har långt kvar till majtoppen. Medellånga trenden närmade sig fallande men verkar ångra sig. Kortsiktigt är trenden svagt upp.

BNP Paribas L1 Opportunities USA Cls Acc
Aktiv blandfond. Förvaltare François Mouté. Ej PPM. Förlängd handel.
Aggressiv bred strategi med viss inriktning på råvaror. Även obligationer och skuldebrev. Låg risk.

Stigande trend sedan november 2008. Tendens något upp. Kortsiktigt trendlös.

Franklin U.S. Sm-Md Cap Growth A Acc USD
Aktiv fond. Förvaltare Edward Jamieson. Ej PPM.
Mindre tillväxtbolag med ”rätt” kvalitet och värdering. Ganska låg risk.
Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens upp. Kortsiktigt svagt stigande trend.

Franklin US Opportunities A Acc USD
Aktiv fond. Förvaltare Grant Bowers, Conrad Herrman. PPM 384107.
Tillväxtbolagmed ”rätt” kvalitet och värdering. Ganska låg risk.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens något upp. Kortsiktigt svagt stigande trend.

Handelsbanken Amerikafond
Aktiv fond. Förvaltare Christofer Halldin. Ej PPM.
Bred spridning. Även en del i Kanada och Mexiko. Får använda derivat. Låg risk.
Stigande trend sedan februari 2009. Tendens upp. Kortsiktigt svagt fallande trend men verkar vända.
Föll lite väl mycket i juni men håller i stort medellånga trenden upp.

BlackRock Global Funds - US Small & Midcap Opportunities A2 USD
Aktiv fond. Förvaltare Thomas Callan, Jean Rosenbaum. PPM 625236. Förlängd handel.
Mindre företag i USA och kan ha i Kanada och Mexico. Låg risk.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens upp. Kortsiktigt svagt stigande trend.

SSgA Canada Index Equity Fund
Indexfond. Förvaltare Anne Schwartz (ny), Bertrand Gouez. Ej PPM. Endast Avanza. 0,1% köp och sälj. Förlängd handel.
Indexfond Kanada. Ganska låg avgift. Ganska låg risk. Köp- och säljavgifterna går in i fonden.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens något upp. Kortsiktigt trendlös.
Kan vara av intresse med tanke på att Kanada är råvarutungt. Minsta insättning höjd till 10000 kr. CAD har tappat mycket i värde mot SEK på sistone.

I vår valuta ser det fortfarande rätt tråkigt ut här nu.Norden:

MSCI Nordic har tagit sig över apriltoppen vilket är positivt. Medellånga trenden är stigande. Kortsiktigt stigande trend. Ser bra ut.

Holberg Norden Acc
Aktiv fond. Förvaltare Hogne I. Tyssøy. PPM 354290. Valuta NOK. Nu förlängd handel (2 dagar vid köp).
Jämför sig med VINX Net. Stockpickingstrategi. Ganska hög risk.

Stigande trend sedan november 2008. Tendens något upp. Kortsiktigt trendlös.

Öhman Nordisk Miljöfond
Aktiv fond. Förvaltare Johan Nilke (ny). PPM 857276.
Plockar aktier i bolag som möter resursnyttjande och miljölagstiftning i framtiden. Ganska låg risk.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens något upp. Kortsiktigt svagt stigande trend.
Ny förvaltare igen.

Nordea Småbolagsfond Norden
Aktiv fond. Förvaltarteam. PPM 286294.
Placerar i mindre bolag med viss övervikt Sverige. Även onoterade. Ganska låg risk.

Stigande trend sedan december 2008. Tendens något upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.

Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond
Aktiv fond. Förvaltare Tore Marken. PPM 751495.
Nordiska små och medelstora företag med riskspridning. Även onoterade bolag. Hög risk.
Stigande trend sedan mars. Tendens upp. Kortsiktigt stigande trend.

Fidelity Funds-Nordic Fund A Inc SEK
Aktiv fond. Förvaltare Jonathan Ogier (ny). Ej PPM.
Stockpicking blandat tillväxt och värde. Ganska låg risk.
Stigande trend sedan februari 2009. Tendens något upp. Kortsiktigt svagt stigande trend.
Nya förvaltaren sedan ett år verkar få ordning på fonden efter att tidigare ha presterat rätt mediokert.

Handelsbanken Norge SEK
Aktiv fond. Förvaltare Dag Marius Nereng. Ej PPM.
Stockpicking av tillväxt- och värdeaktier. Något dyr. Mycket hög risk.
Stigande trend sedan november 2008 med brott. Tendens upp. Kortsiktigt svagt stigande trend.

Holberg Norge Acc
Aktiv fond. Förvaltare Hogne I. Tyss
øy. PPM 318469. Valuta NOK. Förlängd handel (2 dagar vid köp).
Stigande trend sedan november 2008 med stort brott. Tendens upp. Kortsiktigt svagt stigande trend.
Nästan som Handelsbankens men finns i PPM. Inte lika framgångsrik.

En sak lär vi oss, småbolagen tar oerhört med stryk när det är nervöst.Sverige:

MSCI Sweden i EUR rör sig över augustitoppen vilket är mycket positivt. Kortsiktigt är trenden stigande. Medellånga trenden är stigande och börjar öka farten igen.

Swedbank Robur Exportfond
Troligen passiv fond. Förvaltare Patric Naeslund (ny), Ingemar Syréhn. PPM 939850. 1% sälj inom 1 månad.
Placerar i svensk exportindustri. Hög risk.

Stigande trend sedan november 2008. Tendens neutral. Kortsiktigt svagt stigande trend.

Spiltan Aktiefond Stabil
Halvaktiv fond. Förvaltare Pär Andersson (ny), Erik Brändström. PPM 339184. Förlängd handel vid köp.
Investerar främst i värdebolag samt andra fonder och marknadspapper. Bred. Ganska låg risk.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens nneutral. Kortsiktigt svagt stigande trend.
Innehavet i Berkshire Hathaway nu ej längre bland 10 största.

Danske Invest Sverige
Aktiv fond. Förvaltare Ulric Grönvall. PPM 973263. Förlängd handel.
Viktar aktivt något annorlunda än index. Ganska hög risk.
Stigande trend sedan mars. Tendens något upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.

HQ Sverigefond
Aktiv fond. Förvaltare Simon Blecher. PPM 393314.
Obegränsad placering i mindre bolag, även räntepapper. Har överavkastat rejält och behållt försprånget. Ganska låg risk.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens neutral. Kortsiktigt sakta stigande trend.

Didner & Gerge Aktiefond Sverige
Aktiv fond. Förvaltare Henrik Didner, Adam Gerge. PPM 291906.
Blandad satsning med minst 90% i Sverige.
Stigande trend sedan mars. Tendens något upp. Kortsiktigt stigande trend.
Bästa fond på medellång sikt.

Enter Sverige
Aktiv fond. Förvaltare John Bornstein. PPM 170423.
Begränsat antal bolag med stockpicking. Avviker en hel del från index i viktningen.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens något upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.
Har brädat index på medellång sikt.

Länsförsäkringar Sverigefond
Aktiv fond. Förvaltare Magnus Matstoms. Sharpe -0,20. PPM 528§33.
Stora och medelstora bolag med egen viktning. Hög risk.
Stigande trend sedan februari 2009. Tendens något upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.
Har gjort bra ifrån sig i år jämfört med index.

Väldigt avvaktande här som om investerarna är rädda för något.Sverige index:

Håller indexfonderna i egen kategori.

Aktiespararna Topp Sverige (index)
Indexfond. Förvaltare Lena Folke. PPM 290072. Ej Nordnet.
Följer OMXS30.

AVANZA ZERO
Indexfond. Förvaltare Peter Stengård (ny), Glenn Wigren. PPM 734491. Endast Avanza förutom PPM.
Följer SIX30RX med dator. Inga avgifter överhuvudtaget.
Obs att den följer de 30 värdemässigt mest omsatta, inte de 30 mest omsatta. Därför har den brädat index på sistone. Fonden blev av med en morningstarstjärna men det ska man inte hänga upp sig på.

SEB Sverige Indexfond
Indexfond. Förvaltare Andreas Detterfelt. Ej PPM.
Följer OMXSBGI som är de 80-100 största bolagen inklusive utdelningar.
En bredare indexfond som alternativ till ovanstående.Sverige småbolag:

MSCI Sweden SC i EUR satte en lägre topp efter en lägre botten vilket indikerade trendvändning ner på medellång sikt men indexet har mer eller mindre exploderat upp och är över apriltoppen. Det är mycket positivt. Medellånga trenden är stigande. Kortsiktiga trenden är kraftigt stigande.

Didner & Gerge Småbolag
Aktiv fond. Förvaltare Adam Nyström, Gustaf Setterblad. PPM 140491.
Små och medelstora bolag. Långsiktig strategi.
Stigande trend sedan start december 2008. Tendens upp. Kortsiktigt stigande trend.

Ålandsbanken Swedish Small Cap
Aktiv fond. Förvaltare Tomas Ek (ny). PPM 903435.
Små till medelstora bolag. Ingen direkt strategi. Hög risk.

Stigande trend sedan november 2008. Tendens något upp. Kortsiktigt stigande trend.
Ny förvaltare igen.

GustaviaDavegårdh Småbolag
Aktiv fond. Förvaltare Björn Davegårdh, Claes Folkmar (ny). Ej PPM. Rörlig avgift.
Små och medelstora bolag. Även räntebärande och derivat. Även blankning.
Stigande trend sedan start i januari. Tendens något ner. Kortsiktigt svagt stigande trend.

Länsförsäkringar Småbolagsfond
Aktiv fond. Förvaltare Gunnar Lindberg. Ej PPM. Rörlig avgift.
Små och medelstora bolag. Underviktad i råvaror och finans. Ganska hög risk.
Stigande trend sedan december 2008. Tendens något upp. Kortsiktigt stigande trend.

Handelsbanken Svenska Småbolag
Aktiv fond. Förvaltare Christian Brunlid. PPM 952010.
Små och medelstora bolag. Även onoterade.
Ny i listan. Stigande trend sedan mars 2009. Tendens något upp. Kortsiktigt ganska snabbt stigande trend.

Trendlöst till svagt stigande trend på medellång sikt men det ser allt bättre ut.Ryssland:

MSCI Russia ligger plan efter apriltoppen. Medellånga trenden bromsar in. Kortsiktigt är det trendlöst. Lite tveksamt.

East Capital Rysslandsfonden
Halvaktiv fond. Förvaltarteam. PPM 834788. 2,5% köpavgift.
Bottom up med såväl tillväxt som värde. Låg omsättning. Har illikvida innehav. Extremt hög risk.
Stigande trend sedan januari 2009. Tendens upp. Kortsiktigt trendlös men drar åt stigande.

Alfred Berg Ryssland
Aktiv fond. Förvaltare Dan Fredriksson, Vladimir Tsuprov. PPM 671982. Förlängd handel.
Viktar mot RTS CAP index. Ganska dyr. Ganska hög TKA. Mycket hög risk.
Stigande trend sedan januari 2009. Tendens något upp. Kortsiktigt svagt fallande trend.

FIM Russia Small Cap
Aktiv fond. Förvaltare Anna Väähänen. Ej PPM. 1% köpavgift.
Investerar i ryska småbolag. Dyr fond men säljavgiften är nu borta. Extremt hög risk med över 50%.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens något upp. Kortsiktig svagt fallande trend.

FIM Russia
Aktiv fond. Förvaltare Anna Väähänen. PPM 396325. 1% köpavgift.
Stockpicking stora ryska bolag. Dyr fond. Mycket hög risk.
Stigande trend sedan februari 2009. Tendens något upp. Kortsiktigt svagt stigande trend.

SEB Rysslandfond - Lux ack
Aktiv fond? Förvaltare Sulev Raik. Ej PPM.
Aktier i Ryssland och OSS. Kan nyttja optioner och terminer. Ganska dyr. Extremt hög risk.
Stigande trend sedan januari 2009. Tendens upp. Kortsiktigt trendlös.

Evli Greater Russia B Acc
Aktiv fond. Förvaltarteam. PPM 889386. Förlängd handel.
Ryssland och utomryska marknader beroende av den ryska. Inte så mycket olja och gas.
Stigande trend sedan januari 2009. Tendens något upp. Kortsiktigt svagt stigande trend.
Evli kanske har hittat en lönsam viktning.

Denna kategorin ska man nog vänta ut lite till. Det finns bättre på annat håll. Trendlöst till svagt fallande trend på medellång sikt. Genomgående avvaktande rörelser utom för vissa.Tillväxtmarknader:

MSCI Emerging Markets rör sig nu långt över apriltoppen vilket är mycket positivt. Medellånga trenden är stigande. Kortsiktigt ganska snabbt stigande trend. Ser mycket bra ut.

Fidelity Funds - EMEA A Acc
A
ktiv fond. Förvaltare Nick Price. Ej PPM.
Placerar i syd- öst och centraleuropa inklusive Ryssland, mellanöstern och afrika. Bottom up stockpicking av undervärderade aktier.

Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens upp.
Kortsiktigt sakta stigande trend.

HSBC GIF BRIC Markets Equity AC USD
Halvaktiv. Förvaltare Patrick Gautier. Ej PPM. Förlängd handel.
Placerar med olika vikt mot de fyra marknaderna efter förvaltarens marknadstro.

Stigande trend sedan oktober 2008.
Tendens något upp. Kortsiktigt svagt stigande trend.

Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond
Aktiv fond. Förvaltare Staffan Lindfeldt. PPM 987842. Förlängd handel.
Nu fokus på Asien, Latinamerika, Östeuropa och Sydafrika. Kan använda derivat men inte riskhöjande. Ganska låg risk.
Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.

SKAGEN Kon-Tiki SEK
Aktiv fond. Förvaltare Kristoffer Stensrud med team. Ej PPM. Valuta SEK. Rörlig avgift.
Stockpickingstrategi inom tillväxtmarknader globalt. Populär. Stor fond. Ganska hög risk.

Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens upp.
Kortsiktigt sakta stigande trend.

SKAGEN Kon-Tiki NOK
Denna andelsklass är den som finns i PPM. Endast
PPM 501981. Valuta NOK. Rörlig avgift.

JPM Em Eur M. East & Africa Eq A
Troligen aktiv fond. Förvaltare Oleg Biryulyov, Sonal Pandit. Ej PPM.
Syd- öst och centraleuropa, Mellanöstern, Nordafrika. Hög risk.

Stigande trend sedan januari
. Tendens något upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.
En fond jag hållit fast vid i listan. Det har inte varit fel.

JPM Emerging Markets Small Cap Fund A (acc) USD
Aktiv fond. Förvaltare Greg Mattiko. Ej PPM. Rörlig avgift.
Jämför sig med MSCI Emerging Markets Smaller Companies.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens upp. Kortsiktigt stigande trend.
Ej längre övervikt i de fyra tigrarna.

Danske Invest Global Emerging Markets Small Cap Acc SEK
Aktiv fond. Förvaltare Devan Kaloo. Ej PPM. Förlängd handel (2 dagar).
Asien, Östeuropa, Latinamerika, Afrika och Mellanöstern. Främst konsument och finans.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens något upp. Kortsiktigt stigande trend som bromsar.
Har gjort rätt bra ifrån sig på sistone och verkar avvika från resten rätt markant.
Avregistrerad i PPM. Redovisningen verkar vara felaktig.
Utvecklingen kan kanske hållas tillbaka medan fonden säljs av i PPM.

Se upp med viktningen i fonderna.Östeuropa:

För MSCI index, se Ryssland och Östeuropa exklusive Ryssland.

Sämre månad. Vissa länder i östeuropa och centralasien går knackigt.

Nordea Nya Tillväxtmarknader
Aktiv fond. Förvaltare Claus Nielsen. PPM 167239.
Ingen direkt strategi. För närvarande tung i Turkiet och en hel del i Israel.

Stigande trend sedan november 2008. Tendens upp. Kortsiktigt stigande trend.
Håller sin stigande trend på medellång sikt.

Nordea Östeuropafond
Aktiv fond. Förvaltare Peter Ulderup. Ej PPM.
Huvudsakligen Polen, Ungen, Tjeckien och Ryssland. Bottom up i tillväxt.
Stigande trend sedan februari 2009. Tendens upp. Kortsiktigt trendlös men drar åt stigande.

BlackRock Global Funds - Emerging Europe A2 EUR
Aktiv fond. Förvaltare Samuel Vecht. PPM 987784. Förlängd handel.
Östeuropa inkl Turkiet. Gärna bortglömda företag. Relativt kortsiktig med innhav med hög beta. Hög risk.
Stigande trend sedan februari 2009. Tendens upp. Kortsiktigt trendlös men drar åt stigande.

SEB Östeuropafond Småbolag - Lux ack
Aktiv fond. Förvaltare Sander Danil. Ej PPM.
Blandar Baltikum, Polen och Ryssland med Sverige och Finland. Vissa illikvida innehav. Hög risk.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens något upp. Kortsiktigt trendlös.
Har innehav i Baltikum.

Evli New Republics B EUR Acc
Aktiv fond. Förvaltarteam. PPM 704098. Ej Nordnet. Förlängd handel vid sälj.
Satsar i OSS-länderna, främst Ukraina och Kazakstan. Mindre del i Ryssland. Dyr utanför PPM.
Stigande trend sedan början april 2009. Tendens neutral. Kortsiktigt fallande trend som planar ut.
Titta inte tillbaka på tidigare utveckling, det skrämmer bara. Kan nu handlas hos Avanza och utan köp- och säljavgift.

JPM Eastern Europe Equity A (dist) - EUR
Aktiv fond. Förvaltare Oleg Biryulyov, Sonal Pandit. Ej PPM.
Central- och Östeuropa inklusive Österrike. Inte mycket olja och gas. Extremt hög risk.
Stigande trend sedan januari 2009. Tendens något upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.
En annan hyfsad fond i kategorin.

Kanske Öst börjar vakna till liv nu?Östeuropa exklusive Ryssland:

MSCI EM Eastern Europe ex Russia har efter en mycket lägre botten rört sig uppåt men har en bit kvar till apriltoppen. Det ser ändå positivt ut kortsiktigt med stigande toppar och bottnar. Medellånga trenden är sakta fallande men planar ut. Kortsiktigt stigande trend. Ser lite bättre ut nu och har just nu brutit långsiktigt fallande trenden.

MSCI Turkey rör sig långt över tidigare stigande toppar och bottnar vilket bekräftar stigande medellång trend som dessutom ökar farten. Medellånga trenden stigande. Korta trenden är snabbt stigande. Ser mycket positivt ut men svängningarna är stora och kräver bra timing för inkliv. Just nu en paus i kurvan.

East Capital Turkietfonden
Aktiv fond. Förvaltarteam. PPM 333690. 2,5% köpavgift.
Bottom up i Turkiet men kan komma att placera i länder runtom i framtiden.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens upp. Kortsiktigt snabbt stigande trend.

HSBC GIF Turkey Equity A
Troligen aktiv fond. Förvaltarteam. Ej PPM.
Placerar i turkiska bolag. Hade tidigare inriktning på räntebärande papper.

Stigande trend sedan november 2008
. Tendens upp. Kortsiktigt snabbt stigande trend.

Swedbank Robur Balkanfond
Aktiv fond. Förvaltare Kristofer Barret, Fredrik Myrén. PPM 201293. 1% säljavgift inom en månad.
Främst Grekland och Turkiet men även länderna i omedelbar närhet. Ganska dyr.
Stigande trend sedan mars 2009 med brott ner. Tendens något upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.
Stora rörelser nu med möjlig topp.

SEB Östeuropafond ex Ryssland - Lux ack
Aktiv fond. Förvaltare Alo Kullamaa. Ej PPM.
Östeuropeiska länder förutom Ryssland. Låg vikt mot Turkiet. Hög risk.
Stigande trend sedan februari 2009. Tendens något upp. Kortsiktigt stigande trend.
Alternativ för de som vill kontrollera ryska innehav på annat sätt.

Trigon New Europe Small Cap Fund C
Aktiv fond. Förvaltarteam. Ej PPM. Endast Nordnet såvitt jag vet.
Små och medelstora företag i nya EU-länder. Tung i Polen. Baltiska innehav.
Stigande trend sedan data finns i april 2009. Tendens neutral. Kortsiktigt trendlös.
Estlandsregistrerad fond. Åtkomlig hos Nordnet via Öhman.
http://www.trigoncapital.com/funds/trigon-new-europe-small-cap-fund

Danske Invest Eastern Europe Convergence SEK
Aktiv fond. Förvaltare Morten Lund Ligaard. PPM 539585. Förlängd handel (2 dagar).
Östeuropa inklusive Baltikum och Ukraina. Relativt tung i Polen.
Stigande trend sedan februari 2009. Tendens upp. Kortsiktigt stigande trend.
En fond till som inte satsar i Ryssland.

East Capital (Lux) Convergence Eastern European A
Aktiv fond. Förvaltarteam. PPM 357897. 2,5% köpavgift.
Blandat Östeuropa. Tung i sitt eget bolag East Capital Explorer AB.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens upp. Kortsiktigt stigande trend.
Kan nu handlas hos Avanza men minsta insättning höjd till 10000.

FIM Ukraine
Aktiv fond. Förvaltare Raoul Konnos. Ej PPM. 1% köpavgift.
Landfond Ukraina. Dyr fond. Extremt hög risk.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens något ner. Kortsiktigt ganska snabbt fallande trend.
Rätt farlig fond och ska nog ses som krydda i en portfölj men potentialen är extrem. Möjligen bottnar den nu.

FIM Emerging Europe
Aktiv fond. Förvaltare Linda Blom, Raoul Konnos. PPM 999292. 1% köpavgift.
Europeiska tillväxtländer förutom Ryssland. Dyr fond. Hög risk.
Stigande trend sedan februari 2009. Tendens upp. Kortsiktigt stigande trend.

Farten verkar öka bortsett från vissa östeuropeiska länder. Möjligen bromsar Turkiet.Branschfonder

Jag har bestämt mig för att endast bevaka de branscher jag tycker har en potential till bra avkastning. Därför har jag skrotat en del. Skulle saker och ting ändra sig kanske jag tar in dem igen.Energi:

Rädsla för dålig efterfrågan på olja. Efterspelet till BP kan leda till restriktioner som fördyrar utvinning.

BlackRock Global Funds - World Energy A2 USD
Aktiv fond. Förvaltare Robin Batchelor, Poppy Allonby. PPM 517748. Förlängd handel.
Olje- och gasindustri inklusive prospektering. Ganska låg risk.

Sakta stigande trend sedan oktober 2008. Tendens upp. Kortsiktigt svagt fallande trend men verkar vända.

SGAM Fd Eqs Global Energy A Acc
Aktiv fond. Förvaltare Raphaël Dubois, Emmanuel Painchault. Ej PPM.
Olja, gas, kol, uran, förnyelsebart m.m. Vill klå MSCI World Energy. Ganska låg risk.
Svagt stigande trend sedan november 2008. Tendens något upp.
Kortsiktigt svagt fallande trend men verkar vända.
Fonden har rätt mycket i BP.

Franklin Natural Resources A Acc USD
A
ktiv fond. Förvaltare Matthew Adams, Fred Fromm, Steve Land. PPM 289892. Låg avgift.
Oljeindustri i främst Nordamerika. Ännu så länge en liten lättfotad fond.

Stigande trend sedan november 2008. Tendens upp.
Kortsiktigt sakta stigande trend.


ODIN Offshore NOK
Aktiv fond. Förvaltare Lars Mohagen, Jarl Ulvin (ny). Ej PPM. Förlängd handel (2 dagar vid köp).

Olja och gas från utvinning till transport. Mycket hög risk.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.
Köp- och säljavgifter nu borta.


Oljepris och kraftiga valutarörelser ställer till det. ODIN har fallit riktigt hårt men stannade upp.Finans och Fastigheter:


Trenden upp sedan mars verkar sakta in och kategorin ser lite kall ut.

Ett orosmoln är kommersiella fastigheter i främst USA men hinner konjukturen ta fart så skingras kanske detta. Hårt fall i slutet av juni.

Fidelity Funds - Global Property Fund A
Okänd typ. Förvaltare Steve J Buller. Ej PPM.
Fastighetsbransch och relaterat, globalt med övervikt Nordamerika. Ganska låg risk.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens något upp. Kortsiktigt svagt stigande trend.

Länsförsäkringar Fastighetsfond
Troligen passiv fond. Förvaltare Gunnar Lindberg. PPM 313742.
Svenska fastighetsbolag. Hög risk.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens neutral. Kortsiktigt snabbt stigande trend men planar ut.

Dexia Equities L Europe Finance Sector C Acc
Aktiv fond. Förvaltarteam. Ej PPM.
Europeiska banker. Dexias hemsida är en katastrof.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens neutral. Kortsiktigt sakta fallande trend.
Det kan vara dags för finanssektorn.


Bubbelvarning här i Sverige men det börjar gå bra i den kommersiella fastighetsmarknaden.Ny Teknologi:

Kategorin visar en skaplig trend på medellång sikt men svänger ordentligt i det korta perspektivet. Rätt hårt fall i slutet av juni.

SEB Internetfond
Aktiv fond. Förvaltare Thor Udenaes. PPM 265751.
Satsar globalt i internetrelaterade bolag men även inom IT. Ganska hög risk.

Stigande trend sedan november 2008. Tendens upp.
Kortsiktigt ganska snabbt stigande trend.

SEB Teknologifond
Aktiv fond. Förvaltare Christian Darenhill (ny). PPM 194092.
Placerar globalt i högteknologiska bolag. Ganska låg risk.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens något upp.
Kortsiktigt svagt fallande trend.
Går lite väl dåligt nu.

Nordea Global Technology
Aktiv fond. Förvaltare Wellington Management International. Ej PPM.
Satsar globalt i bolag inom mobil kommunikation och relaterat. Tung i US. Ganska låg risk.

Stigande trend sedan november 2008. Tendens upp.
Kortsiktigt sakta stigande trend.

Fidelity Funds - Technology Fund A Inc
Dold indexfond. Förvaltare Dmitry Solomakhin. Ej PPM.
Investerar globalt i bolag som står för teknologiskt avancemang. Ganska låg risk.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.

Franklin Technology A Acc USD
Halvaktiv fond. Förvaltare J.P. Scandalios. PPM 527424.
Investerar globalt i bolag som står för teknologiskt avancemang. Ganska låg risk.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens upp. Kortsiktigt svagt fallande trend men verkar vända.

Länsförsäkringar Teknologi
Troligen aktiv fond. Förvaltare Jeffrey Bray. PPM 126094.
Infrastruktur, Tjänster, E-handel och Portaler. Tung i Microsoft och Google. Ganska låg risk.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens upp. Kortsiktigt sakta fallande trend men verkar vända.

Kategorin har byggt en huvud-skuldraformation och bröt ner under nacklinjen. Inte bra men det verkar som om det kan ha varit en falsk signal då kategorin tagit sig över denna nacklinje igen.Råvaror:

Kategorin borde egentligen inte gå bra förrän konjukturen kommit en bit på väg upp så uppgångar nu är nog ren spekulation. Skog brukar däremot vara tidig i konjukturcykeln.

Nordea Foresta
Aktiv fond. Förvaltare Jorma Eräkare. Ej PPM.
Länder i västvärlden med betydande skogsindustri. Främst tillväxtföretag. Tung i Norden. Hög risk.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens neutral. Kortsiktigt trendlös.

BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 USD
Aktiv fond. Förvaltare Evy Hambro. PPM 481911. Förlängd handel.
Gruv- och metallbolag globalt. Bottom up stockpicking. Mycket hög risk.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens ganska skarpt upp. Kortsiktigt ganska snabbt stigande trend.

JPM Global Natural Resources A (acc) - EUR
Aktiv fond. Förvaltare Ian Henderson. Ej PPM men se D-klassen.
Basmetaller, ädelmetaller och olja globalt. Tung i guld. Mycket hög risk.

Stigande trend sedan november. Tendens ganska skarpt upp.
Kortsiktigt snabbt stigande trend.

JPM Global Natural Resources (EUR) D Acc
Separat andelsklass för PPM. Endast PPM 938498.

UBS (Lux) SS-RICI (EUR) Acc
Halvpassiv fond. Okänd förvaltare. PPM 734434. Nu affärsdag samma dag.
Satsar i derivat. Föjer Rogers International Commodity Index. Ganska låg risk.

Sakta stigande trend sedan februari. Tendens ganska skarpt upp. Kortsiktigt stigande trend.
Medellånga trenden har vänt ner. Fick en topp med vetebubblan men drar på nu igen.

First State Global Resources Fund A Acc
Aktiv fond. Förvaltare Joanne Warner. Ej PPM. 1% köpavgift. Valuta EUR.
Energi och naturtillgångar globalt. Tung i gruvor inklusive guld samt gödsel. Hög risk.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens ganska skarpt upp.
Kortsiktigt ganska snabbt stigande trend.

First State Global Resources A GBP Acc
Samma som ovan men andelsklass i GBP och finns i PPM. Endast PPM 899120.

SGAM Fund Equities Global Resources A Acc
Aktiv fond. Förvaltare Claud Rivaud. Endast PPM 772095.
Diverse råvaror med övervikt i guldgruvor. Bra alternativ till guldfonden.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens neutral.
Kortsiktigt svagt stigande trend.

Kategorin är väldigt ostadig och korrelerar till viss del omvänt mot USD.Ädelmetaller:

Tydlig vändning ner i slutet av juni med vad som ser ut som en skarp vändning upp i augusti.

BlackRock Global Funds - World Gold A2 USD
Troligen aktiv fond. Förvaltare Evy Hambro. PPM 338590. Förlängd handel.
Guldgruvor i första hand men även annat. Mycket hög risk.

Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens upp.
Kortsiktigt stigande trend.
En klass noterad i EUR är tillgänglig hos Nordnet.

SGAM Fd Eqs Gold Mines A Acc
Troligen aktiv fond. Förvaltare Claude Rivaud. PPM 406009.
Guld och ädla mineraler. Extremt hög risk.
Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens neutral. Kortsiktigt sakta stigande trend.

GoldSphere A
Aktiv fond. Förvaltare Raphaël Dubois, Emmanuel Painchault. Ej PPM. Förlängd handel.
Guld och andra gruvor med ädelmetall eller diamanter. Ganska ny fond.
Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens neutral. Kortsiktigt sakta stigande trend.
Mer snabbhandlad än de andra.

Franklin Gold and Prec Mtls A Acc USD
Aktiv fond. Förvaltare Frederick Fromm, Steve Land. Ej PPM.
Ädelmetallgruvor med viss övervikt guld. Investerar även i terminer. Ny fond.
Ny i listan. Tendens upp. Kortsiktigt stigande trend.

Personligen tycker jag dessa fonder är alltför opålitliga nu men vid nervositet verkar dessa gå bra.Övriga branscher inklusive miljö:

Här är övriga fonder samlade som inte passar i någon av ovanstående kategorier. Här hittar man fonder inom ny och förnyelsebar energi med mera. Stigande pris på olja bör ge skjuts åt dessa.

SAM Smart Energy Fund B Acc
Aktiv fond. Förvaltare Dieter Küffer, Thiemo Lang. Ej PPM. Hög risk. Förlängd handel.
Satsar i mindre bolag globalt med inriktning ny energi. Mycket hög risk.

Stigande trend sedan november 2008. Tendens något upp. Kortsiktigt trendlös men drar åt stigande.

SAM Sustainable Climate Fund B Acc
Aktiv fond. Förvaltare Dieter Küffer, Thiemo Lang. Ej PPM. Ganska hög risk. Förlängd handel.
Satsar globalt i bolag med inriktning klimatfrågor. Ganska låg risk.

Stigande trend sedan november 2008. Tendens något upp.
Kortsiktigt trendlös.

BlackRock Global Funds - New Energy Fund A2 USD
Aktiv fond. Förvaltare Poppy Allonby, Robin Batchelor. PPM 553578. Förlängd handel.
Satsar globalt på mindre bolag inom alternativ energi. Ganska hög risk.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens något upp. Kortsiktigt sakta fallande trend.

DnB NOR Renewable Energy SEK
Aktiv fond. Förvaltare
Per Henrik Græsberg. Ej PPM. Rörlig avgift. Förlängd handel.
Förnyelsebar energi globalt. Får använda derivat.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens något upp.
Kortsiktigt svagt fallande trend.

GustaviaDavegårdh Sol Vind och Vatten
Aktiv fond. Förvaltare Jan Rosenqvist. PPM 711945. Rörlig avgift.
Satsar globalt i miljösektorn med fokus på förnyelsebar energi och teknik.
Fallande trend sedan start. Tendens neutral. Kortsiktigt sakta fallande trend.

Förvaltaren hade tidigare Öhman Nordisk Miljöfond. Just därför tycker jag fonden är intressant men jag avvaktar inkliv. Fonden är ännu liten.

Nordea Klimatfond
Troligen aktiv fond. Förvaltarteam. Ej PPM.
Satsar globalt i tillväxtbolag relaterade till klimat och effektivt resursnyttjande.

Sakta stigande trend sedan november 2008. Tendens något upp. Kortsiktigt svagt fallande trend.

DnB NOR Fund Navigator
Aktiv fond. Förvaltare Rune Kaland. PPM 225490. Förlängd handel.
Bolag inom oljeutvinning och transport. Ganska tung i Norge. Extremt hög risk.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens ganska skarpt upp. Kortsiktigt stigande trend.
Det finns nog potential här nu efter fallet och verkar ta igen nu.


ODIN Maritim NOK
Aktiv fond. Förvaltare Lars Mohagen, Jarl Ulvin (ny). Ej PPM. Förlängd handel (2 dagar vid köp).
Satsar på bolag inom sjötransport. Tung i Europa. Mycket hög risk.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens upp. Kortsiktigt sakta fallande trend men verkar vända.
Bör gå bra om konjukturen förbättras.
Hedge och specialfonder:

Jag tittar endast på dagshandlade fonder. Inga större rörelser. Fonder av det här slaget finns tyvärr inte i PPM förrän nyligen.

SEB Asset Selection SEK - Lux ack
Aktiv fond. Förvaltare Hans-Olov Bornemann. Ej PPM. Rörlig avgift.
Satsar globalt i aktier, räntepapper, valutor och råvaror och strävar efter absolut avkastning.

Fallande trend sedan december 2008. Tendens upp.
Kortsiktigt sakta stigande trend.
Har uppenbart korta positioner i USD.

Amundi Funds Volatility World Equities C Acc
Aktiv fond. Förvaltare Gilbert Keskin. Endast PPM 303230.
Siktar på absolut avkastning på 3 års sikt. Ligger omväxlande lång eller blankad baserad på volatilitetsindex.
Fallande trend sedan mars 2009. Tendens ner. Kortsiktigt fallande trend.
Intressant så till vida att fonden har negativ korrelation till globala index. Den kan således vara ett alternativ till vanliga hedgefonder när det går utför. Som den ser ut nu ska man inte inneha den vid stigande aktiemarknader. I nervösa tider går fonden bra.

Atlant Stability
Aktiv fond. Förvaltare Anders Kullberg. Ej PPM. Rörlig avgift.
Hedgefond med blandat aktier och räntepapper. Hedgar med optioner och terminer. Låg fast avgift.
Stabilt stigande trend sedan start oktober 2008. Tendens något upp. Kortsiktigt svagt stigande trend.
Ingen jätteavkastning men har hittills gått stadigt och bättre än kort ränta. Fonden kan tappa snabbt men har en förmåga att lika snabbt ta igen det.Räntefonder, långa SEK:

Tills vidare lyfter jag ur alla fonder utom företagsobligation. Det kommer att dröja mycket länge innan det blir aktuellt igen.

Öhman Företagsobligationsfond
Räntefond. Förvaltare Magnus Nilsson. PPM 104786.
Företagsobligationer med hög rating och en del junk. Medellång till lång.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens något upp. Kortsiktigt svagt stigande trend.

AP7 Räntefond
Räntefond. Förvaltare Richard Gröttheim. Endast PPM 545541.
Räntepapper i SEK med duration högst 3 år.
Billigaste räntefonden men är varken kort eller lång.Räntefonder, korta SEK:

I PPM behövs lite parkeringsplatser ibland. Jag har 3 favoriter för detta.

De låga ränteläget håller tillbaka dessa. Idag får man räkna dessa som pengar i madrasser. Kortsiktigt ger de väldigt lite nu om ens något och en del ger till och med negativ avkastning nu. Företagscertifikat håller uppe avkastningen lite grann.

Simplicity Likviditet
Räntefond. Förvaltare Henrik Tingstorp. PPM 418699
"Döda fisken" eller “likkistan” eller vad man nu vill kalla den.

Spiltan Räntefond Sverige
Räntefond. Förvaltare Erik Brändström. PPM 972497.
Något mindre vass än Simplicitys men har visat framfötterna nu och börjar konkurrera.

Länsförsäkringar Penningmarknadsfond
Räntefond. Förvaltare Björn Jonsson. PPM 420646.
Inte lika vass men för de som har sparande hos Länsförsäkringar. Något längre duration.

Går man in idag i någon av dessa fonder ska man inte räkna med särskilt bra avkastning alls. Vitsen med dessa är att ligga ”likvid” i sparformer som inte tillåter kontanta positioner.Räntefond, långa EUR:

Bra drag i de valutasäkrade fonderna nu.

Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR
Räntefond. Förvaltare Ian Spreadbury. Ej PPM.
Junk bonds och andra med låg rating. Hög risk. Även valutarisk.
Stigande trend sedan december 2008. Tendens något upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.

Fidelity Funds - European High Yield Fund SEK Hedge
Räntefond. Förvaltare Ian Spreadbury. Ej PPM.
Valutasäkrad variant av ovanstående i SEK.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens något upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.
Valutasäkringen ger ibland snabba rörelser.

BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund Hedged A2 EUR
Räntefond. Förvaltarteam. Ej PPM. Förlängd handel.
Blandade obligationer inklusive junk. Valutasäkrad i EUR och risk i SEK.
Stigande trend sedan december 2008. Tendens något upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.

Nordea European High Yield Bond Fund
Räntefond. Förvaltare Henrik
Østergaard Pedersen. Ej PPM. 1% sälj inom 30 dagar.
Obligationer med BB+ eller lägre rating i Europa. Valutasäkrad i SEK.
Ganska snabbt stigande trend sedan mars. Tendens något upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.

Sparinvest SICAV HY Value Bonds EUR R
Räntefond. Förvaltare Klaus Blaabjerg. PPM 917898.
Fokuserar på företagsobligationer efter ”teoretiska beprövade modeller” med fokus på risk. Valutarisk.
Stigande trend sedan mars. Tendens något upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.
Enda vettiga jag hittar i PPM.

Är man kund hos Avanza är det enligt uppgift sällan säljavgiften tas ut för Nordea.Räntefonder, utland:

Samlingskategori för allehanda räntefonder i utländsk valuta eller utländskt innehav.

Dollarfonder svänger med USD.

Danske Invest US Dollar Bond A SEK (Ack)
Räntefond. Förvaltare Ullrich Frølich. Ej PPM.
Lång.

BL-Bond Dollar B Acc
Räntefond. Förvaltarteam. Endast PPM 551804.
Satsar enbart i amerikanska treasury notes. Lång.

SEB Penningmarknadsfond USD - Lux ack
Räntefond. Förvaltare Jan Schenling. Ej PPM.
Kort.

SEB Corporate Bond SEK - Lux ack
Räntefond. Förvaltare Thomas Kristiansson. Ej PPM. Ganska hög risk.
Företagsobligationer Europa och USA med klassning investment grade.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens neutral. Kortsiktigt svagt stigande trend.
En topp syns nu.

Templeton Global Bond A Acc EUR
Räntefond. Förvaltare Michael Hasentab. PPM 814061.
Blandat kort och lång internationellt i USD.
Trendlös på medellång sikt. Tendens något ner. Kortsiktigt sakta fallande trend.

Templeton Global Bond SEK-hedged
Ny andelsklass som är valutasäkrad i SEK av ovanstående. PPM 976092.
Stigande sedan start. Tendens något upp. Kortsiktigt svagt stigande trend.

F&C Emerging Markets Bond A Inc
Aktiv räntefond. Förvaltare Helene Williamson. Endast PPM 909333.
Obligationer av alla slag i tillväxtmarknader. Tyngst i Brasilien.
Dessa obligationer har ofta bra kupongränta. Enligt faktablad ligger fonden på 5,89% per år i genomsnitt. Morningstar ger fem stjärnor. Länk till senaste faktablad.
Stigande trend sedan augusti. Tendens neutral. Kortsiktigt svagt fallande trend. Stigande på lång sikt. Riskabel.Denna gångens avslutande kommentar:

Asien verkar vakna.

Ökade innehav överlag i risk, framförallt i Asien och Latinamerika.